Informatika 8. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 

1. + 2. POLOLETÍ

září – listopad

 • INFORMAČNÍ SYSTÉMY
 • informační systémy – hromadné zpracování dat
 • relativní a absolutní adresy buněk
 • použití vzorců u různých typů dat
 • funkce s číselnými vstupy
 • funkce s textovými vstupy
 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho základy

prosinec – únor

 • blokově orientovaný programovací jazyk a jeho možnosti
 • větvení programu a rozhodování
 • grafický výstup, souřadnice

březen – duben

 • INFORMAČNÍ SYSTÉMY
 • vkládání záznamu do databázové tabulky
 • řazení a filtrování dat v tabulce
 • zpracování výstupů velkých souborů

květen – červen

 • ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ
 • podprogramy s parametry
 • program a jeho úprava pro řešení podobného problému

 

zpět