Člověk a svět práce 6. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen – listopad

PODZIM

 • Příprava sešitů, bezpečnost práce
 • Základní podmínky pro pěstování – půda a její zpracování, osivo a sadba
 • Vazby – podzimní, dušičkové, adventní
 • Kuchyně – základní vybavení, udržování pořádku, bezpečnost a hygiena

prosinec – leden – únor

ZIMA

 • Rozmnožování pokojových rostlin, ochrana přírody
 • Vazby – vánoční
 • Zdravá výživa, tradiční vánoční cukroví

březen – duben – květen

JARO

 • Základní druhy zeleniny, okopaniny, příprava půdy, výsev, způsob výsevu
 • Chovatelství (chov zvířat v domácnosti, hygiena a bezpečnost chovu)
 • Vazby – jarní, velikonoční, pomlázky
 • Zdravá výživa, vaječné variace

červen

LÉTO

 • Byliny, chráněné rostliny
 • Ekologická vycházka
 • Zásady stolování, studená kuchyně

 

zpět