Vyučující

zpět

Ing. Jitka Fojtová Ph.D.

 

E-mail: jitka.fojtova@zsmohelno.cz

Tel.: 568 642 547 (sborovna II, stupeň)

 


VZDĚLÁNÍ:

  • Univerzita Palackého v Olomouci, 2020-2021, CŽV, obor Matematika pro SŠ
  • Univerzita Palackého v Olomouci, 2018-2020, CŽV, obor Matematika pro II. st. ZŠ
  • Mendelova univerzita v Brně, 1998-2003, Fakulta agronomická, obor Zemědělská chemie, Téma doktorské disertační práce: Vliv vnějších faktorů na obsah silic v rostlinách.
  • Univerzita Pardubice, 1992-1997, Fakulta chemicko-technologická, obor Technická analytická a fyzikální chemie, Téma diplomové práce: Superkritická fluidní extrakce VIII.
  • Univerzita Pardubice, 1995-1998, obor Doplňující pedagogické studium, Téma závěrečné práce: Měření viskozity jako laboratorní cvičení na středních chemických školách.
  • Střední průmyslová škola chemická Brno, 1988-1992, obor Analytická chemie

PRAXE:

ZŠ Mohelno, okres Třebíč, 08/2017 – dosud, učitel chemie, fyziky, matematiky, informatiky, výtvarné výchovy, člověk a svět práce, asistent pedagoga

ZŠ Jana Babáka 1, 02/2017 – 06/2017, asistent pedagoga, mentor pro výuku

Mendelova univerzita v Brně, 02/1998 – 09/2016, vědecko-výzkumná pracovnice

 

 PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

  • 16 prací ve vědeckých časopisech
  • 24 prací ve sbornících z vědeckých konferencí a seminářů
  • 8 impaktovaných původních prací na ISI Web of Knowledge, 77 citací, h-index 5

https://cz.linkedin.com/pub/jitka-fojtová/b7/b54/24b

http://www.researchgate.net/profile/Jitka_Fojtova

ZÁJMY:

turistika, tramping, plavání, zvířata, ruční práce :O)