Inf6 – Domácí úkoly (splněné)

zpět

Domácí úkoly

splněné domácí úkoly

 

– vyzdobit první stranu sešitu (termín: 8.9.2021)

– naučit se definici: Fyzika je … (termín: 15.9.2021)

– Nakresli obrázek jak bys využil olovnice při stavbě zdi (určení svislého směru), Nápověda: Nakresli buď dobře postavenou zeď nebo nakřivo postavenou zeď. Jak pomocí olovnice dokážeš, že je zeď správně postavená nebo není? (termín: 27.9.2021)

– PL látky a tělesa (cv. 3)

– nakreslit obrázek siloměru str. 26 / obr. 1.24

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [