Informatika 7. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 7. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU
 • HARDWARE, SOFTWARE, OCHRANA DAT
 • Orientace v základních parametrech PC
 • Zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC
 • Antivirové programy
 • Péče o PC
 • Pořádek v PC jako základ efektivní práce

listopad – leden

 • MS WORD
 • MS Word – práce s texty a dalšími grafickými objekty
 • Prohloubení znalostí práce s programem
 • Psaní všemi deseti – ovládání klávesnice

únor – duben

 • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
 • Grafický editor, pracovní prostředí editoru
 • Ovládání, křivky, úsečky, geometrické tvary
 • Text umělecký a odstavcový
 • Tabulky
 • Úpravy objektů, efekty
 • Práce se souborem, tisk
 • Nový dokument pomocí šablony

květen – červen

 • INTERNET A ELEKTRONICKÁ POŠTA
 • Práce s internetem
 • Počítačové sítě
 • Služby internetu – email, www, chat
 • Výukové programy, vyhledávače

zpět