Výtvarná výchova 4. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 4. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen – listopad

PODZIM

Prázdniny, květy, ovoce, listy, stromy, zvířata, houby, krajina, naše škola

 • Pracujeme s barvami (kresba pastelkami, vodovými barvami, míchání barev, teplé a studené barvy, otisky)
 • Tvoříme z papíru (práce s papírem, vystřihování, tvorba šablon, koláž)
 • Práce s přírodními materiály (listy, klacíky, plody, semena)
 • Práce ve skupině

prosinec – leden – únor

ZIMA

Zvířata, stromy, krajina, vločky, pocity, Mikuláš, vánoce

 • Zdokonalujeme kreslení (zdokonalování kresby pastelkami, vodovými barvami a temperami, perokresba, práce s linií, barevné vyjádření pocitů)
 • Tvoříme z papíru (práce s papírem, koláž)
 • Práce s různými materiály (vlna, textil aj.)
 • Práce ve skupině
 • Ilustrace, významné osobnosti

březen – duben – květen

JARO

Květiny, motýli, písmo, živly, postava, čarodějnice, den matek, velikonoce

 • Zdokonalujeme kreslení (kombinace výtvarných technik, dokreslování, kresba tuší)
 • Tvoříme z papíru (práce s papírem, vystřihování, koláž, origami, 3D obrázky)
 • Práce s různými materiály
 • Umělecká díla

červen

LÉTO

Květiny, stromy, vesmír, postava v pohybu, prázdniny

 • Rozvíjíme fantazii (experimentujeme s barvami, svět fantazie, vyjádření změn v přírodě pomocí barev)
 • Zdokonalování výtvarných technik (kresba voskovkami a pastely, perokresba)
 • Kresba v přírodě, práce ve skupině

 

zpět