Informatika 7. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 7. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 

1. + 2. POLOLETÍ

září – listopad

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU
 • DATA, INFORMACE, MODELOVÁNÍ
 • Modelování podle grafů a schémat
 • standardizovaná schémata a modely
 • grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu
 • modely a paralelní činnosti
 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho základy

prosinec – únor

 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho možnosti
 • vytvoření programu

březen – duben

 • opakování
 • podprogramy
 • opakování s podmínkou

květen – červen

 • INTERNET A ELEKTRONICKÁ POŠTA
 • události, vstupy
 • objekty a komunikace mezi nimi

 

zpět