Člověk a svět práce 8. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen – listopad

PODZIM

 • léčivé rostliny, ovocné stromy
 • práce s přírodními materiály, podzimní výzdoba
 • příprava pokrmů (studená kuchyně)
 • informační základna pro volbu povolání (VP)

prosinec – leden – únor

ZIMA

 • provoz a údržba domácnosti, elektronika v domácnosti
 • práce s přírodními materiály, adventní vazby
 • příprava pokrmů (vánoční kuchyně)
 • možnosti absolventa základní školy (VP)

březen – duben – květen

JARO

 • chovatelství
 • příprava truhlíků, výsev a výsadba rostlin
 • práce s přírodními materiály, velikonoční vazby, lidové tradice
 • základy stolování a úprava stolu
 • příprava pokrmů (teplá kuchyně)
 • informační základna pro volbu povolání (VP)

červen

LÉTO

 • rostliny jako drogy, jejich nebezpečnost
 • okrasné rostliny a květiny, jejich pěstování, jednoduchá vazba
 • životní prostředí, odpady a jejich likvidace
 • příprava pokrmů (zdravá kuchyně)
 • orientace v důležitých profesních informacích (VP)

 

zpět