Výtvarná výchova 6. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen – listopad

PODZIM

Ovoce, listy, stromy, barvy v krajině, naše škola

 • Pracujeme s barvami (perokresba, světlo a stín, míchání barev, teplé a studené barvy, kresba pastelkami a tužkou, frotáž)
 • Tvoříme z papíru (vystřihování, koláž, origami)
 • Práce s přírodními materiály (listy, plody aj.)

prosinec – leden – únor

ZIMA

Krajina, portrét, části obličeje, pocity a zážitky, Mikuláš, vánoce

 • Zdokonalujeme kreslení (barevné vyjádření pocitů, základní a doplňkové barvy, kresba vodovými barvami a temperami, kombinace výtvarných technik)
 • Tvoříme z papíru (origami, 3D obrázky, plastika)
 • Práce s různými materiály (hlínou, textilem, vlnou)
 • Práce ve skupině

březen – duben – květen

JARO

Jarní příroda, vesmír, písmo, lidská ruka, velikonoce a tradice

 • Zdokonalujeme výtvarné techniky (kresba voskovkami a barvami, barevné kontrasty, netradiční výtvarné postupy)
 • Tvoříme z papíru (kombinace s jinými výtvarnými technikami)
 • Práce podle předlohy

červen

LÉTO

Květiny, barva v krajině, báje a legendy, fantazie

 • Rozvíjíme fantazii a zdokonalujme techniku kresby (kresba tuší, pastely atd., kombinace výtvarných technik)
 • Kresba v přírodě
 • Shrnutí poznatků o barvách a výtvarných technikách

 

zpět