Člověk a svět práce 5. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 5. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen – listopad

PODZIM

 • práce s papírem (použití šablon, vystřihování, skládání, lepení, práce s kartonem)
 • práce s přírodními materiály (větvičky, plody, semena, listy, lisování, spojování, svazování)
 • druhy pomůcek a jejich používání, bezpečnost práce
 • použití různých materiálů (textil, vlna)
 • pěstování a péče o rostliny
 • základy společenského chování, pravidla stolování, zásady zdravé výživy
 • práce se stavebnicemi (představivost, použití logiky, konstrukce, využití vlastní fantazie)

prosinec – leden – únor

ZIMA

 • práce s přírodními materiály (sušené květiny, koření, luštěniny, skořápky, ohýbání, spojování, svazování)
 • práce a papírem (různé druhy papíru a jejich vlastnosti, použití šablon, vystřihování, skládání, lepení)
 • práce s keramickou hlínou
 • vánoce (svícny, vánoční ozdoby, vánoční vazby, lidové zvyky)
 • práce se stavebnicemi (představivost, použití logiky, konstrukce, práce podle návodu)

březen – duben – květen

JARO

 • práce s papírem a kartonem (použití šablon, vystřihování, skládání, lepení)
 • velikonoce (kraslice, velikonoční výzdoba, lidové zvyky)
 • práce s textilem (práce s jehlou a nití, základní steh, přišívání knoflíků)
 • různé druhy pomůcek a jejich používání při tvorbě (děrování, polepování, volba vhodných pomůcek)
 • příprava jednoduchých pokrmů, vybavení kuchyně, spotřebiče, bezpečnost a pracovní hygiena, první pomoc
 • výsadba rostlin, pozorování růstu, využití nářadí při práci s rostlinami

červen

LÉTO

 • svět fantazie (práce s papírem a kartonem, kresba, práce s drobnými přírodními materiály, látkou, vlnou atd.)

 

zpět