Informatika 6. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen

 • Seznámení s řádem učebny informatiky
 • Poučení o BOZ a PO
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 5. ROČNÍKU
 • Práce s PC a naše zdraví

listopad – únor

 • ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
 • Hardware – funkce jednotlivých částí PC
 • MS Word – práce s textem – základy
 • Psaní všemi deseti – základy

březen – květen

 • VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
 • Internet – jak funguje, možnosti připojení, internetová adresa, bezpečnost

červen

 • OPAKOVÁNÍ
 • Opakování a procvičování učiva 6. ročníku

zpět