Citace

zpět

Citace

zde naleznete seznam použitých zdrojů pro tvorbu těchto stránek a prezentací

např. literatury, www stránek, obrázků, pdf dokumentů, odkazů na videa atd.

na stránkách jsou uvedeny jen zkratky [hranaté závorky s popisem]

CITACE: viz. odkaz:

 

[K_000001] Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5.

[K_000002] Pavel BENEŠ, Václav PUMPR, Jiří BANÝR: Základy chemie 2 pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy, 2. vydání, Praha, nakladatelství FORTUNA, 1997. ISBN 176-200/2-97.

[K_000003] Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

[K_000004] Pavel BENEŠ, Václav PUMPR, Jiří BANÝR: Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy, 2. vydání, Praha, nakladatelství FORTUNA, 1997. ISBN 176-199/2-97.

[K_000005] Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-246-5.

[K_000006] Karel RAUNER, Václav HAVEL, Gerhard HÖFER, Josef KEPKA, Josef PETŘÍK, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2004. ISBN 80-7238-210-1.

[K_000007] Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6.

[K_000008] Karel RAUNER, Václav HAVEL, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2005. ISBN 80-7238-431-7.

[K_000009] Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9.

[K_0000010] Karel RAUNER, Josef PETŘÍK, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2006. ISBN 80-7238-525-9.

[K_000011] Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK, Ivan ŠTOLL, Mirislav SVOBODA, Marek WOLF: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2.

[K_0000012] Karel RAUNER, Václav HAVEL, Miroslav RANDA: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2007. ISBN 80-7238-617-8.

[K_0000013] ZÝKA Jaroslav a kol.:  Analytická příručka Díl I., 3. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1979. ISBN: 04-612-79.

 


[INT_000001 – Glykogen] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Glykogen

[INT_000002 – DNA] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/DNA

[INT_000003 – RNA] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/RNA

[INT_000004 – Pokyny první pomoci] [online]. In: HAPPY END CZ, a.s. – Čistota, bezpečnost a ekologie, Pravidla první pomoci a bezpečnosti práce [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: http://www.happyend.cz/bezpecnostni-znacky/pravidla-prvni-pomoci-a-bezpecnosti-prace/pokyny-prvni-pomoci/

[INT_000005] Obory chemie [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie

[INT_000006 – Přírodní vědy] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_v%C4%9Bdy

[INT_000007 – Původ slova fyzika] [online]. In: Základy-fyzika, https://zaklady-fyzika.webnode.cz/. [cit. 2018-08-27]. Dostupné z: https://zaklady-fyzika.webnode.cz/news/cim-se-zabyva-fyzika-/

[INT_000008 – Rozdělení fyziky] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika

[INT_000009 – Gravitační zrychlení] [online]. In: WIKIPEDIE [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gravita%C4%8Dn%C3%AD_zrychlen%C3%AD

[INT_000010] Separační metody [online]. In: Kralupy nad Vltavou, Chemie, Separační metody. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/index.htm

[INT_000011 – Jak třídit] Má to smysl, třiďte odpad. [online]. In: jaktridit.cz., Jak správně třídit. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/cz

[INT_000012 – Nobelova cena za fyziku] [online]. In: WIKIPEDIE. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_fyziku

[INT_000013 – Nobelova cena] [online]. In WIKIPEDIE. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena#%C4%8Ce%C5%A1t%C3%AD_nositel%C3%A9

[INT_000014 – Jaroslav Seifert] [online]. In WIKIPEDIE. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert

[INT_000015 – Jaroslav Heyrovský] [online]. In WIKIPEDIE. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD

[INT_000016 – Polarografie] [online]. In WIKIPEDIE. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polarografie

[INT_000017] [online]. In: Hvězdárna a planetárium Brno, Čas kolem nás. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://www.hvezdarna.cz/?p=5760

[INT_000018] [online]. In: Wikipedia, Čas. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas

[INT_000019 – historické jednotky hmotnosti] [online]. In: Wikipedia, Seznam historických jednotek. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_historick%C3%BDch_jednotek

[INT_000020 – grain] [online]. In: Wikipedia, Grain. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Grain

[INT_000021 – unce] [online]. In: Wikipedia, Unce. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Unce

[INT_000022 – boll] [online]. In: Wikipedia, Boll. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Boll_(jednotka)

[INT_000023 – lot]  [online]. In: Wikipedia, , Lot. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lot_(jednotka)

[INT_000024 – talent] [online]. In: Wikipedia, Talent. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Talent_(jednotka)

[int. 25 – kámen] [online]. In: Wikipedia, Kámen. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1men_(jednotka)

[int. 26 – státní etalon hmotnosti] [online]. In: Český metrologický institut, Státní etalon hmotnosti. [cit. 20198-03-02]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/node/191

[int. 27 – jak vyrobit lapač snů] [online]. In: wikiHow dělat cokoliv…[cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.wikihow.cz/Jak-vyrobit-lapa%C4%8D-sn%C5%AF

[int. 28 – magnetit]  [online]. In: WIKIPEDIE,  Magnetit [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetit

[int. 29 – magnet] [online]. In: WIKIPEDIE,  Magnet [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:

[INT_000030] destilace[online]. In: WIKIPEDIE, Destilace [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Destilace

[INT_000031] extrakce[online]. In: WIKIPEDIE, Extrakce. [cit. 2019-07-22]. Dostupné z:

[int. 32 – imise] [online]. In: WIKIPEDIE, Imise. [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Imise

[int. 33 – emise] [online]. In: WIKIPEDIE, Emise. [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emise_(ekologie)

[int. 34 – skleníkový efekt] [online]. In: WIKIPEDIE, Skleníkový efekt. [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%BD_efekt

[int. 35 – znečištění ovzduší] [online]. In: WIKIPEDIE, Znečištění ovzduší. [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_ovzdu%C5%A1%C3%AD

[int. 36 – elektronová konfigurace] [online]. In: WIKIPEDIE, Elektronová konfigurace. [cit. 2019-07-25]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronov%C3%A1_konfigurace

[int. 37 – plné ovoce (NÁMĚT)] [online]. In: VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY PRO DĚTI, pův. námět: Kids Artists, 3.-6. roč.) [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/93-rocni-obdobi/leto/112-plne-ovoce

[int. 38 – látkové jablko, hruška (NÁMĚT)] [online]. In: VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY PRO DĚTI [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/94-rocni-obdobi/podzim/881-latkove-jablko-hruska

[int. 39 – Deštníky, deštivé počasí, kapky vody (NÁMĚT)] [online]. In: VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY PRO DĚTI, pův. námět MES  HUMEURS  CRÉATIVES, La classe de mademoiselle Violette [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/94-rocni-obdobi/podzim/880-destniky-destive-pocasi-kapky-vody

[int. 40 – Duhová spirála (NÁMĚT)] [online]. In: VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY PRO DĚTI, pův. námět 2art.chambers [cit. 2019-09-15]. Dostupné z: http://vytvarne-namety.cz/index.php/86-linie-vzory/964-duhova-spirala

[int. 41 – Pavučinový vzor (NÁMĚT)] [online]. In: VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY PRO DĚTI, pův. námět KinderArt. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: http://vytvarne-namety.cz/index.php/obdobi/86-linie-vzory/970-pavucinovy-vzor

[INT_000042 – Abstraktní strom (NÁMĚT)] [online]. In: VÝTVARNÉ NÁMĚTY A POSTUPY PRO DĚTI, pův. námět scuolartistica [cit. 2020-02-07]. Dostupné z http://vytvarne-namety.cz/index.php/78-abstrakce/993-abstraktni-strom

[INT_000043 –  halogenová žárovka)] [online]. In: WIKIPEDIA [cit. 2020-02-08]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Halogenov%C3%A1_%C5%BE%C3%A1rovka

[INT_000044  – hydrostatický paradox] [online]. In:   WIKIPEDA, [cit. 2020-02-21]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrostatick%C3%BD_paradox

[INT_000045  – plavební komry] [online]. In: Techmania Science Center, Eduportál, Věda a technika v pozadí, Plavební komory [cit. 2020-02-21]. Dostupné z http://edu.techmania.cz/cs/veda-v-pozadi/826

[INT_00046 – denaturovaný líh] [online]. In: WIKIPEDIA [cit. 2020-03-20]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Denaturovan%C3%BD_ethanol

 


 

[PREZ_000001 – Elektrická práce. Elektrická energie] [online]. In: SLIDEPLAYER, použity části prezentace [cit. 2020-02-07]. Dostupné z https://slideplayer.cz/slide/2282115/

[PREZ_000002 – Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země] [online]. In: SLIDEPLAYER, použit obrázek balonku, sl. 1 [cit. 2020-02-26]. Dostupné z https://slideplayer.cz/slide/1889005/

 


[obr. 1 – chemické složení organizmů]  

[obr. 2 – schéma složení živé hmoty]  In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 69. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2018-08-30]. 

[obr. 3 – umístění biogenních prvků v PSP]  In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 70. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2018-08-30]. 

[obr. 4 – sacharóza] Structure of sucrose (saccharose) [online]. In: Autor: NEUROtiker – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2951918, [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sacharóza

[obr. 5 – glukóza]

[obr. 6 – škrob, amylóza] amylóza, složka škrobu [online]. In: Autor: NEUROtiker – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2052232, [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Škrob

[obr. 7 – pampeliška] nature-3201211_1280.jpg [online]. In: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/05/17/05/nature-3201211_1280.jpg, [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%ADrody-kv%C4%9Btina-rostlin-l%C3%A9to-3201211/

[obr. 8 – králík] rabbit-1882699_1280.jpg [online]. In: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/04/21/58/rabbit-1882699_1280.jpg, [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/kr%C3%A1l%C3%ADk-zaj%C3%ADc-zv%C3%AD%C5%99e-1882699/

[obr. 9 – papír] background-3138516_1280.jpg [online]. In: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/08/02/06/background-3138516_1280.jpg, [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://pixabay.com/cs/pozad%C3%AD-pap%C3%ADr-%C5%A1ablony-3138516/

[obr. 10 – schéma fotosyntézy]  In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 71. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2018-08-30]. 

[obr. 11 – D-fruktóza]

[obr. 12 – laktóza] Cyklický vzorec laktózy [online]. In: Autor: Хорев Сергей – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18696294, [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lakt%C3%B3za

[obr. 13 – maltosa] Struktura β-maltózy [online]. Autor: Maltose_&_sucrose_derivative.svg: *Maltose_&_Sucrose_Derivative.jpg: Ccostellderivative work: Odysseus1479 (talk)derivative work: Odysseus1479 (talk) – Maltose_&_sucrose_derivative.svg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12027302, [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malt%C3%B3za

[obr. 14 – celulóza (část)] Strukturní vzorec [online]. Autor: Původně soubor načetl Antonín Slejška na projektu Wikipedie v jazyce čeština – Na Commons přenesl z cs.wikipedia uživatel Jitka., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4329004, [cit. 2018-07-31]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Celul%C3%B3za

[obr. 15 – DNA x RNA] Rozdíl ve struktuře RNA a DNA [online]. Autor: Sponk – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Difference_DNA_RNA-EN.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32081792, [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/RNA

[obr. 16 sluníčko] screen-1903947_1280.png [online]. https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/13/12/12/screen-1903947_1280.png, [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://pixabay.com

 [obr. 17 sluníčko] sweetheart-1903946_1280.png [online]. https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/13/12/11/sweetheart-1903946_1280.png, [cit. 2018-08-01]. Dostupné z: https://pixabay.com

[OBR_000018] ochranné pomůcky – [online]. In: Prezentace na téma: „Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, pokyny pro první pomoc © Mgr. Petra Vojtěšková, Mgr. Irena Plucková, Ph.D., str. 21 [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: http://slideplayer.cz/slide/11186787/

[OBR_000019] (1-12) – laboratorní řád – prezentace – 01 Laboratorní řád [online]. In: Výukové materiály – Martina Balová, Chemie 8. ročník, Úvod do chemie, prezentace – str. 2-13 [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/balovamhtml/chemie/1-uvod

[obr. – 20 – laboratoř] lab1_7 [online]. In: Střední průmyslová škola chemická, vybavení školy. [cit. 2017-08-20].  Dostupné z: http://www.spschbr.cz/user/data/photogallery/laboratore/lab1_7.JPG

[OBR_000021] vtip – P1120097 [online]. In: CHEMIE na ZŠ prof. Švejcara v Praze 12, chvíle oddechu, vtipy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: http://chemie-zs.unas.cz/vtipy/P1120097.JPG

[obr. 22 – důležitá telefonní čísla] DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – výstražná cedule [online]. In: Studio jaro, informační tabule, http://www.piktogramy-reklamni-predmety.cz [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://www.piktogramy-reklamni-predmety.cz/413-thickbox_default/dulezita-telefonni-cisla-vystrazna-cedule.jpg

[OBR_000023] alchymistická dílna – Heinrich Khunrath, Laboratoire alchimiste, 1595 [online]. In: Cieljyoti´s blog, Alchimie, https://cieljyoti.wordpress.com/2013/05/05/alchimie/. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://cieljyoti.files.wordpress.com/2013/05/khunrath-1.jpg

[OBR_000024] alchymistické symboly – alchymboly.jpg [online]. In: Dějiny světa, renesance: věk rozumu a alchymie, http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/novovek/renesance–vek-rozumu-a-alchymie.html. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/obrazky/alchymboly.jpg

[OBR_000025] císař Rudolf II – AACHEN, Hans von – Portrait of Emperor Rudolf II – WGA [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: Hans von Aachen – Web Gallery of Art: Image  Info about artwork, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14699580, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_II.. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/AACHEN%2C_Hans_von_-_Portrait_of_Emperor_Rudolf_II_-_WGA.jpg/800px-AACHEN%2C_Hans_von_-_Portrait_of_Emperor_Rudolf_II_-_WGA.jpg

[obr. 26 – malý chemik] maly-chemik-1-large.jpg [online]. In: ZŠ a MŠ Litvínov, Třída 9.A, Akce, Mladý chemik, https://www.3zs.cz/zaci-a-rodice/stranky-trid/9-a/akce/mlady-chemik.2314 [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.3zs.cz/files/posts/2314/cover_image/maly-chemik-1-large.jpg

[obr. 27 – oblak] wind-1295105_1280.png [online]. In: https://pixabay.com/cs/v%C3%ADtr-fouk%C3%A1n%C3%AD-oblak-vzduch-1295105/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/31/19/32/wind-1295105_1280.png

[obr. 28 – kapka] drop-148199_960_720.png [online]. In: https://pixabay.com/cs/pokles-obli%C4%8Dej-kapalina-d%C3%A9%C5%A1%C5%A5-148199/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/14/18/drop-148199_960_720.png

[obr. 29 – pizza] pizza-155771_1280.png [online]. In: https://pixabay.com/cs/pizza-pl%C3%A1tek-s%C3%BDr-potraviny-italsk%C3%A1-155771/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/09/36/pizza-155771_1280.png

[obr. 30 – oblečení] prádlo-e1506264925895.jpg [online]. In: Spolek budějovický čtyřlístek, http://www.dobrejovickyctyrlistek.cz/fotogalerie/2017-2/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://www.dobrejovickyctyrlistek.cz/wp-content/uploads/2017/09/pr%C3%A1dlo-e1506264925895.jpg

[obr. 31 – fyzika] Fyzika.jpg [online]. In: Dominik Štefek, Fotogalerie, https://dominik-stefek.webnode.cz/album/fotogalerie/fyzika-jpg1/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://dominik-stefek.webnode.cz/_files/200000010-7a1187c05a-public/Fyzika.jpg

[obr. 32 – zeměpis] Logo – z2.jpg [online]. In: Informatika, https://annie2.webnode.cz/news/zemepis/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://annie2.webnode.cz/_files/200000009-5d4985e436/Logo%20-%20z2.jpg

[obr. 33 – filosofie] Filosofie pro středoškoláky [online]. In: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta, Filosofie pro předškoláky, https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-filosofie-a-religionistiky/aktivity-katedry-nov/filosofie-pro-stredoskolaky. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/katedra-filosofie-a-religionistiky/aktivity-katedry-nov/filosofie-pro-stredoskolaky/@@images/5ef1c839-6ed4-4c4f-a1ec-fa0dc1f2b11d.jpeg

[obr. 34 – chemie] 20130218_chemie_lasky.jpg [online]. In: Gymnázium Jana Palacha, Chemie: Oslava svátku zamilovaných ve vědeckém stylu, http://www.gjp1.cz/new/index2.php?l=2288. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://www.gjp1.cz/obrazky/20130218_chemie_lasky.jpg

[obr. 35 – biologie] gruene-erde-wh-200.jpg [online]. In: Freie Universitat Berlin, Sonnentäler, https://www.sonnentaler.net/aktivitaeten/biologie/systematik/biodiversitaet/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.sonnentaler.net/aktivitaeten/biologie/systematik/biodiversitaet/images/gruene-erde-wh-200.jpg

[obr. 36 – environmentální výchova] enviro [online]. In: informační výchova na vtb ve Zlíně Iva, Environmentální výchova, http://iva.k.utb.cz/?page_id=3971. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/enviro1-300×300.jpg

[obr. 37 – vědy o zemi] cartography-2029310_960_720.png [online]. In: https://pixabay.com/cs/kartografie-chromatick%C3%BD-kontinenty-2029310/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/01/10/00/cartography-2029310_960_720.png

[obr. 38 – chemik] chemist-1816371_960_720.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/chemik-trubice-%C5%BEena-pr%C3%A1ce-%C4%8Dlov%C4%9B%C4%8De-1816371/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/11/10/48/chemist-1816371_960_720.jpg

[obr. 39 – omamné látky] drogova zavislost.jpg [online]. In: Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova, 25.4.2013  16:30, Chemický princip drogové závislosti (PharmDr. Magdalena Šustková – Fišerová), https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/chemicke-ctrvrtky-hlavova-8-praha-2-od-16-30. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/archiv-2015-a-starsi/drogovzvislost.jpg

[obr. 40 – chemické zbraně] Zbraně hromadného ničení, Ilustrační foto [online]. In:natoaktual.cz,  zpravodajství, foto: „http://www.nato.int/docu/review/2007/Military_civilian_divide/Proliferation_development/files/1736.jpg“ \t „_blank“. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://1gr.cz/fotky/natoaktual/12/083/nacl6/M0245623b_ZHN.jpg

[obr. 41 – doping] 2013-02-05_Pillenarm.jpg [online]. In: viaframe, https://www.viaframe.de/portfolio/doping/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.viaframe.de/wp-content/uploads/2014/01/2013-02-05_Pillenarm-800×533.jpg

[obr. 42 – chemik] chemie.jpg [online]. In: Elvíra z.s., Chemické pokusy, http://os-elvira.cz/event/chemicke-pokusy/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://os-elvira.cz/wp-content/uploads/2018/02/chemie.jpg

[OBR_000043] výbušné látky – GHS01 – výbušné látky [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file explos.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4984038, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/GHS-pictogram-explos.svg/724px-GHS-pictogram-explos.svg.png

[OBR_000044] hořlavé látky – GHS02 – hořlavé látky [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file flamme.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited and flame redrawn in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4982665, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/GHS-pictogram-flamme.svg/724px-GHS-pictogram-flamme.svg.png

[OBR_000045] oxidační látky – GHS03 – oxidační látky [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file rondflam.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited and flame redrawn in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4983851, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/GHS-pictogram-rondflam.svg/724px-GHS-pictogram-rondflam.svg.png

[OBR_000046] plyny pod tlakem – GHS04 – plyny pod tlakem [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file bottle.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4984049, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/GHS-pictogram-bottle.svg/724px-GHS-pictogram-bottle.svg.png

[OBR_000047] korozivní a žíravé látky – GHS05 – korozivní a žíravé látky [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file acid.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4983985, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/GHS-pictogram-acid.svg/724px-GHS-pictogram-acid.svg.png

[OBR_000048] toxické látky – GHS06 – toxické látky [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file skull.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4983904, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/GHS-pictogram-skull.svg/724px-GHS-pictogram-skull.svg.png

[OBR_000049] dráždivé látky – GHS07 – dráždivé látky [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file exclam.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4984068, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/GHS-pictogram-exclam.svg/724px-GHS-pictogram-exclam.svg.png

[OBR_000050] látky nebezpečné pro zdraví – GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file silhouete.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4984101, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/GHS-pictogram-silhouette.svg/724px-GHS-pictogram-silhouette.svg.png

[OBR_000051] látky nebezpečné pro životní prostředí – GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí [online]. In: WIKIPEDIE, Autor: neznámý – EPS file pollu.eps from UNECE web site converted with ImageMagick convert and with potrace, edited in inkscape, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4984008, https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C4%9B_harmonizovan%C3%BD_syst%C3%A9m_klasifikace_a_ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_chemik%C3%A1li%C3%AD. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/GHS-pictogram-pollu.svg/724px-GHS-pictogram-pollu.svg.png

[obr. 53 – všechny GHS] viz citace obr. 43 – 52

[obr. 54 – chemikálie] header-motiv6-bg.jpg [online]. In: PENTA, úvodní motiv, https://www.pentachemicals.eu/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.pentachemicals.eu/img/header-motiv1-bg.jpg

[obr. 55 – bezpečnostní list] acetaldehyd, bezpečnostní list [online]. In: PENTA, bezpečnostní listy, https://www.pentachemicals.eu/bezpecnostni-listy.php. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.pentachemicals.eu/bezp_listy/a/bezplist_383.pdf

[obr. 56 – stůl] boy-1443458_960_720.png [online]. In: https://pixabay.com/cs/kluk-d%C3%ADt%C4%9B-d%C4%9Bti-st%C5%AFl-%C5%A1kolka-1443458/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/08/09/19/boy-1443458_960_720.png

[obr. 57 – skleničky] wineglass-3312361_1280.png [online]. In: https://pixabay.com/cs/skleni%C4%8Dka-na-v%C3%ADno-v%C3%ADno-sklo-drink-3312361/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/12/02/13/wineglass-3312361_1280.png

[obr. 58 – posezení] samos-997876_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/samos-%C5%99ecko-dovolen%C3%A1-l%C3%A9to-voda-997876/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/20/15/26/samos-997876_1280.jpg

[obr. 59 – dřevo] heart-1288420_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/srdce-d%C5%99evo-protokoly-1288420/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/29/14/48/heart-1288420_1280.jpg

[obr. 60 – uhlí] coal-2595710_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/uhl%C3%AD-drahokam-krystaly-%C4%8Dern%C3%A1-2595710/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/06/19/53/coal-2595710_1280.jpg

[obr. 61 – voda] drops-of-water-578897_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/kapky-vody-voda-kapalina-%C4%8Derstv%C3%A9-578897/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/24/05/02/drops-of-water-578897_1280.jpg

[obr. 62 – papír] files-1614223_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/soubory-pap%C3%ADr-kancel%C3%A1%C5%99-pap%C3%ADrov%C3%A1n%C3%AD-1614223/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/23/12/37/files-1614223_1280.jpg

[obr. 63 – plasty] plastic-bottles-388679_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/plastov%C3%A9-l%C3%A1hve-ryb%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-s%C3%AD%C5%A5-pletivo-388679/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/07/09/23/43/plastic-bottles-388679_1280.jpg

[obr. 64 – odpady] rubbish-143465_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/odpadky-vrh-ko%C5%A1-odpad-v%C3%BDpis-143465/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/05/12/20/rubbish-143465_1280.jpg

[obr. 65 – železo] scrap-72061_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/%C5%A1rot-mosaz-odpad-kov-oceli-%C5%BEeleza-72061/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/12/24/08/38/scrap-72061_1280.jpg

[obr. 66 – papír] advertising-420914_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/reklama-balen%C3%AD-sb%C4%9Brov%C3%BD-pap%C3%ADr-420914/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/08/18/18/11/advertising-420914_1280.jpg

[obr. 67 – olej] olive-oil-968657_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/olivov%C3%BD-olej-z%C3%A1livka-va%C5%99en%C3%AD-olivov%C3%BD-968657/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/02/15/59/olive-oil-968657_1280.jpg

[obr. 68 – CO2] co2-3139225_1280.jpg [online]. In: https://pixabay.com/cs/co2-oxid-uhli%C4%8Dit%C3%BD-uhl%C3%ADk-kysl%C3%ADk-3139225/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/08/11/22/co2-3139225_1280.jpg

[obr. 69 – váhy] verkon-vahy-analyticke-kern-als-a-3451.jpg [online]. In: VERKON, https://www.verkon.cz/vahy-analyticke-kern/?keyword=v%C3%A1h. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-vahy-analyticke-kern-abs-n-abj-nm-4178.jpg

[obr. 70 – kádinka] verkon-kadinka-vysoka-s-vylevkou-simax-13845.jpg [online]. In: VERKON, https://www.verkon.cz/kadinka-nizka-s-vylevkou-simax/. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/middle/verkon-kadinka-vysoka-s-vylevkou-simax-13845.jpg

[obr. 71 – baňka] verkon-banka-odmerna-trida-presnosti-a-s-nz-a-sklenenou-zatkou-simax-5168.jpg [online]. In: VERKON, https://www.verkon.cz/sklenene-odmerne-banky/. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-odmerna-trida-presnosti-a-s-nz-a-sklenenou-zatkou-simax-5168.jpg

[obr. 72 – hustoměr] verkon-hustomer-provozni-s-teplomerem-2783.jpg [online]. In: VERKON, https://www.verkon.cz/sklenene-hustomery/?keyword=husto. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-hustomer-provozni-s-teplomerem-2783.jpg

[obr. 73 – teploměr] verkon-teplomer-tycinkovy-pro-vseobecne-pouziti-2295.jpg [online]. In: VERKON, https://www.verkon.cz/teplomer-tycinkovy-pro-vseobecne-pouziti/. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-teplomer-tycinkovy-pro-vseobecne-pouziti-2295.jpg

[obr. 74 – odměrný válec] verkon-valec-odmerny-vysoky-trida-presnosti-b-bila-graduace-simax-5124.jpg [online]. In: VERKON, https://www.verkon.cz/nizke-a-vysoke-sklenene-valce/?keyword=v%C3%A1l. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-valec-odmerny-vysoky-trida-presnosti-b-bila-graduace-simax-5124.jpg

[obr. 75 – vařící hrnec] boiling-304761_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/var-pan-om%C3%A1%C4%8Dka-voda-%C5%A1ed%C3%A1-hrnec-304761/. [cit. 2017-09-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/10/50/boiling-304761_960_720.png

[obr. 76 – kostka ledu] ice-576352_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ledu-kostka-transparentn%C3%AD-voda-576352/. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/21/23/55/ice-576352_1280.png

[obr. 77 – matematicko-fyzikální tabulky] matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy [online]. In: Levné učebnice, https://www.levneucebnice.cz/p/matematicke-fyzikalni-a-chemicke-tabulky-pro-stredni-skoly/. [cit. 2018-08-08]. Dostupné z: https://static.levneucebnice.cz/files/photos/original/5/5de6cb1759ac2f92dcbb2b1758577aa41650518a.jpg?v=2

[obr. 78 – potravinová pyramida] Nálepka na sklo a okna Potravinová pyramida [online]. In: Pixers, https://pixers.cz/nalepky-na-sklo-a-okna/potravinova-pyramida-FO39878423 [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://s3.pixers.pics/pixers/700/FO/39/87/84/23/700_FO39878423_ab1da2daeea79cbd25a52f15d91b9661.jpg

[obr. 79 – pitná voda] bottle-2032980_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/l%C3%A1hev-miner%C3%A1ln%C3%AD-voda-l%C3%A1hev-vody-2032980/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/02/15/15/bottle-2032980_1280.jpg

[obr. 80 – coca cola] cola-2839977_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/coca-cola-p%C3%ADt-uhli%C4%8Ditan-limon%C3%A1dy-2839977/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/11/05/27/cola-2839977_1280.jpg

[obr. 81 – IPZ] znak – integrovaná produkce zeleniny [cit. 2018-08-14]. In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 90. ISBN 978-80-7289-674-5

[obr. 82 – Bio] znak – produkt ekologického zemědělství [cit. 2018-08-14]. In: Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 90. ISBN 978-80-7289-674-5

[obr. 83 – heřmánek] chamomile-3489847_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/he%C5%99m%C3%A1nek-kv%C4%9Btina-rostlin-bloom-3489847/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/22/02/26/chamomile-3489847_1280.jpg

[obr. 84 – máta] peppermint-2815679_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/m%C3%A1ta-peprn%C3%A1-m%C3%A1tov%C3%BD-%C4%8Daj-m%C3%A1ta-tri%C4%8Dko-2815679/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/04/10/15/peppermint-2815679_1280.jpg

[obr. 85 – lipový květ] nature-3462957_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%ADrody-kv%C4%9Bt-lipov%C3%BD-kv%C4%9Bt-3462957/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/08/18/52/nature-3462957_1280.jpg

[obr. 86 – pampelišky] meadow-2378460_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/louka-p%C5%99%C3%ADroda-pampeli%C5%A1ky-%C5%BElut%C3%A1-2378460/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/06/21/09/meadow-2378460_1280.jpg

[obr. 87 – koriandr] coriander-2453218_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/koriandr-herb-ko%C5%99en%C3%AD-v%C4%8Dela-zv%C3%AD%C5%99e-2453218/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/29/06/50/coriander-2453218_1280.jpg

[obr. 88 – léky] thermometer-1539191_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/teplom%C4%9Br-bolest-hlavy-bolest-1539191/. [cit. 2018-08-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/24/21/01/thermometer-1539191_1280.jpg

[obr. 89 – gumy] car-tyres-63928_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/auto-pneumatiky-kolo-kapela-auto-63928/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/11/02/12/01/car-tyres-63928_1280.jpg

[obr. 90 – kachničky] rubber-ducks-3542670_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/gumov%C3%A9-kachny-quietscheenten-%C5%BElut%C3%A1-3542670/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/16/19/21/rubber-ducks-3542670_1280.jpg

[obr. 91 – polyester] scarf-930185_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/%C5%A1%C3%A1tek-polyester-cedulka-oble%C4%8Den%C3%AD-930185/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/08/15/43/scarf-930185_1280.jpg

[obr. 92 – syntetické vlákna ] textile-3535090_1280.jpg  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/textile-cloth-fabric-tissue-3535090/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/13/07/15/textile-3535090_1280.jpg

[obr. 93 – plastová hračka] sand-pit-2148720_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/p%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B-rypadla-nab%C4%9Bra%C4%8Dka-2148720/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/16/10/22/sand-pit-2148720_1280.jpg

[obr. 94 – čisticí prostředky] cleaning-932936_960_720.jpg [online]. In:Pixabay, https://pixabay.com/cs/%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-rozpra%C5%A1ovac%C3%AD-932936/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/09/19/57/cleaning-932936_960_720.jpg

[obr. 95 – trubky] pipe-986318_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/trubka-plastick%C3%BD-pr%C5%AFmysl-986318/. [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/13/15/23/pipe-986318_1280.jpg

[obr. 96 – trubky] green-72773_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/zelen%C3%A1-plast-potrub%C3%AD-kan%C3%A1lu-voda-72773/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/12/27/19/40/green-72773_1280.jpg

[obr. 97 – koženka] skin-1162755_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/k%C5%AF%C5%BEe-had%C3%AD-k%C5%AF%C5%BEe-textura-pozad%C3%AD-1162755/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/26/15/56/skin-1162755_960_720.jpg

[obr. 98 – pláštěnka] child-504321_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/d%C3%ADt%C4%9B-d%C4%9Bv%C4%8De-d%C3%A9%C5%A1%C5%A5-puddle-pl%C3%A1%C5%A1t%C4%9Bnka-504321/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/10/26/19/50/child-504321_960_720.jpg

[obr. 99 – polystyrenový obal] vessels -1972235_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/n%C3%A1doby-p%C3%ADsek-beach-sun-mo%C5%99e-1972235/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/11/16/26/vessels-1972235_1280.jpg

[obr. 100 – polystyrenové zateplení] scaffolding-179206_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/le%C5%A1en%C3%AD-okno-oprava-polystyren-179206/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/09/05/17/25/scaffolding-179206_1280.jpg

[obr. 101 – teflonová pánev] pan-544679_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/pan-kuchy%C5%88sk%C3%A9-n%C3%A1dob%C3%AD-teflon-n%C3%A1dob%C3%AD-544679/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/24/22/08/pan-544679_1280.jpg

[obr. 102 – teflon] salt-2503645_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/s%C5%AFl-teflon-vlna-pozad%C3%AD-makro-2503645/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/14/11/56/salt-2503645_1280.jpg

[obr. 103 – makromolekulární látky]

[obr. 104 (A-F) – polymerace]

[obr. 105 – chladič] Chladič kuličkový dle Allihna, s NZ jádrem, SIMAX [online]. In: Verkon, https://www.verkon.cz/chladice/?keyword=chladi. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-chladic-kulickovy-dle-allihna-s-nz-jadrem-simax-5054.jpg

[obr. 106 – třecí miska] Miska třecí drsná, porcelánová [online]. In: Verkon, https://www.verkon.cz/porcelanove-treci-misky/?keyword=t%C5%99ec%C3%AD. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-miska-treci-drsna-porcelanova-11602.jpg

[obr. 107 – zkumavka] Zkumavka reagenční (centrifugační) s kulatým dnem, SIMAX [online]. In: Verkon, https://www.verkon.cz/zkumavka-reagencni-centrifugacni-s-kulatym-dnem-simax/. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-zkumavka-reagencni-centrifugacni-s-kulatym-dnem-simax-5148.jpg

[obr. 108 – tlakové lahve dusík] Přehled stávajícího a nového barevného značení na příkladech Tabulka barev 1: Čisté plyny/směsi plynů pro průmyslové použití  [online]. In: BarevneZnaceniTlakLahvi200779_16200.pdf, str. 3 [online]. In: Linde Gas a.s. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: http://www.linde-gas.cz/internet.lg.lg.cze/cs/images/BarevneZnaceniTlakLahvi200779_16200.pdf?v=1.0

[obr. 109 – tlakové lahve oxid uhličitý] Přehled stávajícího a nového barevného značení na příkladech Tabulka barev 1: Čisté plyny/směsi plynů pro průmyslové použití  [online]. In: BarevneZnaceniTlakLahvi200779_16200.pdf, str. 3 [online]. In: Linde Gas a.s. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: http://www.linde-gas.cz/internet.lg.lg.cze/cs/images/BarevneZnaceniTlakLahvi200779_16200.pdf?v=1.0

[obr. 110 – havárie cisterny] Na dálnici D1 bourala cisterna, kamion a osobní vůz. Jeden člověk nehodu nepřežil, foto: David Malík [online]. In: Blek.cz, http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/541764/cisterna-na-dalnici-d1-vjela-do-protismeru-na-miste-zemrel-ridic-osobniho-auta.html. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://img.blesk.cz/img/1/full/4965722_.jpg

[obr. 111 – ukrytí 1] [online]. In: Otavský Palmínek, Projekt, Ukrytí, http://www.otavskyplaminek.cz/ukryti.html. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: http://www.otavskyplaminek.cz/images/Ukryti.jpg

[obr. 112 – ukrytí 2] [online]. In: Otavský Palmínek, Projekt, Ukrytí, http://www.otavskyplaminek.cz/ukryti.html. [cit. 2018-08-15]. Dostupné z: http://www.otavskyplaminek.cz/images/-nik-CHL.jpg

[obr. 113 (A-D) – Improvizovaná osobní ochrana] improvizovane-ochranne-prostredky.pdf.pdf  [online]. In: Uherské Hradiště, Improvizované ochranné prostředky, http://www.mesto-uh.cz/improvizovane-ochranne-prostredky. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: http://www.mesto-uh.cz/modules/makepdf/make.php?id=1598

[obr. 114 – kádinka] Kádinka s nízkou výlevkou [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kadinka-nizka-s-vylevkou-simax-5007.jpg

[obr. 115 – kádinka] Kádinka s uchem a výlevkou [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kadinka-nizka-s-uchem-a-vylevkou-simax-5512.jpg

[obr. 116 – kádinka] Kádinka s lisovanou stupnicí [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kadinka-s-lisovanou-stupnici-pp-10235.jpg

[obr. 117 – kádinka] Kádinka s výlevkou nerezová [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kadinka-s-vylevkou-nerezova-10166.jpg

[obr. 118 – baňka] Baňka kuželová dle Erlenmeyera úzkohrdlá [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-kuzelova-dle-erlenmeyera-uzkohrdla-simax-5001.jpg

[obr. 119 – baňka] Baňka s kulatým dnem [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-s-kulatym-dnem-a-nz-simax-5019.jpg

[obr. 120 – baňka] Baňka s plochým dnem [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-s-plochym-dnem-a-nz-simax-5018.jpg

[obr. 121 – baňka] Baňka odměrná se skleněnou zátkou [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-odmerna-trida-presnosti-a-s-nz-a-sklenenou-zatkou-simax-5168.jpg

[obr. 122 – byreta] Byreta s přímým kohoutem s teflonovým kladívkem [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-byreta-s-primym-kohoutem-s-teflonovym-kladivkem-3582.jpg

[obr. 123 – pipeta] Pipeta nedělená [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-pipeta-nedelena-color-code-trida-presnosti-as-rovne-provedeni-3634.jpg

[obr. 124 – pipeta] Pipeta nedělená rozšířené provedení a bezpečnostní banička[online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-pipeta-nedelena-color-code-trida-presnosti-as-rozsirene-provedeni-a-bezpecnostni-banicka-3636.jpg

[obr. 125 – zkumavka] Zkumavka reagenční centrifugací s kulatým dnem [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-zkumavka-reagencni-centrifugacni-s-kulatym-dnem-simax-5148.jpg

[obr. 126 – zkumavka] Zkumavka s kulatým dnem a vyhnutým okrajem [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z:  https://www.verkon.cz/image/big/verkon-zkumavka-s-kulatym-dnem-a-vyhnutym-okrajem-simax-5156.jpg

[obr. 127 – baňka] Baňka frakční [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z:  https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-frakcni-simax-5005.jpg

[obr. 128 – chladič] Chladič dle Liebiga bez zábrusu [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z:  https://www.verkon.cz/image/big/verkon-chladic-dle-liebiga-bez-zabrusu-simax-5045.jpg

[obr. 129 – chladič] Chladič kuličkový dle Allihna [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z:  https://www.verkon.cz/image/big/verkon-chladic-kulickovy-dle-allihna-s-nz-jadrem-simax-5054.jpg

[obr. 130 – nálevka] Nálevka žebrovaná dlouhý stonek [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-nalevka-zebrovana-dlouhy-stonek-pp-4410.jpg

[obr. 131 – nálevka] Nálevka Buchnerova [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-nalevka-buchnerova-pp-4386.jpg

[obr. 132 – třecí miska] Třecí miska glazovaná porcelánová [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-miska-treci-glazovana-porcelanova-5255.jpg

[obr. 133 – tlouček] Tlouček třecí drsný porcelánový [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-tloucek-treci-drsny-porcelanovy-5262.jpg

[obr. 134 – miska odpařovací] Miska odpařovací hluboká porcelánová [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-miska-odparovaci-hluboka-porcelanova-5250.jpg

[obr. 135 – spalovací kelímek] Kelímek spalovací vysoký porcelánový [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kelimek-spalovaci-vysoky-porcelanovy-5240.jpg

[obr. 136 – lžíce] Lžíce porcelánová [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lzice-porcelanova-5249.jpg

[obr. 137 – lihoměr] Lihoměr orientační bez teploměru [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lihomer-orientacni-bez-teplomeru-3841.jpg

[obr. 138 – nálevka] Nálevka dělicí hruškovitá [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-nalevka-delici-hruskovita-s-nz-simax-5080.jpg

[obr. 139 – hodinové sklo] Sklo hodinové vypouklé [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-sklo-hodinove-vypoukle-5016.jpg

[obr. 140 – krystalizační miska] Miska křemenná krystalizační bez výlevky s plochým dnem [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-miska-kremenna-krystalizacni-bez-vylevky-s-plochym-dnem-3712.jpg

[obr. 141 – odsávací lahev] Láhev odsávací se skleněnou olivkou [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lahev-odsavaci-se-sklenenou-olivkou-simax-5191.jpg

[obr. 142 – destilační baňka] Baňka destilační s kulatým dnem a dvěma postranními tubusy [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-destilacni-s-kulatym-dnem-a-dvema-postrannimi-tubusy-simax-5024.jpg

[obr. 143 – lahev] Lahev širokohrdlá prachovnice se zabroušenou zátkou [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lahev-sirokohrdla-prachovnice-se-zabrousenou-zatkou-cira-5206.jpg

[obr. 144 – Petriho miska] Petriho miska [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-petriho-miska-10983.jpg

[obr. 145 – titrační baňka] Baňka s plochým dnem širokohrdlá titrační [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-s-plochym-dnem-sirokohrdla-titracni-simax-4999.jpg

[obr. 146 – tyčinka] Tyčinka míchací otavená [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-tycinka-michaci-otavena-10485.jpg

[obr. 147 – teploměr] Teploměr obalový pro všeobecné použití [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-teplomer-obalovy-pro-vseobecne-pouziti-5212.jpg

[obr. 148 – hustoměr] Hustoměr orientační bez teploměru [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-hustomer-orientacni-bez-teplomeru-2767.jpg

[obr. 149 – třecí miska] Miska třecí drsná [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-miska-treci-drsna-simax-5014.jpg

[obr. 150 – kahan] Kahan lihový [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kahan-lihovy-duran-10469.jpg

[obr. 151 – lodička] Lodička na vážení [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lodicka-na-vazeni-simax-11015.jpg

[obr. 152 – vana] Vana skleněná hranatá [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-vana-sklenena-hranata-10490.jpg

[obr. 153 – stojan na zkumavky] Stojan na zkumavky hliníkový [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-stojan-na-zkumavky-hlinikovy-5524.jpg

[obr. 154 – stojan na zkumavky] Stojan na zkumavky univerzální [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-stojan-na-zkumavky-univerzalni-ruzne-barvy-pp-4440.jpg

[obr. 155 – lžička] Lžička chemická oboustranná nerezová [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lzicka-chemicka-oboustranna-nerezova-10370.jpg

[obr. 156 – špachtle] Špachtle oboustranná nerezová [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-spachtle-oboustranna-nerezova–10368.jpg

[obr. 157 – lopatka] Lopatka na chemikálie nerezová [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-lopatka-na-chemikalie-nerezova-10173.jpg

[obr. 158 – kleště] Kleště kelímkové se zalomenou čelistí [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kleste-kelimkove-se-zalomenou-celisti-11102.jpg

[obr. 159 – kahan] Kahan laboratorní [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kahan-laboratorni-5521.jpg

[obr. 160 – triangl] Triangl žíhací trubičky na železném drátě [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-triangl-zihaci-trubicky-na-zeleznem-drate-10172.jpg

[obr. 161 – třínožka] Třínožka na vaření [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-trinozka-na-vareni-5527.jpg

[obr. 162 – síťka] Síťka nad kahan s keramickou vrstvou [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-sitka-nad-kahan-s-keramickou-vrstvou-11110.jpg

[obr. 163 – držák] Držák univerzální bez svorky [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-drzak-univerzalni-bez-svorky-5514.jpg

[obr. 164 – kruh] Kruh varný bez svorky [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-kruh-varny-bez-svorky-5522.jpg

[obr. 165 – stojan] Stojan laboratorní s kovovou deskou a šroubovací tyčí [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-stojan-laboratorni-s-kovovou-deskou-a-sroubovaci-tyci-5523.jpg

[obr. 166 – pipeta] Pipeta dle Pasteura [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-pipeta-dle-pasteura-pe-11517.jpg

[obr. 167 – baňka] Baňka odměrná [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-banka-odmerna-s-nz-trida-presnosti-b-pp-4358.jpg

[obr. 168 – exikátor] Exikátor [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-exsikator-pp-pc-4377.jpg

[obr. 169 – střička] Střička širokohrdlá s barevným uzávěrem [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-stricka-sirokohrdla-s-barevnym-uzaverem-pe-10633.jpg

[obr. 170 – balonek] balonek k automatické byretě dle Palleta [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-balonek-k-automaticke-byrete-dle-pelleta-11296.jpg

[obr. 171 – zátka] Zátka gumová kónická [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-zatka-gumova-konicka-10190.jpg

[obr. 172 – topné hnízdo] Topné hnízdo jednomístné [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-topne-hnizdo-jednomistne-lths-1638.jpg

[obr. 173 – sušárna] Sušárna horkovdušná [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-susarna-horkovzdusna-memmert-uf-s-ventilatorem-11474.jpg

[obr. 174 – pec] Pec laboratorní [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-pec-laboratorni-lac-typ-lh-horizontalni-2725.jpg

[obr. 175 – pH metr] pH metr přenosný [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-ph-metr-prenosny-wtw-3110-a-3310-4177.jpg

[obr. 176 – ultrazvuk] Čistička ultrazvuková [online]. In:  VERKON, http://www.verkon.cz [cit. 2017-09-16]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-cisticka-ultrazvukova-sonorex-digitec-5316.jpg

[obr. 177 – stříbro] flowerpot-2367116_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/kv%C4%9Btin%C3%A1%C4%8D-imperi%C3%A1ln%C3%AD-st%C5%99%C3%ADbro-krajina-2367116/. [cit. 2017-09-25]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/02/19/22/flowerpot-2367116_960_720.jpg

[obr. 178 – voda s kapkou] drops-of-water-578897_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/kapky-vody-voda-p%C5%99%C3%ADroda-kapalina-578897/ [cit. 2017-09-16] Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/24/05/02/drops-of-water-578897_960_720.jpg

[obr. 179 – vzduch] air-2716_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vzduch-atmosf%C3%A9ra-modr%C3%A1-jasn%C3%BD-2716/ [cit. 2018-08-21] Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2010/12/13/10/21/air-2716_1280.jpg

[obr. 180 – mořská voda] wave-3473335_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vlna-voda-surfovat-oce%C3%A1n-mo%C5%99e-3473335/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/13/18/20/wave-3473335_1280.jpg

[obr. 181 – žula] granite-stones-62462_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/%C5%BEulov%C3%A9-kameny-kameny-%C5%BEula-62462/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/10/22/19/37/granite-stones-62462_1280.jpg

[obr. 182 – písek ve vodě] beach-1867436_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/beach-oce%C3%A1n-venkovn%C3%AD-p%C3%ADsek-mo%C5%99e-1867436/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/29/05/01/beach-1867436_1280.jpg

[obr. 183 – krém na opalování]  sand-3401178_1280.jpg  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/p%C3%ADsek-beach-sandy-beach-mo%C5%99e-l%C3%A9to-3401178/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/05/14/18/33/sand-3401178_1280.jpg

[obr. 184 – šlehačka] coffee-692316_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/k%C3%A1va-espresso-%C5%A1leha%C4%8Dka-p%C4%9Bna-poh%C3%A1r-692316/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/03/26/11/02/coffee-692316_1280.jpg

[obr. 185 – dým] pollution-87684_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-kou%C5%99-stoh-emise-87684/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/03/01/18/30/pollution-87684_1280.jpg

[OBR_000186] odpady sklo – Zelený kontejner [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/sklo. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/zeleny-kontejner.png

[OBR_000187] odpady plast – Žlutý kontejner [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/plast. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/zluty-kontejner.png

[OBR_000188] odpady papír – Modrý kontejner [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/papir. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/modry-kontejner.png

[OBR_000189] odpady nápojové kartony – Oranžový kontejner [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/napojove-kartony. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/cerny-kontejner.png

[obr. 190 – čistička odpadních vod] silikon-urychluje-likvidaci-viru-ve-vode, Foto: Shutterstock, http://vtm.e15.cz/aktuality/silikon-urychluje-likvidaci-viru-ve-vode [online]. In: VTM [cit. 2017-08-15] Dostupné z: http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_normal/upload/aktuality/3915/_ist_rna_odpadn_ch_vod_foto_shutterstock__4d4147aad9.jpg

[obr. 191 – čaj] tee-1740871_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/tri%C4%8Dko-%C5%A1%C3%A1lek-s%C3%A1%C4%8Dek-%C4%8Daje-poh%C3%A1r-1740871/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/14/18/21/tee-1740871_1280.jpg

[obr. 192 – chromatografie] Rozdělené složky černého inkoustu pomocí TLC, Autor: Původně soubor načetl Natrij na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=514759 [online]. In: Wikipedie,  https://cs.wikipedia.org/wiki/Chromatografie_na_tenk%C3%A9_vrstv%C4%9B. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/TLC_black_ink.jpg/1024px-TLC_black_ink.jpg

 

[obr. 194 – PSP] MLA606262_new_elements_2016_1024.png [online]. In: Technet.cz, https://technet.idnes.cz/nove-prvky-v-periodicke-tabulce-dn3-/veda.aspx?c=A160104_131108_veda_mla. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://1gr.cz/fotky/idnes/16/011/cl5/MLA606262_new_elements_2016_1024.png

[obr. 195 – PSP] Periodická soustava prvků, A4 tabulka, vydalo nakladatelství Didaktis [cit. 2018-08-21].

[obr. 196 – PSP kyslík] Periodická soustava prvků, A4 tabulka, vydalo nakladatelství Didaktis, část s kyslíkem [cit. 2018-08-21].

[obr. 197 – líh] Technický líh 500ml [online]. In: LH Domácí dílna, https://www.cupakbrno.cz/Technicky-lih-500ml-d138.htm#. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://www.cupakbrno.cz/fotky66541/fotos/_vyr_138technicky-lih.jpg

[obr. 198 – hydroxid sodný] Krtek [online]. In: Alfachem s.r.o., https://www.alfachem.cz/krtek-cistic-potrubi-900-g.html?utm_source=google_merchant&utm_medium=product&gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrTh26VL1fhMJJ6-HQvh1aY8MXLYFUgTqKLpnIeObZurTuonauy9sQimRoC-20QAvD_BwE. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://www.alfachem.cz/files/products_images/product_big/0/1web_KRTEK_900g.jpg

[obr. 199 – NaHCO3] Baking soda [online]. In: BestHERBAL Health, http://www.bestherbalhealth.com/dr-simoncini-sodium-bicarbonate-cancer-treatment-nahco3/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: http://www.bestherbalhealth.com/wp-content/uploads/2015/08/Dr.-Simoncini-Sodium-Bicarbonate-Cancer-Treatment-NaHCO3.jpg

[obr. 200 – gravitační síla] gravit1.jpg [online]. In: www. rysava.websnadno.cz, Přírodověda 5. ročník. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/gravit1.jpg

[obr. 201 – siloměr] 21149.2090501982.jpg  [online]. In: HELAGO, https://www.helago-cz.cz/eshop-presny-silomer-stribrny-139712.html. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://www.helago-cz.cz/files/thumbs/mod_eshop/produkty/full/21149.2090501982.jpg

[obr. 202 – krev] pupecnikova-krev-wd-pt-40868.jpg [online]. In: ProMaminky.cz [cit. 2017-08-23] Dostupné z: https://www.promaminky.cz/uploads/photos/photo/unordered/large/pupecnikova-krev-wd-pt-40868.jpg

[OBR_000203] kovy – Sběrný dvůr [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—dalsi-odpad/kovy. [cit. 2018-08-31]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/kovy-kontejner.png

[OBR_000204] velkoobjemový odpad – Sběrný dvůr [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—dalsi-odpad/velkoobjemovy-odpad. [cit. 2018-08-31]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/velkoobjem-kontejner.png

[OBR_000205] nebezpečný odpad – Sběrný dvůr [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—dalsi-odpad/nebezpecny-odpad. [cit. 2018-08-31]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/nebezpecny-kontejner.png

[OBR_000206] vysloužilá elektrozařízení a baterie – Místa zpětného odběru [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—dalsi-odpad/vyslouzila-elektrozarizeni-a-baterie. [cit. 2018-08-31]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/baterie-kontejner.png

[OBR_000207] bioodpad – Kompost [online]. In: jaktridit.cz, https://jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—dalsi-odpad/bioodpad. [cit. 2018-08-31]. Dostupné z: https://jaktridit.cz/uploads/images/obrazky_k_textum/bioodpad-kontejner.png

[obr. 208 – oheň] fire-2900588_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/po%C5%BE%C3%A1r-plamen-uhl%C3%ADk-ho%C5%99et-hork%C3%A9-2900588/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/29/19/15/fire-2900588_1280.jpg

[obr. 209 – louč] torch.jpg [online]. In: Jak vyrobit, https://jakvyrobit.webnode.cz/pochoden/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://jakvyrobit.webnode.cz/_files/200000013-8e9f58f9bc/torch.jpg

[obr. 210 – žárovka] light-bulb-3535435_1280.jpg  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/%C5%BE%C3%A1rovka-sv%C4%9Btla-bokeh-energie-lampa-3535435/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/13/10/32/light-bulb-3535435_1280.jpg

[obr. 211 – zářivka] sparlampe-1340223_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/sparlampe-%C3%BAsporn%C3%A9-sv%C4%9Btlo-1340223/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/20/00/47/sparlampe-1340223_960_720.jpg

[obr. – 212 – povoz] botswana-926900_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/botswana-povozech-doprava-tradice-926900/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/06/01/18/botswana-926900_1280.jpg

[obr. 213 – auto] car-49278_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/auto-sportovn%C3%AD-automobil-49278/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/05/29/00/43/car-49278_1280.jpg

[obr. 214 – lokomotiva] locomotive-222174_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/lokomotiva-parn%C3%AD-lokomotiva-vlak-222174/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/12/01/22/54/locomotive-222174_1280.jpg

[obr. 215 – rychlovlak] bullet-train-1540467_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/rychlovlak-shinkansen-%C5%BEeleznice-1540467/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/25/13/01/bullet-train-1540467_1280.jpg

[obr. 216 – kamna] oven-1535393_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/trouba-kachlov%C3%A1-kamna-statek-1535393/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/22/17/53/oven-1535393_1280.jpg

[obr. 217 – plynová trouba] gas-burners-1772104_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/plynov%C3%A9-ho%C5%99%C3%A1ky-va%C5%99i%C4%8D-plamen-modr%C3%A1-1772104/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/26/18/11/gas-burners-1772104_1280.jpg

[obr. 218 – špekáčky na ohni] fire-1745511_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/ohe%C5%88-t%C3%A1bor%C3%A1k-ohni%C5%A1t%C4%9B-d%C5%99evo-1745511/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/16/15/53/fire-1745511_1280.jpg

[obr. 219 – práce na poli] buffalo-1822574_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/buvol-zem%C4%9Bd%C4%9Blec-p%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD-1822574/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/14/04/17/buffalo-1822574_1280.jpg

[obr. 220 – traktor] claas-2147239_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/claas-lexion-kombajn-sklize%C5%88-2147239/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/15/19/41/claas-2147239_1280.jpg

[obr. 221 – holub] carrier-pigeon-154970_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/po%C5%A1tovn%C3%AD-holub-homer-holubice-dopis-154970/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/19/33/carrier-pigeon-154970_960_720.png

[obr. 222 – letecká pošta] air-mail-1358209_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/leteck%C3%A1-po%C5%A1ta-letecky-logo-ikona-1358209/. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/28/06/32/air-mail-1358209_960_720.png

[obr. 223 – Alfréd Nobel] Autor: AlphaZeta – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11733173

[online]. In: WIKIPEDIE https://cs.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/NobelP2.png

[obr. 224 – Jaroslav Heyrovský] Jaroslav Heyrovský, archiv ÚFCH AV ČR, Autor: archiv ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. – archiv ÚFCH J.Heyrovského AV ČR, v.v.i. http://www.jh-inst.cas.cz, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16970347. [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Heyrovsky_Jaroslav.jpg/800px-Heyrovsky_Jaroslav.jpg

[obr. 225 – Jaroslav Seifert] Jaroslav Seifert (1981), Autor: Hana Hamplová – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32058525. [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Seifert. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Jaroslav_Seifert_1981_foto_Hana_Hamplov%C3%A1.jpg

[obr. 226 – tužky] pencil-2391247_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/tu%C5%BEka-%C5%A1kola-v%C4%9Bda-psan%C3%AD-obchodn%C3%AD-2391247/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/11/00/57/pencil-2391247_1280.png

[obr. 227 – míč] football-3471371_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/fotbal-v%C3%BDkop-st%C5%99ed-koule-sport-3471371/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/06/12/19/59/football-3471371_1280.jpg

[obr. 228 – míček] tennis-3598053_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/tenis-tenisov%C3%A9-kurty-sport-cvi%C4%8Den%C3%AD-3598053/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/11/04/14/tennis-3598053_1280.jpg

[obr. 229 – míč na rugby] rugby-34152_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ragby-koule-sportovn%C3%AD-ragbyov%C3%BD-m%C3%AD%C4%8D-34152/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/14/14/38/rugby-34152_1280.png

[obr. 230 – strom] tree-576847_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/strom-les-kufr-p%C5%99%C3%ADroda-listy-576847/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/22/00/07/tree-576847_960_720.png

[obr. 231 – mléko] box-158299_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/box-ml%C3%A9ko-drink-158299/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/11/30/box-158299_960_720.png

[obr. 232 – hrnek] coffee-311945_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/k%C3%A1va-k%C3%A1vov%C3%BD-hrnek-%C5%A1%C3%A1lek-k%C3%A1vy-%C4%8Daj-311945/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/11/36/coffee-311945_960_720.png

[obr. 233 – guma] eraser-307518_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/guma-gumov%C3%A9-zelen%C3%A1-zp%C4%9Bt-kancel%C3%A1%C5%99-307518/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/16/30/eraser-307518_1280.png

[obr. 234 – hlína] pile-of-dirt-36815_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/hromada-%C5%A1p%C3%ADny-hromadu-hl%C3%ADny-plachta-36815/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/18/04/23/pile-of-dirt-36815_1280.png

[obr. 235 – skleničky] champagne-glasses-1899942_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/skleni%C4%8Dky-na-%C5%A1ampa%C5%88sk%C3%A9-%C5%A1ampa%C5%88sk%C3%A9-1899942/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/11/17/58/champagne-glasses-1899942_1280.png

[obr. 236 – lahev] alcohol-1031713_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/alkohol-bar-n%C3%A1poj-blanc-pr%C3%A1zdn%C3%A9-1031713/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/07/12/00/alcohol-1031713_960_720.png

[obr. 237 – sklenička] wineglass-309856_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/skleni%C4%8Dka-na-v%C3%ADno-%C4%8Derven%C3%A1-sklo-v%C3%ADno-309856/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/10/07/wineglass-309856_960_720.png

[obr. 238 – balonky] balloons-2521981_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/bal%C3%B3nky-barvit%C3%BD-barevn%C3%A9-bal%C3%B3nky-2521981/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/20/11/04/balloons-2521981_960_720.png

[obr. 239 – balonky] balloon-2070656_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/bal%C3%B3nek-hart-srdce-balon-2070656/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/16/07/15/balloon-2070656_960_720.png

[obr. 240 – auto se ženou] automobile-160338_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/automobil-%C5%BEena-bruneta-auto-160338/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/47/automobile-160338_960_720.png

[obr. 241 – řidič kamionu] truck-driver-614191_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/%C5%99idi%C4%8D-kamionu-osmn%C3%A1ct-startup-614191/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/27/20/24/truck-driver-614191_960_720.jpg

[obr. 242 – přímočarý a křivočarý pohyb (výřez)] přímočarý a křivočarý pohyb tělesa [online]. In: Implementace interaktivních prvků do výuky fyziky na ZŠ, 7. ročník [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/7-rocnik/1-pohyb-telesa.

[obr. 243 – posuvný pohyb] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 11, obr. 1.4b. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 244 – otáčivý pohyb] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 12, obr. 1.5. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 245 – rovnoměrný pohyb a nerovnoměrný pohyb] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 15, obr. 1.10. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 246 – žáčci]  school-3518726_960_720.jpg  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/%C5%A1kola-studenti-d%C4%9Bti-deska-3518726/. [cit. 2018-09-04]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/05/16/59/school-3518726_960_720.jpg

 [obr. 247 – popis síly] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 36, obr. 1.30. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 248 – skládání sil stejného směru] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 40, obr. 1.35. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 249 – skládání sil opačného směru] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 42, obr. 1.38. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 250 – skládání sil různoběžného směru] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 46, obr. 1.44. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 251 – rovnováha sil] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 44, obr. 1.40. ISBN 978-80-7196-265-6. [cit. 2018-09-03].

[obr. 252 – vlastnosti pevných látek] 3.pdf [online]. In: http://jane111.chytrak.cz/Fyzika6.html, Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://jane111.chytrak.cz/F6/3.pdf

[obr. 253 – vlastnosti kapalných látek] 3.pdf [online]. In: http://jane111.chytrak.cz/Fyzika6.html, Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://jane111.chytrak.cz/F6/3.pdf

[obr. 254 – vlastnosti plynných látek] 3.pdf [online]. In: http://jane111.chytrak.cz/Fyzika6.html, Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://jane111.chytrak.cz/F6/3.pdf

[obr. 255 – částice pevné látky] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 36, obr. 1.37. ISBN 978-80-7196-246-5. [cit. 2018-09-02].

[obr. 256 – částice kapalné látky] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 36, obr. 1.37. ISBN 978-80-7196-246-5. [cit. 2018-09-02].

[obr. 257 – částice plynné látky] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 36, obr. 1.37. ISBN 978-80-7196-246-5. [cit. 2018-09-02].

[obr. 258 – molekula kyslíku] molo.gif [online]. In: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/prv03.htm, Chemie – 8. ročník – Složení látek a chemické prvky, Molekuly. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/foto/molo.gif

[obr. 259 – molekula dusíku] moln.gif [online]. In: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/prv03.htm, Chemie – 8. ročník – Složení látek a chemické prvky, Molekuly. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/foto/moln.gif

[obr. 260 – molekula amoniaku] mola.gif  [online]. In: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/prv03.htm, Chemie – 8. ročník – Složení látek a chemické prvky, Molekuly. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/foto/mola.gif

[obr. 261 – PSP popis] Periodická soustava prvků, A4 tabulka, vydalo nakladatelství Didaktis, část s popisem [cit. 2018-08-21].

[obr. 262 – atom Helia] 2486482.pptx [online]. In: https://slideplayer.cz, Prezentace na téma: „ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana“, Zveřejnila Karolína Hrušková, Vypracoval Pavel Kerner, FYZIKA 6. ročník – P2, Složení látek, snímek 4 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: https://slideplayer.cz/slide/2486482/

[obr. 263 – atom Uhlíku] 2486482.pptx [online]. In: https://slideplayer.cz, Prezentace na téma: „ZŠ, Týn nad Vltavou, Malá Strana“, Zveřejnila Karolína Hrušková, Vypracoval Pavel Kerner, FYZIKA 6. ročník – P2, Složení látek, snímek 4 [cit. 2018-09-09]. Dostupné z: https://slideplayer.cz/slide/2486482/

[obr. 264 – vznik kationtu Li] In: Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014, str. 36. ISBN 978-80-7289-543-4. [cit. 2018-09-09].

[obr. 265 – vznik aniontu F] In: Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014, str. 36. ISBN 978-80-7289-543-4. [cit. 2018-09-09].

 [obr. 266 – model atomu C] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 46, obr. 1.49. ISBN 978-80-7196-246-5. [cit. 2018-09-02].

[obr. 267 – panáček coming soon] ??? [online]. In: [cit. 2017-09-08]. Dostupné z:

[obr. 268 – kočka] cat-3508695_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ko%C4%8Dka-cat-vektor-vektorov%C3%A9-ilustrace-3508695/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/07/01/00/55/cat-3508695_960_720.jpg

[obr. 269 – Robert Brown] Robert_brown_botaniker.jpg [online]. In: WIKIPEDIE, https://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=401417. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Robert_brown_botaniker.jpg

[obr. 270 – Albert Eintein] albert-einstein-1144965_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/albert-einstein-portr%C3%A9t-1144965/. [cit. 2018-09-29]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/17/14/23/albert-einstein-1144965_960_720.jpg

[obr. 271 – Marian Smoluchowski] Marian_Smoluchowski.jpg [online]. In: WIKIPEDIE, https://cs.wikipedia.org/wiki/Marian_Smoluchowski, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=252080. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Marian_Smoluchowski.jpg

[obr. 272 – ucho] close-up-18753_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/detail-komunikace-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%AD-ucho-18753/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/02/29/11/58/close-up-18753_960_720.jpg

[obr. 273 – slon] elephant-114543_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/slon-africk%C3%BD-slon-savana-afrika-114543/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/05/29/22/25/elephant-114543_1280.jpg

[obr. 274 – netopýr] bat-1268650_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/netop%C3%BDr-kalo%C5%88-up%C3%ADr-jazyk-hezk%C3%A9-1268650/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/20/13/46/bat-1268650_1280.jpg

[obr. 275 – akustika] speaker-24949_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/reproduktor-hudba-bere-na-v%C4%9Bdom%C3%AD-24949/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/02/17/00/speaker-24949_960_720.png

[obr. 276 – staré dveře] church-door-1927074_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/dve%C5%99e-kostela-z%C3%A1mek-%C5%A1roub-1927074/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/23/09/50/church-door-1927074_1280.jpg

[obr. 277 – ventilátory] fan-3645379_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ventil%C3%A1tor-chladic%C3%AD-vrtule-chladi%C4%8D-3645379/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/31/19/16/fan-3645379_1280.jpg

[obr. 278 – my jsme muzikanti] img_209720_main.jpg [online]. In: Knihy ABZ.cz, https://knihy.abz.cz/prodej/my-jsme-muzikanti-leprelo [cit. 2017-09-23]. Dostupné z: https://knihy.abz.cz/imgs/products/img_209720_main.jpg

[obr. 279 – zpívání] singer-84874_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/zp%C4%9Bv%C3%A1k-karaoke-holka-%C5%BEena-zp%C3%ADvat-84874/. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/02/22/09/03/singer-84874_1280.jpg

[obr. 280 – Marin Mersenne] Marin Mersenne (1588-1648) [online]. In: WIKIPEDIA, Autor: Philippe de Champaigne – http://history.wisc.edu/sommerville/351/351-20.htm, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4240381, https://cs.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/MarinMersenne.jpg

[obr. 281 – siločáry 1] Siločáry záporného elektrického náboje. Autor: Pajs – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2227395 [online]. In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Silo%C4%8D%C3%A1ry. [cit. 2018-11-03]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Silocary_bod_naboj_minus.svg/447px-Silocary_bod_naboj_minus.svg.png

[obr. 282 – siločáry 2] Siločáry kladného elektrického náboje. Autor: Pajs – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2227399 [online]. In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Silo%C4%8D%C3%A1ry. [cit. 2018-11-03]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Silocary_bod_naboj_plus.svg/447px-Silocary_bod_naboj_plus.svg.png

[obr. 283 – siločáry 3] Siločáry dvou stejných (kladných) elektrických nábojů. Autor: Pajs – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2227400 [online]. In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Silo%C4%8D%C3%A1ry. [cit. 2018-11-03]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Silocary_2naboje_stejne.svg/835px-Silocary_2naboje_stejne.svg.png

[obr. 284 – siločáry 4] Siločáry dvou různých elektrických nábojů. Autor: Pajs – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2227404 [online]. In: https://cs.wikipedia.org/wiki/Silo%C4%8D%C3%A1ry. [cit. 2018-11-03]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Silocary_2naboje_ruzne.svg/651px-Silocary_2naboje_ruzne.svg.png

[obr. 285 – ve výstavbě] uder construction [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ve-v%C3%BDstavb%C4%9B-konstrukce-znamen%C3%AD-2408060/. [cit. 2018-11-05]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/16/07/26/under-construction-2408060_1280.png

[obr. 289 – slunce] sunset-298850_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/z%C3%A1pad-slunce-obloha-mo%C5%99e-oce%C3%A1n-298850/. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/03/26/17/50/sunset-298850_1280.jpg

[obr. 290 – žárovka] light-bulb-1246043_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/%C5%BE%C3%A1rovka-sv%C4%9Btlo-energie-elekt%C5%99ina-1246043/. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/09/10/37/light-bulb-1246043_1280.jpg

[obr. 291 – slunce] sun-159392_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/slunce-slunn%C3%BD-po%C4%8Das%C3%AD-slune%C4%8Dn%C3%AD-svit-159392/. [cit. 2018-11-10]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/12/sun-159392_960_720.png

[obr. 292 – částicová stavba pevných látek] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-11-10]. Dostupné z:

[obr. 293 – částicová stavba kapalných látek] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-11-10]. Dostupné z:

[obr. 294 – částicová stavba plynných látek] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-11-10]. Dostupné z:

[obr. 295 – oxid uhelnatý] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-11-10]. Dostupné z:

[obr. 296 – vozík] box-159302_1280.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/box-auto-vysokozdvi%C5%BEn%C3%BD-voz%C3%ADk-159302/. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/09/box-159302_960_720.png

[obr. 297 – jeřáb] crane-158339_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/je%C5%99%C3%A1b-stroj-t%C4%9B%C5%BEk%C3%A1-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-158339/. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/11/32/crane-158339_960_720.png

[obr. 298 – elektronický obchod] ecommerce-2140603_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/elektronick%C3%BD-obchod-prodej-on-line-2140603/. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/13/17/26/ecommerce-2140603_960_720.jpg

[obr. 299 – pes] puppy-32025_1280.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/%C5%A1t%C4%9Bn%C4%9B-vod%C3%ADtko-32025/. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/13/11/42/puppy-32025_960_720.png

[obr. 300 – změny skupenství látek] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-11-10]. Dostupné z:

[obr. 301 – rovnoramenné váhy] 72.jpg [online]. In: výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226, Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA, http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/6/veliciny/hmotnost.htm. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/foto/72.jpg

[obr. 302 – kapesní hodinky] clock-3179167_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/hodiny-kapesn%C3%AD-hodinky-hnut%C3%AD-3179167/. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/24/20/39/clock-3179167_1280.jpg

[obr. 303 – sluneční hodiny] sun-dial-1759241_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/21/21/29/sun-dial-1759241_1280.jpg. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/21/21/29/sun-dial-1759241_1280.jpg

[obr.304 – sluneční hodiny] sundial-2720656_1280.jpg  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/slune%C4%8Dn%C3%AD-hodiny-zahrada-%C4%8Das-2720656/. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/06/08/24/sundial-2720656_1280.jpg

[obr. 305 – vodní hodiny] 800px-Vil%C5%AFa_Borghese_waterclock_4.jpg [online]. In: Wikipedia, https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_hodiny, Autor: Karelj – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15648768 . [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Vil%C5%AFa_Borghese_waterclock_4.jpg/800px-Vil%C5%AFa_Borghese_waterclock_4.jpg

[obr. 306 – digitální hodiny] watch-1660232_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/hodinky-digit%C3%A1ln%C3%AD-cvi%C4%8Den%C3%AD-1660232/. [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/10/21/54/watch-1660232_960_720.jpg

[obr. 307 – přesýpací hodiny] hourglass-3257907_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/p%C5%99es%C3%BDpac%C3%AD-hodiny-hodinky-tok-%C4%8Dasu-3257907/. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/24/21/12/hourglass-3257907_960_720.png

[obr. 308 – atomové hodiny] Atomic_clocks.jpg [online]. In: Wikipedia, https://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_hodiny, Autor: NISTOriginal uploader was Dakik at cs.wikipedia – Original source: http://tf.nist.gov/cesium/fountain.htmTransferred from cs.wikipedia; transfered to Commons by User:Sevela.p using CommonsHelper., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4241253. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Atomic_clocks.jpg

[obr. 309 – kyvadlové hodiny] wall-clock-1947754_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A9-hodiny-staro%C5%BEitn%C3%A9-hodiny-1947754/. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/02/19/33/wall-clock-1947754_960_720.jpg

[obr. 310 – stopky] stopwatch-2624277_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/stopky-%C4%8Dasova%C4%8D-hodiny-symbol-ikona-2624277/. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/10/16/07/stopwatch-2624277_1280.jpg

[obr. 311 – metronom] box-2451_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/box-design-n%C3%A1stroj-metronom-pohyb-2451/. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2010/12/13/10/11/box-2451_960_720.jpg

[obr. 312 – stopky] stopwatch-3205980_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/stopky-%C4%8Das-zastaven%C3%AD-%C4%8Dasu-hodiny-3205980/. [cit. 2019-02-16]. Dostup z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/07/13/28/stopwatch-3205980_1280.jpg

[obr. 313 – my jsme muzikanti] img_209720_orig.jpg [online]. In: ABZ knihy, Leporela, https://knihy.abz.cz/prodej/my-jsme-muzikanti-leprelo. [cit. 2019-02-19]. Dostupné z: https://knihy.abz.cz/imgs/products/img_209720_orig.jpg

[obr. 314 – závaží] weights-92569_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/v%C3%A1hy-%C5%BEeleza-kilogram-gram%C5%AF-m%C4%9B%C4%8F-92569/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/03/11/15/40/weights-92569_1280.jpg

[obr. 315 – váhy v kuchyni] kitchen-scale-532651_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/kuchy%C5%88sk%C3%A1-v%C3%A1ha-v%C3%A1%C5%BEen%C3%AD-pe%C4%8Den%C3%AD-va%C5%99en%C3%AD-532651/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/15/20/30/kitchen-scale-532651_1280.jpg

[obr. 316 – etalon kg] Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu [online]. In: Wikipedia, Kilogram, Autor: en:User:Greg L – Originally uploaded to English Wikipedia as CGKilogram.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2547913. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/CGKilogram.jpg/1280px-CGKilogram.jpg

[obr. 317 – státní etalon hmotnosti] státní etalon hmotnosti [online]. In: Český metrologický institut, Státní etalon hmotnosti, https://www.cmi.cz/node/191. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/CMI%20scan-22_opraveno.jpg

[obr. 318 – staré obchodní váhy] horizontal-2026222_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/horizont%C3%A1ln%C3%AD-kuchy%C5%88sk%C3%A9-n%C3%A1dob%C3%AD-2026222/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/31/18/24/horizontal-2026222_960_720.png

[obr. 319 – váhy obchodní] Obchodní váha ASP [online]. In: KRAJSPOL SK, Kategórie váh, https://www.krajspol-vahy.sk/produkt/obchodna-vaha-asp/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.krajspol-vahy.sk/wp-content/uploads/ASP.jpg

[obr. 320 – rovnoramenné váhy]  scales-36417_960_720.png  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/v%C3%A1hy-z%C5%AFstatek-symbol-spravedlnosti-36417/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/18/01/19/scales-36417_960_720.png

[obr. 321 – staré kuchyňské váhy] horizontal-930716_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/horizont%C3%A1ln%C3%AD-star%C3%BD-v%C3%A1hy-930716/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/08/21/04/horizontal-930716_1280.jpg

[obr. 322 – kuchyňské váhy] scale-154924_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/stupnice-v%C3%A1hy-va%C5%99en%C3%AD-potraviny-154924/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/19/31/scale-154924_960_720.png

[obr. 323 – váhy] kitchen-scale-1636489_960_720.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/kuchy%C5%88sk%C3%A1-v%C3%A1ha-horizont%C3%A1ln%C3%AD-1636489/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/01/15/54/kitchen-scale-1636489_960_720.jpg

[obr. 324 – závěsné váhy] Delphin váha Sporta [online]. In: NTGfish.cz, Váhy a příslušenství, https://www.ngtfish.cz/delphin-sporta. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.ngtfish.cz/fotky34052/fotos/_vyr_1928vaha-sporta.jpg

[obr. 325 – osobní váha] weight-loss-2036969_1280.jpg  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/hubnut%C3%AD-hmotnost-v%C3%BD%C5%BEiva-stupnice-2036969/. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/04/09/40/weight-loss-2036969_1280.jpg

[obr. 326 – diagnostická váha] SILVERCREST Diagnostická váha s Bluetooth SBF 75 [online]. In: Lídl, E-shop, https://www.lidl-shop.cz/SILVERCREST-Diagnosticka-vaha-s-Bluetooth-SBF-75/p100248561. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.lidl-shop.cz/media/7a787eb35a3706afd3b400520d975e57.jpeg

[obr. 327 – váhy digitální chemické] Váhy přesné KERN PES/PEJ[online]. In: Verkon, https://www.verkon.cz/vahy-presne-kern-pes-pej/. [cit. 2018-02-28]. Dostupné z: https://www.verkon.cz/image/big/verkon-vahy-presne-kern-pes-pej-3467.jpg

[obr. 328 – kapesní digitální váhy] LESAK PO57. [online]. In: LESAK, https://www.profivahy.cz/profi-vahy/eshop/0/0/5/2027-LESAK-P058-500g-0-1g-50mmx55mm. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.profivahy.cz/fotky506/fotos/_vyr_2027P058_1.jpg

[obr. 329 – analytické váhy]  VIBRA LF [online]. In: SELVA, https://www.selva.cz/selva/eshop/0/3/5/784-VIBRA-LF-ceny-od-38-660. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: https://www.selva.cz/fotky9800/fotos/_vyr_784219a-LF_01.jpg

[obr. 330 – rovnoramenné váhy]  Rovnoramenné váhy [online]. In: Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226, Autor: Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA, http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/6/veliciny/hmotnost.htm.. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/fyzika/foto/72.jpg

[obr. 331 – molekula amoniaku] mola.gif  [online]. In: výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226, Chemie, 8. ročník, Složení látek a chemické prvky, Molekuly, http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/prv03.htm. [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/foto/mola.gif

[obr. 332 – palec nahoru] thumbs-up-2730432_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/palec-nahoru-facebook-jako-barevn%C3%A9-2730432/. [cit. 2019-03-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/08/22/21/thumbs-up-2730432_960_720.png

[obr. 333 – magnetit] stacked-735621_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/skl%C3%A1dan%C3%BD-kameny-magnetit-k%C3%A1men-735621/ [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/23/03/24/stacked-735621_1280.jpg

[obr. 334 – magnet tyčový]  bar-35424_960_720.png  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/bar-magnet-magnetick%C3%A9-fyzika-35424/ [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/15/21/45/bar-35424_960_720.png

[obr. 335 – magnet podkovitý]  magnet-161234_1280.png  [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/magnet-magnetick%C3%A9-severu-na-jih-161234/ [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/13/37/magnet-161234_1280.png

[obr. 336 – potrubí] industry-2632179_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/pr%C5%AFmysl-potrub%C3%AD-ocel-koridor-2632179/. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/11/17/40/industry-2632179_1280.jpg

[obr. 337 – elektrické vedení] line-high-3657357_1280.jpg [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/photos/line-vysok%C3%A9-elektrick%C3%A9-vodi%C4%8De-odkaz-3657357/. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/09/05/23/07/line-high-3657357_1280.jpg

[obr. 338 – plamen] fire-305227_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/po%C5%BE%C3%A1r-plamen-%C4%8Derven%C3%A1-teplo-hork%C3%A9-305227/. [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/11/01/fire-305227_960_720.png

[obr. 339 – pokus – objemová roztažnost] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 100, obr. 2.31. ISBN 978-80-7196-246-5. [cit. 2018-09-02].

[obr. 340 – pokus – délková roztažnost] In: Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016, str. 100, obr. 2.31. ISBN 978-80-7196-246-5. [cit. 2018-09-02].

[obr. 341 – fyzika Albert Einstein] albert-einstein-3085611_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/illustrations/albert-einstein-n%C4%9Bmeck%C3%BD-fyzik-3085611/. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/16/09/51/albert-einstein-3085611_960_720.png

[obr. 342 – chemie] chemistry-575651_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/nobelova-cena-za-chemii-laborato%C5%99-575651/. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/21/23/36/chemistry-575651_960_720.png

[obr. 343 – chemie] glassware-576794_1280.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/sklen%C4%9Bn%C3%A9-zbo%C5%BE%C3%AD-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-laborato%C5%99-576794/. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/22/00/06/glassware-576794_1280.png

[obr. 344 – zeměpis] globus-2532875_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/illustrations/globus-zem%C4%9B-sv%C4%9Bt-mapa-zem%C4%9Bpis-2532875/. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/23/21/29/globus-2532875_960_720.png

[obr. 345 – environmentální výchova] recycle-29227_960_720.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/recyklovat-zelen%C3%A1-zem%C4%9B-29227/. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/11/18/12/recycle-29227_960_720.png

[OBR_000346] rafinérieoil-refinery-2754223_1280.png [online]. In: Pixabay, https://pixabay.com/cs/vectors/ropn%C3%A9-rafinerie-ropn%C3%A9-pr%C5%AFmyslov%C3%A9-2754223/. [cit. 2019-07-022]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/16/01/00/oil-refinery-2754223_1280.png

[OBR_000347] destilační aparaturaIn: Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014, str. 18. ISBN 978-80-7289-543-4. [cit. 2019-07-22].

[OBR_000348] filtrační aparaturaIn: Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014, str. 18. ISBN 978-80-7289-543-4. [cit. 2019-07-22].

[OBR_000349] síran měďnatýSíran měďnatý [online]. In: WIKIPEDIA, Autor: Ondřej Mangl – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2899780, https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_m%C4%9B%C4%8Fnat%C3%BD. [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/S%C3%ADran_m%C4%9B%C4%8Fnat%C3%BD.jpg

[OBR_000350] levandulová sůllavender-products-616444_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/levandule-produkty-m%C3%BDdlo-t%C4%9Blo-616444/. [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/29/17/46/lavender-products-616444_1280.jpg

[OBR_000351] bylinkový čajherbal-tea-1410565_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/bylinkov%C3%BD-%C4%8Daj-byliny-tri%C4%8Dko-m%C3%A1ta-1410565/. [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/05/23/15/16/herbal-tea-1410565_1280.jpg

[OBR_000352] sublimační aparaturaIn: Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014, str. 20. ISBN 978-80-7289-543-4. [cit. 2019-07-22].

[obr. 353 – atmosféra] Členění atmosféry podle průběhu teploty s výškou [online]. In: METEOCENTRUM.CZ, https://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/vertikalni-cleneni-atmosfery-zeme [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: https://www.meteocentrum.cz/images/encyclopedia/athosphere-vertical-division.jpg

[obr. 354 – koloběh vody] Schéma koloběhu vody [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_vody, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=982592 [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Watercycleczechhigh.jpg

[obr. 355 – PSP] Periodická soustava prvků dle IUPAC [online]. In: Osobní webové stránky Ladislava Nádherného na VŠCHT Praha [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2017. [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: http://web.vscht.cz/~nadhernl/psp.html

[obr. 356 – PSP] Periodická soustava prvků [online]. In: papírová tabulka, nakladatelství DIDAKTIS [cit. 2019-07-22]

[obr. 357 – člověk a svět 1] live-1576672_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/%C5%BE%C3%ADt-zem%C4%9B-%C4%8Dlov%C4%9Bk-p%C5%99%C3%ADrody-sv%C4%9Bt-1576672/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/07/17/23/live-1576672_1280.png

[obr. 358 – paleta] palette-1512871_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/paleta-barva-%C5%A1t%C4%9Btce-barvy-%C5%A1t%C4%9Btec-1512871/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/12/19/20/palette-1512871_1280.png

[obr. 359 – člověk a svět 2] diversity-33606_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/rozmanitost-kultury-celosv%C4%9Btov%C3%A9-s%C3%AD%C5%A5-33606/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/13/20/53/diversity-33606_960_720.png

[obr. 360 – korále] beads-149220_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/kor%C3%A1lky-n%C3%A1ramek-n%C3%A1hrdeln%C3%ADk-149220/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/00/beads-149220_1280.png

[obr. 361 – lapč snů] dream-catcher-1898468_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/lapa%C4%8D-sn%C5%AF-symbol-pleten%C3%A9-pero-1898468/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/11/00/10/dream-catcher-1898468_960_720.png

[obr. 362 – tričko] shirt-34238_960_720.png  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/ko%C5%A1ile-r%C5%AF%C5%BEov%C3%BD-tri%C4%8Dko-trikot-34238/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/14/15/09/shirt-34238_960_720.png

[obr. 363 – nitě]  thread-28941_1280.png  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/z%C3%A1vit-rohl%C3%ADky-jehla-%C5%A1it%C3%AD-%C5%99emeslo-28941/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/11/17/00/thread-28941_1280.png

[obr. 364 – nůžky] school-1555907_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/%C5%A1koly-%C5%A1koln%C3%AD-pot%C5%99eby-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-1555907/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/29/21/41/school-1555907_960_720.png

[obr. 365 – sluníčko] sol-1558403_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/sol-jas-sv%C4%9Btlo-slun%C3%AD%C4%8Dko-p%C5%99%C3%ADroda-1558403/ [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/31/02/35/sol-1558403_960_720.png

[obr. 366 – kladkostroj] pulley-35265_960_720.png  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/kladka-stavebn%C3%AD-d%C4%9Bln%C3%ADci-kladkostroje-35265/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/15/20/45/pulley-35265_960_720.png

[obr. 367 – ruka, A,B] hand-2789741_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/ruka-vinobran%C3%AD-vektor-retro-2789741/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/26/18/45/hand-2789741_1280.png

[obr. 368 – ruka] hand [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/ruka-prsty-grip-pochopit-chopte-se-149680/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/20/hand-149680_1280.png

[obr. 369 – kladka] role  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/role-vodic%C3%AD-kladka-v%C3%BDtah-%C5%99et%C4%9Bzec-2698100/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/30/18/22/role-2698100_1280.png

[obr. 370 – kladka] pulley  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/kladka-pozzo-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-lano-d%C5%99evo-1609344/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/21/10/54/pulley-1609344_1280.jpg

[obr. 371 – kladka] boat [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/%C4%8Dlun-plachetnice-p%C5%99%C3%ADstav-kladka-215037/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/11/21/14/17/boat-215037_960_720.jpg

[obr. 372 – kladka] cable  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/kabel-kladka-je%C5%99%C3%A1b-ocel-konstrukce-263025/. [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/02/09/19/25/cable-263025_1280.jpg

[obr. 373 – Dmitrij Ivanovič Mendělejev] s_pos_dmitrij_ivanovic_mendelejev.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 374 – Alfred Nobel] s_pos_alfred_nobel.pdf  [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 375 – Bohuslav Brauner] s_pos_bohuslav_brauner.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 376 – Jaroslav Heyrovský]  s_pos_jaroslav_heyrovsky.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 377 – John Dalton] s_pos_john_dalton.pdf  [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 378 – Albert Einstein] s_pos_albert_einstein.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno[cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 379 – Alexander Graham Bell] s_pos_alexander_graham_bell.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 380 – André Marie Ampére] s_pos_andre_marie_ampere.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 381 – Archimédés ze Syrákús] s_pos_archimedes.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 382 – Galileo Galilei] s_pos_galileo_galilei.pdf  [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 383 – Isaac Newton] s_pos_isaac_newton.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 384 – Marie Curie-Sklodowská] s_pos_marie_curie_sklodowska.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 385 – Michael Faraday] s_pos_michael_faraday.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 386 – Thomas Alva Edison] s_pos_thomas_alva_edison.pdf [online]. In DATAKABINET, licence 2018-2019 ZŠ Mohelno [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: www.datakabinet.cz

[obr. 387 – svitek] scroll-305835_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/svitek-pap%C3%ADr-b%C3%ADl%C3%A1-pr%C3%A1zdn%C3%A9-pozvat-305835/ . [cit. 2019-09-13]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/11/18/scroll-305835_960_720.png

[obr. 388 – pavouci] d6f1804ead2b54373194291f964024de.jpg [online]. In: PINTEREST, https://cz.pinterest.com/pin/754493743800457153/. [cit. 2019-08-28]. Dostupné z: https://www.zazzle.com/spooky_halloween_cartoon_spiders_temporary_tattoos-256998458204447840?rf=238582202591969585&tc=niftyzpid_halloween_tattoos_271018

[obr. 389 – auto]  woman-160342_960_720.png  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/%C5%BEena-blond-automobil-auto-160342/. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/47/woman-160342_960_720.png

[obr. 390 – velký provoz] hong-kong-1886027_960_720.jpg  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/hong-kong-zobrazen%C3%AD-ulic-centr%C3%A1ln%C3%AD-1886027/. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/06/09/42/hong-kong-1886027_960_720.jpg

[obr. 391 – žena se psem] rottweiler-1059494_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/rotvajler-pes-svatba-tr%C3%A1vn%C3%ADk-lilie-1059494/. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/24/04/23/rottweiler-1059494_960_720.jpg

[obr. 392 – dům] nebraska-169457_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/nebraska-farma-venkova-stodola-169457/. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/08/02/17/10/nebraska-169457_960_720.jpg

[obr. 393 – adventní věnec] third-advent-3871418_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/t%C5%99et%C3%AD-advent-adventn%C3%AD-v%C4%9Bnec-advent-3871418/. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/12/12/18/41/third-advent-3871418_1280.jpg

[obr. 394 – origami – zebra] origami-842024_1280.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/origami-zebra-%C4%8Dern%C3%A1-a-b%C3%ADl%C3%A1-pap%C3%ADr-842024/ [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/12/14/30/origami-842024_1280.png

[obr. 395 – origami – lodička] euro-1605659_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/eur-lo%C4%8F-pen%C3%ADze-sailfish-origami-1605659/ [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/19/16/34/euro-1605659_1280.jpg

[obr. 396 – origami – labuť] swan-955837_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/labu%C5%A5-origami-skl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pap%C3%ADru-pt%C3%A1k-955837/. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/24/15/43/swan-955837_1280.jpg

[obr. 397 – houpačka] jednoduche-stroje.gif  [online]. In: http://fyzika-sandra.blogerka.cz/Prace-na-jednoduchych-strojich/Prace-na-jednoduchych-strojich. [cit. 2019-10-03]. Dostupné z: http://fyzika-sandra.blogerka.cz/obrazky/fyzika-sandra.blogerka.cz/jednoduche-stroje.gif

[obr. 398 – drak]  kite-1159538_960_720.jpg  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/pap%C3%ADrov%C3%BD-drak-fly-v%C3%ADtr-z%C3%A1bava-1159538/ . [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/24/19/55/kite-1159538_960_720.jpg

[obr. 399 – halogenová žárovka]  light-bulb-2604119_960_720.png  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/%C5%BE%C3%A1rovka-halogenov%C3%A9-2604119/ [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/07/13/59/light-bulb-2604119_960_720.png

[obr. 400 – mořské řasy] seaweed-2360116_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/mo%C5%99sk%C3%A9-%C5%99asy-%C5%99asy-p%C5%99%C3%ADroda-textura-2360116/. [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/31/11/32/seaweed-2360116_960_720.jpg

[obr. 401 – sůl] food-46573_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/potraviny-j%C3%ADst-s%C5%AFl-t%C5%99epa%C4%8Dka-46573/ . [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/05/02/22/40/food-46573_960_720.png

[obr. 402 – značka radioaktivity] nuclear-34997_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/jadern%C3%A1-radioaktivita-toxick%C3%BD-34997/ . [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/15/19/19/nuclear-34997_960_720.png

[obr. 403 – co kdyby] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2020-02-08]. Dostupné z:

[OBR_000404 – koleje] gleise-3183571_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/gleise-%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD-zd%C3%A1lo-star%C3%BD-3183571/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/26/17/28/gleise-3183571_1280.jpg

[OBR_000405 – plot] iron-gate-1623303_1280.jpg [online]. In: PIXABAY? https://pixabay.com/cs/iron-gate-tepan%C3%A9-%C5%BEelezo-kovov%C3%A1-br%C3%A1na-1623303/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/26/22/28/iron-gate-1623303_1280.jpg

[OBR_000406 – most] bridge-3181356_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/most-%C5%BEeleza-star%C3%BD-pro-p%C4%9B%C5%A1%C3%AD-kov%C5%AF-3181356/ [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/25/18/16/bridge-3181356_1280.jpg

[OBR_000407 – zlato] ring-1692713_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/prstenec-zlato-middle-earth-1692713/ [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/24/22/26/ring-1692713_1280.jpg

[OBR_000408 – bauxit] Bauxite [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bauxit (cit: Bauxite  – Autor: http://resourcescommittee.house.gov/subcommittees/emr/usgsweb/photogallery/images/, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95008). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Bauxite.jpg

[OBR_000409 – železo] Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo (cit:Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10115787). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg/1280px-Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg

[OBR_000410 – lithium] Lithium_paraffin.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Lithium (cit: Autor: Tomihahndorf na projektu Wikipedie v jazyce němčina – Na Commons přeneseno z de.wikipedia., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1744000). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Lithium_paraffin.jpg

[OBR_000411 – zlato Or_Venezuela.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato (Cit: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14524831). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Or_Venezuela.jpg/800px-Or_Venezuela.jpg

[OBR_000412 – stříbro] Silver_crystal.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro (cit: Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo (additional processed by Waugsberg), CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7394995). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Silver_crystal.jpg/1024px-Silver_crystal.jpg

[OBR_000413 – sodík] Na_%28Sodium%29.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADk (cit: Autor: Původně soubor načetl Dnn87 na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3831512). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Na_%28Sodium%29.jpg/1024px-Na_%28Sodium%29.jpg

[OBR_000414 – hořčík] Crystalised_magnesium.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk (cit: Autor: CSIRO, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35474938). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/CSIRO_ScienceImage_2893_Crystalised_magnesium.jpg/1024px-CSIRO_ScienceImage_2893_Crystalised_magnesium.jpg

[OBR_000415 – nikl] Nickel_chunk.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl (cit: Autor: Materialscientist na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8755724), [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Nickel_chunk.jpg

[OBR_000416 – platina] Platinum_crystals.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, kde https://cs.wikipedia.org/wiki/Platina (cit: Autor: Periodictableru – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9774375).[cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/68/Platinum_crystals.jpg/1280px-Platinum_crystals.jpg

[OBR_000417 – zinek] Zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek (cit: Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11660410). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpg/1280px-Zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpg

[OBR_000418 – hliník] Aluminium-4.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk  (cit: Autor: neznámý – http://images-of-elements.com/, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9084427). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Aluminium-4.jpg

[OBR_000419 – bronz] bells-2413297_1280.png [online]. In: PIXABAY? https://pixabay.com/cs/photos/zvony-zvonek-zvonice-zdivo-metal-2413297/ . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/17/19/30/bells-2413297_1280.png

[OBR_000420 – alpaka] german-mark-728294_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/n%C4%9Bmeck%C3%A1-zna%C4%8Dka-pen%C3%ADze-mince-n%C4%9Bmecko-728294/. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/18/00/23/german-mark-728294_1280.jpg

[OBR_000421 – mosaz] trumpet-7975_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/trubka-dechov%C3%BD-n%C3%A1stroj-n%C3%A1stroj-7975/. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2011/06/17/15/14/trumpet-7975_960_720.jpg

[OBR_000422 – Hansem Christianem Ørstedem] 800px-%C3%98rsted.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted. [cit. 2018-03-11] (cit: Autor: Christoffer Wilhelm Eckersberg – Vlastnoručně oskenováno, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=387999). Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/%C3%98rsted.jpg/800px-%C3%98rsted.jpg

[OBR_000423 – safír] Star-Saphire.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk (Safír: Autor: Mitchell Gore – from en:Image:Star-Saphire.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=321268). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Star-Saphire.jpg

[OBR_000424 – rubín] Cut_Ruby.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk (Rubín: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=663510). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Cut_Ruby.jpg

[OBR_000425 – korund] Ruby_cristal.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk (Přírodní korund: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=320953). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Ruby_cristal.jpg

[OBR_000426 – bauxit] -Bauxite_h%C3%A9rault.JPG  [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk (Bauxit, hlavní ruda hliníku: Autor: saphon – Vlastní dílo, CC BY-SA 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2099323). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Bauxite_h%C3%A9rault.JPG/1024px-Bauxite_h%C3%A9rault.JPG

[OBR_000427 – cryolite] Ivigtut_-_cryolite.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Cryolite (By Didier Descouens – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13277832 ). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/816-_Ivigtut_-_cryolite.jpg/1024px-816-_Ivigtut_-_cryolite.jpg

[OBR_000428 – plechovky] cans-1679022_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/plechovky-drink-zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD-ko%C5%A1-1679022. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/18/20/51/cans-1679022_1280.jpg

[OBR_000429 – CD] discs-1344774_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/disky-cd-dvd-software-digit%C3%A1ln%C3%AD-1344774/ . [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/21/23/27/discs-1344774_1280.jpg

[OBR_000430 – příbory] cutlery-377700_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%ADbory-panel-p%C5%99%C3%ADbory-n%C5%AF%C5%BE-vidlice-377700/ . [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/06/26/08/56/cutlery-377700_1280.jpg

[OBR_000431 – mince] coins-2512279_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/mince-pen%C3%ADze-uk-pen%C3%ADze-2512279/ . [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/07/17/12/41/coins-2512279_1280.jpg

[OBR_000432 – železo] 1280px-Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo (cit:Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10115787). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg/1280px-Iron_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg

[OBR_000433 – hematit] Mineral_Olixisto_GDFL101.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo (Hematit – Krevel: Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia)Publicada por/Publish by: Luis Miguel Bugallo Sánchez – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340268. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Mineral_Olixisto_GDFL101.jpg

[OBR_000434 – pyrit] ……  [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo (Pyrit: Autor: Původně soubor načetl Fir0002 na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=300032). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Pyrite_foolsgold.jpg

[OBR_000435 – magnetit] 1024px-Magnetit.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo (Magnetit – Magnetovec: Autor: Density – photo by Density, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=269805). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Magnetit.jpg/1024px-Magnetit.jpg

[OBR_000436 – limonit] Mineral_Limonita_GDFL120.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo (Limonit – Hnědel: Autor: Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga Commons)(Lmbuga Galipedia)Publicada por/Publish by: Luis Miguel Bugallo Sánchez – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=340262). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Mineral_Limonita_GDFL120.jpg

[OBR_000437 – schéma vysoké pece] VysokaPec.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo (Schéma vysoké pece: Autor: Robert Blazek, Pezinok, Slovakia – Private, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191529). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/VysokaPec.jpg

[OBR_000438 – kotel] steel-2789902_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ocel-sl%C3%A9v%C3%A1rna-tov%C3%A1rna-taven%C3%AD-kotel-2789902/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/26/20/05/steel-2789902_1280.jpg

[OBR_000439 – radiátor] steel-1930673_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ocel-ocelov%C3%A9-nosn%C3%ADky-kov%C5%AF-pr%C5%AFmysl-1930673/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/25/19/26/steel-1930673_1280.jpg

[OBR_000440 – vagony] lost-places-3143126_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/ztracen%C3%A9-m%C3%ADsta-v%C5%AFz-opustit-rozpad-3143126/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/10/09/16/lost-places-3143126_1280.jpg

[OBR_000441 – chirurgické nátroje] surgical-instruments-81489_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/chirurgick%C3%A9-n%C3%A1stroje-ruce-technik-81489/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/02/13/22/38/surgical-instruments-81489_1280.jpg

[OBR_000442 – chirurgické nástroje] surgery-2233067_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/chirurgie-n%C3%A1stroj-krev-injekce-2233067/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/15/17/57/surgery-2233067_1280.jpg

[OBR_000443 – měď] 800px-NatCopper.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F (cit: Autor: Native_Copper_Macro_Digon3.jpg: “Jonathan Zander (Digon3)“derivative work: Materialscientist (talk) – Native_Copper_Macro_Digon3.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7223304). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/NatCopper.jpg/800px-NatCopper.jpg

[OBR_000444 – chalkopyrit] 1280px-Chalcopyrite_perou.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F (Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6296577). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Chalcopyrite_perou.jpg/1280px-Chalcopyrite_perou.jpg

[OBR_000445 – kuprit] 1280px-Cuprite.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F (Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7790850). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Cuprite.jpg/1280px-Cuprite.jpg

[OBR_000446 – azurit] 800px-Azuriteoujda.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F (Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6574273). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Azuriteoujda.jpg/800px-Azuriteoujda.jpg

[OBR_000447 – alpakové mince] Nickelsilver1.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Alpaka_(slitina) (Autor: Goldpelican – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10622371). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Nickelsilver1.jpg

[OBR_000448 – mosazná trumpeta] Trumpet_in_b_german.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F (Autor: Aichas – german WP, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44961 ). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Trumpet_in_b_german.jpg

[OBR_000449 – měděné střecha] /onion-roof-2449743_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/cibule-st%C5%99echa-jehlanov%C3%A1-st%C5%99echa-2449743/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/06/28/04/47/onion-roof-2449743_1280.jpg

[OBR_000450 – bronzová socha] sculpture-2284945_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/socha%C5%99stv%C3%AD-braunschweig-socha-2284945/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/05/04/19/32/sculpture-2284945_960_720.jpg

[OBR_000451 – modrá skalice] 1024px-CuSO4.5H2O.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F (Autor: Superdvd na projektu Wikipedie v jazyce angličtina – Na Commons přeneseno z en.wikipedia., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1614966 ). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/CuSO4.5H2O.jpg/1024px-CuSO4.5H2O.jpg

[OBR_000452 – přírodní stříbro] 1280px-Native_silver.JPG [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro (CIT: Autor: Teravolt na projektu Wikipedie v jazyce angličtina, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18013504). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Native_silver.JPG/1280px-Native_silver.JPG

[OBR_000453 – alkanit] 1280px-AcanthiteSAXE.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Akantit (cit: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6596837). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/AcanthiteSAXE.jpg/1280px-AcanthiteSAXE.jpg

[OBR_000454 – alkanit] 1219869692-Akanthit-Akanthit-Argentit.jpg [online]. In: Mineralienatlas – Fossilienatlas, https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Argentit. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://www.mineralienatlas.de/VIEWmaxFULL.php/param/1219869692-Akanthit-Akanthit-Argentit.jpg

[OBR_000455 – šperk] ring-1649210_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/prstenec-st%C5%99%C3%ADbrn%C3%A1-%C5%A1perky-1649210/. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/06/14/12/ring-1649210_1280.jpg

[OBR_000456 – mince] silver-1404322_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/st%C5%99%C3%ADbro-edge-reli%C3%A9f-mince-star%C3%BD-1404322/ . [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/05/19/23/54/silver-1404322_1280.jpg

[OBR_000457 – fotoaparát] 800px-Old_field_camera.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, (cit: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=191468). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Old_field_camera.jpg/800px-Old_field_camera.jpg

[OBR_000458 – tolar] Thaler.jpg [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Tolar_(historick%C3%A1_m%C4%9Bna) (CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=555369). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Thaler.jpg

[OBR_000459 – pražský groš rub] Pražský groš, avers [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_gro%C5%A1 (Autor: Původně soubor načetl Mzopw na projektu Wikipedie v jazyce polština – Na Commons přeneseno z pl.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1869524). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Grossi_pragenses_avers.jpg

[OBR_000460 – pražský groš líc] Pražský groš, revers [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%BD_gro%C5%A1 (Autor: Původně soubor načetl Mzopw na projektu Wikipedie v jazyce polština – Na Commons přeneseno z pl.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1869506). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Grossi_pragenses_revers.jpg

[OBR_000461 – teflonové nádobí] pan-544679_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/pan-kuchy%C5%88sk%C3%A9-n%C3%A1dob%C3%AD-teflon-n%C3%A1dob%C3%AD-544679/. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/11/24/22/08/pan-544679_1280.jpg

[OBR_000462 – insekticid] spray-24302_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/rozpra%C5%A1ovac%C3%AD-l%C3%A1hev-insekticid-24302/. [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/01/19/51/spray-24302_960_720.png

[OBR_000463 – lednička] fridge-158792_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/ledni%C4%8Dka-kuchyn%C4%9B-lednice-spot%C5%99ebi%C4%8D-158792/. [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/11/50/fridge-158792_960_720.png

[OBR_000464 – sprej] fire-extinguisher-1139909_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/hasic%C3%AD-p%C5%99%C3%ADstroj-po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD-ohe%C5%88-1139909/. [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/14/12/49/fire-extinguisher-1139909_960_720.png

[OBR_000465 – sprej] spray-2135488_960_720.png [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/rozpra%C5%A1ovac%C3%AD-spreji-rozpra%C5%A1ova%C4%8D-2135488/. [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/11/17/35/spray-2135488_960_720.png

[OBR_000466 – ozon] 1920px-Ozone_molecule.svg.png [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozon (Autor: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Benjah-bmm27 – File:Ozone-1,3-dipole.png, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15246250´). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Ozone_molecule.svg/1920px-Ozone_molecule.svg.png

[OBR_000467 – trinitrotoluen] TNT [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Trinitrotoluen (Autor: Daniel Grohmann – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30126231). [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/T%C3%A1n%C3%AD_TNT_p%C5%99i_81_%C2%B0C.JPG/800px-T%C3%A1n%C3%AD_TNT_p%C5%99i_81_%C2%B0C.JPG

[OBR_000468 – nitrobenzen] Sample_of_Nitrobenzene.jpg [online]. In: WIKIVAND, https://www.wikiwand.com/en/Nitrobenzene [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Sample_of_Nitrobenzene.jpg/640px-Sample_of_Nitrobenzene.jpg

[OBR_000469 – anilin] anilin2.JPG  [online]. In: https://www.seilnacht.com/Chemie/ch_anili.htm. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.seilnacht.com/Chemie/anilin2.JPG

[OBR_000470 – Achimédes] Eureka_arkimedi.jpg [online]. In: EFEKTIVNÍ UČENÍ, https://efektivniuceni.cz/uceni-pamet-mysleni/ (Původní droj: Arlindi1999, Wikimedia Commons – CC BY_SA)[cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://efektivniuceni.cz/wp-content/uploads/2018/07/Eureka_arkimedi.jpg

[OBR_000471 – žehlička] iron-4140004_960_720.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/%C5%BEelezo-%C5%BEehli%C4%8Dka-vintage-retro-4140004/. [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/04/19/17/54/iron-4140004_960_720.jpg

[OBR_000472 – elektrický ohřívač] drazice-okce-50-1-230516054953.jpg [online]. In: KOUPELNY SEN, https://www.koupelny-sen.cz/drazice-okce-50 kdy 2018-03-12. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.koupelny-sen.cz/images/produkty/obr/drazice-okce-50-1-230516054953.jpg

[OBR_000473 – žárovka] technology-3215434_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/technologie-osv%C4%9Btlen%C3%A9-sv%C4%9Btlo-v%C4%9Bda-3215434/. [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/10/22/01/technology-3215434_1280.jpg

[OBR_000474 – eletromotor] [online]. In: https://www.js-technik.de/en/products/electric-motors/electric-motors-4.0kw-315w/4921/ac-motor-js-m2-280m-90-kw-2pole-b3. [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: https://www.js-technik.de/media/image/97/02/23/JS-IE2-IE3-IE4-B3-Elektromotor-Drehstrommotor-Asynchronmotor-Elektromotoren-Drehstrommotoren-AC-Motoren.jpg

[OBR_000475 – prostorový model methanolu] 1024px-Methanol-3D-vdW.png [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Methanol (Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1017319 ). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Methanol-3D-vdW.png/1024px-Methanol-3D-vdW.png

[OBR_000476 – methanol] Methanol for Purge & Trap, OmniSolv® [online]. In: LABORATORY SALES & SERVICE LLC, https://laboratorysales.com/methanol-for-purge-and–trap-omnisolv.aspx. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://laboratorysales.com/images/products/detail/EMDPurgeTrapMethanolOmnisolv.jpg

obr. – methanol – http://www.laboratorysales.net/images/products/detail/EMDPurgeTrapMethanolOmnisolv.jpg kde http://www.laboratorysales.net/methanol-for-purge-and–trap-omnisolv.aspx

[OBR_000477 – methanol] methanol-569.jpg [online]. In: TRADE INDIA, https://www.tradeindia.com/ankleshwar/methanol-city-180299.html. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://img.tradeindia.com/fp/thumb/4/002/335/methanol-569.jpg

[OBR_000478 – bionafta] [online]. In: AUTOLEXIKON NET, www.autolexicon.net/cs/articles/biodiesel-bionafta/. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: http://www.autolexicon.net/obr_clanky/cs_biodiesel_001.jpg

[OBR_000479 – léky] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/pilulka-gelov%C3%A9-kapsle-l%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD-3069032/ . [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/08/09/46/pill-3069032_1280.jpg

[OBR_000480 – prostorový model ethanolu] Prostorový model [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Ethanol.( Autor: Benjah-bmm27 (diskuse · příspěvky) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=824343) [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Ethanol-3D-vdW.png/1024px-Ethanol-3D-vdW.png

[OBR_000481 – ethanol] [online]. In: ROTH, https://www.carlroth.com/com/en/alcohols/ethanol/p/9065.1. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.carlroth.com/medias/9065-1000Wx1000H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xpbWFnZXMvaGJkL2g1Yy84ODI3NDU4NjE3Mzc0LmpwZ3w4M2VjMDA4ZmVlMGM4Mzk4NTAzYzc1OTE3NDlhNmMyNTdjM2NkMWNjMDJmZGFhNGRiZjg0Nzk5ZjRmZGVjN2Yz

[OBR_000482 – alkohol] brandy-585796_1280.jpg  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/brandy-alkohol-kou%C5%99-po%C5%BE%C3%A1r-585796/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/01/16/08/brandy-585796_1280.jpg

[OBR_000483 – kosmetika] [online]. In: https://www.biooo.cz/tonikum_vlasove_bylinkove_pro_posileni_a_rust_vlasu_naturfyt-p-1312.html?. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://cdn.biooo.cz/images/card/KHQ0000101.jpg

[OBR_000484 – ekologické palivo] ethanol_corn.jpg [online]. In: http://www.businessdayonline.com/nigeria-spends-480m-annually-on-ethanol-importation/ [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: http://www.businessdayonline.com/wp-content/uploads/2016/05/ethanol_corn.jpg

[OBR_000485 – léčiva] pill-1884777_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/pilulka-kapsle-l%C3%A9t%C3%A1n%C3%AD-mnoho-horda-1884777/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/05/19/45/pill-1884777_1280.jpg

[OBR_000486 – prostorový model fenolu] 3D model molekuly fenolu [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Fenol. (Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=951356) [cit. 2018-02-06]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Phenol-3D-vdW.png/800px-Phenol-3D-vdW.png

[OBR_000487 – plasty] plastic-waste-3962409_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/plastov%C3%BD-odpad-%C5%BEivotn%C3%AD-prost%C5%99ed%C3%AD-3962409/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/01/29/13/26/plastic-waste-3962409_1280.jpg

[OBR_000488 – syntetická vlákna] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/koberec-zelen%C3%A1-syntetick%C3%A1-vl%C3%A1kna-612874/. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/01/26/17/02/carpet-612874_1280.jpg

[OBR_000489 – lepidla] repair-891422_1280.jpg [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/opravy-p%C5%99ipevnit-opravit-lepidlo-891422/. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/16/18/22/repair-891422_1280.jpg

[OBR_000490 – značka videa]  In: Interaktivní učebnice – Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 57. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2020-03-20]. 

[OBR_000491 – prostorový model formaldehydu] Spacefill model of formaldehyde [online]. In: WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde  ([cit. 2018-02-09]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Formaldehyde-3D-vdW.png/800px-Formaldehyde-3D-vdW.png

[OBR_000492 – prostorový model acetaldehydu] Prostorový model [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Acetaldehyd (Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1018154) [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Acetaldehyde-3D-vdW.png/800px-Acetaldehyde-3D-vdW.png

[OBR_000493 – pevný líh] [online]. In: https://www.zbozi.cz/vyrobek/esbit-pevny-lih-tablety-12-x-14-g/. [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: https://d25-a.sdn.szn.cz/d_25/d_15082715/img/95/363x228_bzjG3P.jpg

[OBR_000494 – parfém] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/parf%C3%A9m-flakon-sklen%C4%9Bn%C3%A1-l%C3%A1hev-l%C3%A1hev-2142824/. [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/14/11/41/perfume-2142824_1280.jpg

[OBR_000495 – prostorový model acetonu] Model molekuly acetonu [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Aceton (Autor: Ben Mills – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=822031). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Acetone-3D-vdW.png/1024px-Acetone-3D-vdW.png

[OBR_000496 – aceton] Láhev s acetonem [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Aceton (Autor: No machine-readable author provided. Skorpion87 assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=453287). [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Acetone1.jpg/800px-Acetone1.jpg

[OBR_000497 – ve formalinu] [online]. In: WIKIPEDIA, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin_Naturkundemuseum_Frogs_in_Formalin. [cit. 2018-02-09]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Berlin_Naturkundemuseum_Frogs_in_Formalin.JPG

[OBR_000498 – zlato] Přírodní kovové zlato [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato (Cit: Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14524831). [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Or_Venezuela.jpg/800px-Or_Venezuela.jpg

[OBR_000499 – zlato] Zlaté krystaly [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato, (Autor: Alchemist-hp (talk) www.pse-mendelejew.de – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7611254). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Gold-crystals.jpg/1280px-Gold-crystals.jpg

[OBR_000500 – rýžovací pánev] [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BD%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD_zlata (Autor: Nate Cull from Christchurch, New Zealand – https://www.flickr.com/photos/64857724@N00/2876115, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=344766). [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Gold_Pan.jpg

[OBR_000501 – zlato] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/nera%C5%BEen%C3%BD-kov-zlato-m%C4%9Bna-bohatstv%C3%AD-1744773/. [cit. 2018-03-14 ]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/16/10/11/bullion-1744773_1280.jpg

[OBR_000502 – zlatý prsten] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/prstenec-zlato-middle-earth-1692713/. [cit. 2018-03-11]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/24/22/26/ring-1692713_1280.jpg

[OBR_000503 – mince] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/kryptom%C4%9Bna-podnik%C3%A1n%C3%AD-financ%C3%AD-pen%C3%ADze-3085139/. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/16/01/02/cryptocurrency-3085139_1280.jpg

[OBR_000504 – šperky] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/zlat%C3%A1-pracovn%C3%AD-plocha-oslava-%C5%A1perky-3184582/. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/27/03/15/gold-3184582_1280.jpg

[OBR_000505 – duhovky] Duhovky v Pasově [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Duhovka_(platidlo). (Autor: Wolfgang Sauber – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12216619) [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/KB_-_Kelten_Goldm%C3%BCnzen.jpg/1280px-KB_-_Kelten_Goldm%C3%BCnzen.jpg

[OBR_000506 – galenit] Galenit, olověný ruda [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo  (Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10430494) [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Calcite-Galena-elm56c.jpg

[OBR_000507 – olovo] Electrolytically refined pure (99.989 %) superficially oxidized lead nodules and a high purity (99.989 %) 1 cm3 lead cube for comparison. [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo (Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12381318). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Lead_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg/1280px-Lead_electrolytic_and_1cm3_cube.jpg

[OBR_000508 – baterie] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/baterie-motocyklov%C3%A9-baterie-2870614/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/20/09/58/battery-2870614_1280.png

[OBR_000509 – náboje] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/st%C5%99elivo-pu%C5%A1ka-zbran%C4%9B-3796225/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/11/05/14/51/ammunition-3796225_1280.jpg

[OBR_000510 – zinek] zinc, purity 99.995 %, left: a crystaline fragment of an ingot, right: sublimed-dendritic, and a 1 cm3 zinc cube for comparison.[online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek  (Autor: Alchemist-hp (talk) (www.pse-mendelejew.de) – Vlastní dílo, FAL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11660410). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpg/1280px-Zinc_fragment_sublimed_and_1cm3_cube.jpg

[OBR_000511 – sfalerit] Sfalerit – ZnS [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek  (Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94954). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Sphalerite.jpg

[OBR_000512 – baterie] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/baterie-energie-proud-sv%C3%ADtilna-4800010/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2020/01/28/15/18/battery-4800010_1280.jpg

[OBR_000513 – mosazná trubka] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/mosaz-k%C5%AF%C5%BEe-n%C3%A1stroj-hudba-zvuk-3099922/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/01/22/20/32/brass-3099922_1280.jpg

[OBR_000514 – teploměr] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/teplom%C4%9Br-teplota-m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-zdrav%C3%AD-869392/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/31/17/55/thermometer-869392_1280.jpg

[OBR_000515 – výbojka rtuťová] Rtuťová výbojka E27/125W/105-110V  [online]. In: SVĚT-SVÍTIDEL, https://www.svet-svitidel.cz/rtutova-vybojka-e27-125w-105-110v-narva-748302020/?gclid=Cj0KCQjw09HzBRDrARIsAG60GP8Dzt0dXLwB5QePa-fJp6Eu76x7p4IHo_sZQeSYYnzVUBzpQPf_YXgaAqPqEALw_wcB. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://www.svet-svitidel.cz/rtutova-vybojka-e27-125w-105-110v-img-n0664-fd-2.jpg

[OBR_000516 – rtuť] Element mercury (Hg), liquid form. [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5 (Autor: Bionerd – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4972709). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Pouring_liquid_mercury_bionerd.jpg/800px-Pouring_liquid_mercury_bionerd.jpg

[OBR_000517 – rumělka] Ruda rtuti – rumělka neboli cinabarit, HgS [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rtu%C5%A5 (Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=234217) [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Cinnabar.jpg

[OBR_000518 – zbarvení plamene]  In: Interaktivní učebnice – Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 58. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2020-03-20]. 

[OBR_000519 – živec] [online]. In: WIKIPEDIA, (Draselný minerál – živec: Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=235127). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/PotassiumFeldsparUSGOV.jpg

[OBR_000520 – halit] [online]. In: WIKIPEDIA, (Minerální chlorid sodný, halit – NaCl: Autor: Původně soubor načetl W.J.Pilsak na projektu Wikipedie v jazyce němčina – Na Commons přeneseno z de.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1391260) [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Halit-Kristalle.jpg

[OBR_000521 – petalit] [online]. In: WIKIPEDIA, (Petalit – (Li, Na)AlSi4O10: Autor: Eurico Zimbres, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1260575). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Petalite.jpg

[OBR_000522 – kovy alkalických zemin] [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy_alkalick%C3%BDch_zemin, (Kovy alkalických zemin: Autor: User Tomihahndorf on de.wikipedia – Foto aus meiner Elementesammlung, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1328500. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Erdalkali.jpg

[OBR_000523 – emerald] [online]. In: WIKIPEDIA, (beryl var. emerald, mica var. phlogopite, quartz : Carnaiba Mine District, Pindobaçu, Campo Formoso ultramafic complex, Bahia, Brazil: Autor: Géry PARENT – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41090150). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/%C3%89meraude%2C_phlogopite%2C_quartz_7100.0055.jpg

[OBR_000524 – aquamarin] [online]. In: WIKIPEDIA, (Aquamarine and albite – Minas Gerais – Brasil ( 10.2x4cm): Autor: Didier Descouens – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11087049). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Berry_bleu2-2.jpg

[OBR_000525 – olivín] [online]. In: WIKIPEDIA, (Olivín – (Mg, Fe)2[SiO4]: Autor: No machine-readable author provided. S kitahashi assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=996283). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Peridot2.jpg

[OBR_000526 – dolomit] [online]. In: WIKIPEDIA, (Dolomit – CaMg(CO3)2: Autor: No machine-readable author provided. Kluka assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=866164). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Dolomit_Rumunia.jpg

[OBR_000527 – vápenec] [online]. In: WIKIPEDIA, (Vápenec: Autor: Ondřej Mangl – Sbírka Gymnázia Kolín, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2222789). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/V%C3%A1penec.PNG

[OBR_000528 – fluorit] [online]. In: WIKIPEDIA, (Krystal fluoritu (fialový) v kalcitu (bílý): Autor: No machine-readable author provided. Kluka assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=763363). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Fluoryt_i_kalcyt%2C_Chiny.JPG

[OBR_000529 – clestin] [online]. In: WIKIPEDIA, (Celestin – SrSO4: Autor: Aram Dulyan (User:Aramgutang) – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=478104). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Celestite_crystal_crust.jpg

[OBR_000530 – baryt] [online]. In: WIKIPEDIA, (Baryt: Autor: neznámý – http://resourcescommittee.house.gov/subcommittees/emr/usgsweb/photogallery/ , see also webarchive – resourcescommittee.house.gov, Barite_jpg.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=234279). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Barite.jpg

[OBR_000531 – karnotit] [online]. In: WIKIPEDIA, (Karnotit – ruda uranu a radia: Autor: Pablo Alberto Salguero Quiles – http://enciclopedia.us.es/index.php/Imagen:Carnotita_Colorado_%28EEUU%29.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1192443). [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Carnotite.jpg

[OBR_000532 – sluneční soustava] Planety a trpasličí planety sluneční soustavy. Velikost objektů je v měřítku, vzdálenosti mezi nimi nikoliv [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: Original uploader was Power at cs.wikipedia – Počestěná verze plakátu IAU/NASA (http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Planets2006.jpg), Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3878926). [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/NovaSlunecniSoustava.jpg/1920px-NovaSlunecniSoustava.jpg

[OBR_000533 – sluneční soustava] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/slune%C4%8Dn%C3%AD-soustava-prostor-vesm%C3%ADr-1911722/  [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: sluneční soustava – https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/16/16/14/solar-system-1911722_1280.png

[OBR_000534 – Merkur] Merkur [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: Required text: „Image processing by R. Nunes“, link to http://www.astrosurf.com/nunes, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=338433). [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Mercury-real_color.jpg

[OBR_000535 – Venuše] Venuše [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: NASA – NSSDC Photo Gallery Venus direct link to the big TIFF Version:ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/hi-res/planetary/venus/pvo_uv_790226.tiff, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10914). [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Venuspioneeruv.jpg/800px-Venuspioneeruv.jpg

[OBR_000536 – Země] Země [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: NASA – http://visibleearth.nasa.gov/view_detail.php?id=2429http://veimages.gsfc.nasa.gov//2429/globe_east_540.jpg, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=512571) [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Earth_Eastern_Hemisphere.jpg/800px-Earth_Eastern_Hemisphere.jpg

[OBR_000537 – Mars] Mars [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) – http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2001/24/image/a/ (direct link)http://www.spacetelescope.org/images/opo0124a/, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88007) [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Mars_Hubble.jpg

[OBR_000538 – Jupiter] Jupiter:Země [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=261870) [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Jupiter_Earth_Comparison.png

[OBR_000539 – Saturn] Saturn [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: NASA / JPL / Space Science Institute – http://www.ciclops.org/view/205/Ringworld-Waiting http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/pia06077, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16949732). [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Saturn_PIA06077.jpg/1024px-Saturn_PIA06077.jpg

[OBR_000540 – Uran] Uran [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: Erich Karkoschka (University of Arizona) and NASA/ESA – http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02963, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12113). [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Uranus_rings_and_moons.jpg/800px-Uranus_rings_and_moons.jpg

[OBR_000541 – Neptun] Neptun (v porovnání se Zemí) [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava (Autor: NASA (image modified by Jcpag2012) andNASA / JPL / Voyager-ISS / Justin Cowart – Tento soubor byl odvozen z:✦ Neptune, Earth size comparison 2.jpg✦ Neptune – Voyager 2 (29347980845) flatten crop.jpg, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82612768). [cit. 2018-02-18]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Neptune%2C_Earth_size_comparison_2b.jpg/1024px-Neptune%2C_Earth_size_comparison_2b.jpg

[OBR_000542 – Slunce] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/slunce-sol%C3%A1rn%C3%AD-slune%C4%8Dn%C3%AD-erupce-1477210/. [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/24/12/53/sun-1477210_1280.jpg

[OBR_000543 – Slunce] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/sun-merkur-merkur-transit-tranzit-1515503/. [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/13/20/47/sun-1515503_1280.jpg

[OBR_000544 – teploměr] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/teplom%C4%9Br-teplota-m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-zdrav%C3%AD-869392/. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/07/31/17/55/thermometer-869392_1280.jpg

[OBR_000545 – teploměr] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/teplom%C4%9Br-l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%A9-teplota-m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-161173/ [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/13/35/thermometer-161173_1280.png

[OBR_000546 – kapalinový teploměr]  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/teplom%C4%9Br-teplota-studen%C3%A9-3125361/. [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/02/13/05/thermometer-3125361_1280.jpg

[OBR_000547 – Galileiho teploměr] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/v%C4%9Bda-chemie-technologie-barometr-736422/ . [cit. 2018-05-08]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/23/17/53/science-736422_1280.jpg

[OBR_000548 – laboratorní teploměr] Laboratorní teploměr -10 až +150°C, délka 340 mm [online]. In: MIXXERMEDICAL, https://www.mixxer-medical.cz/Laboratorni-teplomer-10-az-150-C-delka-340-mm-d7007.htm. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.mixxer-medical.cz/fotky33891/fotos/33891_7007_33891_7006_33891_7005_33891_7004_33891_7003_33891_7002_33891_7001_33891_7000_33891_6998_33891_6997__vyr_6996teplomer1.jpg

[OBR_000549 – balon] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/horkovzdu%C5%A1n%C3%BD-bal%C3%B3n-duha-pr%C5%AFtok-306007/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/02/14/03/hot-air-balloon-306007_960_720.png

[OBR_000550 – balon] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/horkovzdu%C5%A1n%C3%BD-bal%C3%B3n-doprava-2131046/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/03/09/22/25/hot-air-balloon-2131046_960_720.png

[OBR_000551 – balon]  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/airballoon-bal%C3%B3n-let-obloha-z%C3%A1bava-3044381/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/12/28/04/15/airballoon-3044381_960_720.png

[OBR_000552 – balon] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/dobrodru%C5%BEstv%C3%AD-vzduch-vzducholo%C4%8F-750146/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/05/02/17/12/adventure-750146_960_720.png

[OBR_000553 – plovací kruh] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/m%C5%AFj-zachr%C3%A1nce-floatation-plov%C3%A1k-24924/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/02/16/48/lifesaver-24924_1280.png

[OBR_000554 – kolo auta] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/pneumatika-kolo-auto-automobil-155499/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/01/18/tire-155499_960_720.png

[OBR_000555 – míč] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/pl%C3%A1%C5%BEov%C3%BD-m%C3%AD%C4%8D-koule-nafukovac%C3%AD-beach-575425/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/12/21/23/28/beach-ball-575425_960_720.png

[OBR_000556 – potápěč] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/sportovn%C3%AD-pot%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD-pot%C3%A1p%C4%9B%C4%8D-pot%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD-147683/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/13/58/scuba-diving-147683_1280.png

[OBR_000557 – manometr] MANOMETR S POSUVNOU STUPNICÍ PODLE ANSCHÜTZE [online]. In: SIMAX, https://www.kavalier.cz/manometr-s-posuvnou-stupnici-podle-anschutze-sp281.html. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://www.kavalier.cz/galerie/lightproducts_products_cs/1487326324_cs_7238.jpg

[OBR_000558 – vlasatá vajíčka] [online]. In: btm, http://www.btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=602. [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: http://www.btm.cz/admin/obrazky/obr511be27908c36.jpg

[OBR_000559] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/04/a2/8f/04a28fa5b80e8982925c6aba711d440d.jpg

[OBR_000560] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/87/64/9f/87649f39c1dbf6b1f7a73ffaf5ebcae7.jpg

[OBR_000561] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/e3/1f/fe/e31ffe3059bd57bbd3efacc13c1f1936.jpg

[OBR_000562] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.etsystatic.com/12077451/r/il/876ead/1273830086/il_794xN.1273830086_i2yv.jpg

[OBR_000563] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.etsystatic.com/iap/c83a94/1817138834/iap_640x640.1817138834_hg97krb9.jpg?version=0

[OBR_000564] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/27/9f/ca/279fcaf34eee04fb1fe47214ec4cbcea.jpg

[OBR_000565] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/e8/7d/a9/e87da9313ac497cebc19fb0088127c7e.jpg

[OBR_000566] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/fc/d1/89/fcd189ea53a4c555bb3b6e415bdf3aee.jpg

[OBR_000567] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/d7/e1/84/d7e184caa6ce3fa3f62b92e19e6a5d46.jpg

[OBR_000568] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/1c/73/e0/1c73e01a5bcda9901bdbc1c592a48057.jpg

[OBR_000569] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/17/82/9d/17829d356e76eb30d007232e9a63c1ad.jpg

[OBR_000570] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/53/6a/1f/536a1fa111244d10b64006ee1c53126e.jpg

[OBR_000571] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/e6/94/b5/e694b53c064ae8badbf572fdceefd2ac.jpg

[OBR_000572] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/c9/f0/a4/c9f0a4b12adac4e99df067084953b2be.jpg

[OBR_000573] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/55/19/ec/5519ecdc26671de8ccc9166af570f09c.jpg

[OBR_000574] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/a0/5e/40/a05e4058e6b789a18080e1c4df0a6a73.jpg

[OBR_000575] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/cc/25/13/cc2513470416267fc309b445382a90f3.jpg

[OBR_000576] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/71/dc/59/71dc599fd9e23e9d74a2d06e5751c8b1.jpg

[OBR_000577] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/d4/36/78/d436785e2191258cc86328705e719ae3.jpg

[OBR_000578] ……  [online]. In: PINTEREST,   ….. . [cit. 2020-03-14]. Dostupné z: https://i.pinimg.com/564x/e4/58/ac/e458ac8449e835d1daa0a1bfe2185833.jpg

[OBR_000579 – značka webového odkazu]  In: Interaktivní učebnice – Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 58. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2020-03-20]. 

[OBR_000580 – značka interaktivního svičení]  In: Interaktivní učebnice – Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015, str. 59. ISBN 978-80-7289-674-5 [cit. 2020-03-20]. 

[OBR_000581 – měsíc]  [online]. In: PIXABAYhttps://pixabay.com/cs/vectors/m%C4%9Bs%C3%ADc-planeta-vesm%C3%ADr-26619/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/10/17/38/moon-26619_1280.png

[OBR_000582 – papír] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/post-it-l%C3%ADstek-s-pozn%C3%A1mkou-pozn%C3%A1mka-150262/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/39/post-it-150262_1280.png

[OBR_000583 – květina] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/sn%C4%9Bhov%C3%A1-vlo%C4%8Dka-kv%C4%9Btina-zahrada-147871/ [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/14/09/snowdrop-147871_960_720.png

[OBR_000584 – mlha a paprsky Slunce] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/r%C3%A1no-mlha-slune%C4%8Dn%C3%AD-paprsek-les-1789903/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/01/22/34/morning-1789903_1280.jpg

[OBR_000585 – hrad] [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/hrad-z%C3%A1mek-pevnost-v%C4%9B%C5%BE-citadela-23204/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/01/12/35/castle-23204_960_720.png

[OBR_000586 – šipka]  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/arrow-%C5%A1ipka-vlevo-modr%C3%A1-odr%C3%A1%C5%BEky-1293400/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/31/15/34/arrow-1293400_1280.png

[OBR_000587 – sfalerit] Sfalerit, Rumunsko [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfalerit, Autor: No machine-readable author provided. Kluka assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=791024. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Sfaleryt%2C_Rumunia.jpg

[OBR_000588 – galenit] Krystaly galenitu a fluoritu, Důl Gibraltar, Chihuahua, Mexiko [online]. In: WIKIPEDIA, https://cs.wikipedia.org/wiki/Galenit, Autor: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10448612. [cit. 2020-04-19]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Fluorite-Galena-flu35c.jpg

[OBR_000589 – jednotky objemu] Převody jednotek, část jednotky objemu [online]. In: zakoupená tabulka, Převody jednotek, nakladatelství Kupka, ISBN: 978-80-87412-25-1 [cit. 2020-03-14].

[OBR_000590 – graf střídavého proudu]   [online]. In: prezentace?????? [cit. 2020-03-14].

[OBR_000591 – graf střídavého proudu + ef.]   [online]. In: prezentace?????? [cit. 2020-03-14].

[OBR_000592 – pes] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/pes-koupel-p%C3%A9%C4%8De-vana-pet-m%C3%BDdlo-990304/ [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/10/16/01/08/dog-990304_1280.jpg

[OBR_000593 – kočka] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/ko%C4%8Dka-kitty-zv%C3%AD%C5%99ata-savci-pet-46676/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/05/03/23/13/cat-46676_960_720.png

[OBR_000594 – křečci] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/k%C5%99e%C4%8Dek-pet-my%C5%A1-klec-k%C5%99e%C4%8D%C4%8D%C3%AD-kolo-3611868/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/08/17/00/27/hamster-3611868_1280.png

[OBR_000595 – pes] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/pes-zv%C3%AD%C5%99e-dom%C3%A1c%C3%AD-zv%C3%AD%C5%99e-pejsek-pet-1728494/ [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/10/10/14/13/dog-1728494_1280.png

[OBR_000596 – kočka] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/illustrations/ko%C4%8Dka-v%C3%BDkres-ru%C4%8Dn%C4%9B-kreslenou-2573708/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2017/08/02/22/25/cat-2573708_1280.png

[OBR_000597 – fretka] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/vectors/kuna-zv%C3%AD%C5%99e-biologie-savec-zoologie-153499/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/18/34/marten-153499_1280.png

[OBR_000598 – labuť] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/origami-skl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD-pap%C3%ADru-3d-labu%C5%A5-938537/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2015/09/13/18/26/origami-938537_1280.jpg

[OBR_000599 – motýl] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/origami-izolovan%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstup-dekorace-1484117/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/06/28/07/06/origami-1484117_1280.jpg

[OBR_000600 – žába] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/origami-pap%C3%ADr-1169914/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/01/30/16/06/origami-1169914_1280.jpg

[OBR_000601 – kytice] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/man%C5%BEelstv%C3%AD-kv%C4%9Btina-fialov%C3%A9-kv%C4%9Btiny-168831/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/30/12/25/marriage-168831_1280.jpg

[OBR_000602 – kytice] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/kytice-v%C3%A1za-kv%C4%9Btiny-kv%C4%9Btin%C3%A1%C4%8D-3175315/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/02/23/11/38/bouquet-3175315_1280.jpg

[OBR_000603 – květinová vazba] ……  [online]. In: PIXABAY, https://pixabay.com/cs/photos/kv%C4%9Btiny-kytice-barvit%C3%BD-gerbera-d%C3%A1t-1338641/. [cit. 2020-03-20]. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/04/19/13/46/flowers-1338641_1280.jpg

 


[gif 1 – aparatura] aparatura.gif [online]. In: chemie.utb.cz, Laboratoř organické chemie [cit. 2017-08-23]. Dostupné z: http://www.chemie.utb.cz/rvicha/Loch/supportfiles/aparatura.gif  

[gif 2 – aparatura] [online]. In: Sbírka příkladů, Helena ŠAFROVÁ, Jan ŠAFRA, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická Hradec Králové, http://www.zshk.cz/safra/SBIRKA_PRIKLADU/. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://www.zshk.cz/safra/SBIRKA_PRIKLADU/index_soubory/image001.gif

[gif 3 – atom] john+dalton+atom+modeli.gif 319×363 pixels [online]. In: Pinterest.com, 4.bp.blogspot.com. [cit. 2017-08-23]. Dostupné z: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/38/23/62/382362357c839db33e2b75c2f767136f.gif

[gif 4 – atom] chemistry-atom-proton-electron-animation-11.gif [online]. In: Best animations, Atom Structure Animated Gifs. http://bestanimations.com/Science/Chemistry/Chemistry.html. [cit. 2018-09-22]. Dostupné z: http://bestanimations.com/Science/Chemistry/chemistry-atom-proton-electron-animation-11.gif

[gif 5 – smajlík welcome] Smiley-Welcome-82399.gif [online]. In: Giftmania, http://m.gifmania.us/Animated-Gifs-Emoticons/Free-Animations-Smileys-Message/Smiley-Welcome-82399.php. [cit. 2018-09-22]. Dostupné z: http://m.gifmania.us/Animated-Gifs-Emoticons/Free-Animations-Smileys-Message/Smiley-Welcome-82399.gif

[gif 6 – smajlík you´re the best] best.gif  [online]. In: PMags.com, https://pmags.com/best-gear-fallacy. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://i1.wp.com/www.pmags.com/wp-content/uploads/2012/10/best.gif?zoom=1.25&w=800&ssl=1

[gif 7 – smajlík mávající] s4226.gif [online]. In: CelySvet.cz [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: http://www.celysvet.cz/smile-kod?c=4226

[GIF_000008 – chechtající se smajlík] [online]. In: TENOR, https://tenor.com/search/smile-gifs. [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: https://media.tenor.com/images/9b17fdd438277396567759eaacc7fec0/tenor.gif

 


[VID_000001 – ochranné pomůcky, 2:20] Ochranné pomůcky [online]. In: E-ChemBook – Multimediální učebnice chemie, Publikováno 11. 3. 2011. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/Mk_CytDXDY0 

[VID_000002 – Bezpečnost práce v laboratoři, 6:38] Zásady bezpečnosti práce v laboratoři [online]. In: ximerx, Publikováno 17. 3. 2014. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: https://youtu.be/QpxuoG2Ey9k

[vid. 3 – První pomoc při poleptání, 4:15] První pomoc 6. / při poleptání [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014 … ze Střední zdravotnické školy Svitavy [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/U5_Gi0Kh3h4

[vid. 4 – První pomoc při opaření, 3:37] První pomoc 1. / při opaření [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014 … ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/Fdp2lM6rXHs

[VID_000005] alchymie za Rudolfa II, 5:50 – ukázka z filmu Císařův pekař a pekařův císař, Martina Balová: ALCHYMIE RUDOLFA II.wmv [online]. In: Chemie 8. ročník, Úvod do chemie. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/balovamhtml/chemie/1-uvod

[vid. 6 – Teplota tání, 1:17] Teplota tání kovů.mpg [online]. In: Vilma825, Publikováno 23. 3. 2012. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: https://youtu.be/kRMsOa2QX-Y

[vid. 7 – Teplota varu, 2:52] [online]. In: Dumy.cz, Publikováno 11. 4. 2017. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: https://youtu.be/oM11PoCNaGY

 [vid. 8 – Měření hustoty a teploty, 0:40] Měření hustoty a teploty [online]. In: Pivo Pivo, Publikováno 30.4. 20145. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/KXnoWClu4wA

[vid. 9 – Proč se solí silnice, 3:01] Proč se solí silnice? [online]. In: Dumy.cz, Publikováno 13.3. 2017. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/_mPHUhJ6cCU

[vid. 10 – Faraonův had, 3:03] Pharaoh´s snake – (Chemický pokus – Faraonův had) [online]. In: Tereza Voigt, Publikováno 21. 3. 2013. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/nIsJV9tMacs

[vid. 11 – Tajné písmo, 2:10] Domácí pokusy – neviditelné písmo [online]. In: Časopis Kamarádi, Publikováno: 16.8. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/6fGuClw1lRk

[vid. 12 – Hoření hořčíku, 0:24] Hoření hořčíku [online]. In: E-ChemBook – Multimediální učebnice chemie, Publikováno: 30.5. 2010. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/8z2tGOOhmus

[vid. 13 – Oddělování složek směsí, 10:33] CHEMIE 8 [online]. In: YouTube,
TVVM-SPŠ Ostrov, Publikováno 28. 3. 2014. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/nz05TDZJooE

[vid. 14 – Čištění vody, 6:08] Prohlédněte si, jak se voda čistí [online]. In: Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Publikováno 22. 11. 2013 [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: https://youtu.be/JZ9CNEXVv1g

[VID_000015] Destilace, 2:08Destilace [online]. In: E-ChemBook – Multimediální učebnice chemie, Publikováno 11. 3. 2011 [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: https://youtu.be/Dl9iGmmD2us

[VID_000016] Chromatografie, 1:36 – Chromatografie [online]. In: Dumy.cz, Publikováno 13. 4. 2017 [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: https://youtu.be/G7bza1ihHpI

[vid. 17 – Částicové složení látek, 2:25] Částicové složení látek [online]. In: YouTube, Jan Podhorský, Publikováno 25. 2. 2013 [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: https://youtu.be/uB9_iOtCRPM

[vid. 18 – Brownův pohyb, 3:09] Brownův pohyb [online]. In: YouTube, Khanova škola, Mgr. Michaela Králíková, Publikováno 20. 1. 2014 [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: https://youtu.be/eWKlav9Cd9k

[vid. 19 – Mikroskopem pozorovaný Brownův pohyb, 0:37] Brownův pohyb [online]. In: YouTube, Sbírka fyzikálních pokusů [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: https://youtu.be/_U4FKbm5uf4

 [vid. 20 – Mísení barev, 0:58] Barvy, mísení barev, RGB, základní barvy, červená, zelená, modrá [online]. In: YouTube, Encyklopedie, Publikováno 17. 4. 2014. [cit. 2017-11-06]. Dostupné z: https://youtu.be/37-E6FT9TeU

[vid. 21 – Jaderná elektrárna, 10:01] 8. díl: Jak funguje jaderná elektrárna [online]. In: YouTube, Nezkreslená věda – vzdělávací cyklus Akademie věd ČR, Publikováno 21. 5. 2014. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/2FGIeUDeZmk

[vid. 22 – Atom, 9:01] 6. Co je atom? [online]. In: YouTube, NEZkreslená věda II: 6. Co je atom?, Publikováno 14. 10. 2015. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/nLUspwYZI98

[vid. 23 – Co je lék, 11:39] 1. díl: Co je to lék [online]. In: YouTube, Otevřená věda, Nezkreslená věda – vzdělávací cyklus Akademie věd ČR. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/6SzXdSdiiog?list=PLqmy0o96fQtAbiTgAJjUDNQNw056PeaEI

[vid. 24 – 4D ultrazvuk, 0:47] 14.týden 4D [online]. In: YouTube, Hynek Kudělka, Publikováno 5. 3. 2015. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/CY04mi9Bo8E

[vid. 25 – Co umí zvuk 1, 9:18] Co umí zvuk – 1.část | 15.10.2009 [online]. In: YouTube, Krouzekfyziky, Publikováno 17. 10. 2009. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/lVNdbQK6P4o

[vid. 26 – Co umí zvuk 2, 7:02] Co umí zvuk – 2.část | 15.10.2009 [online]. In: YouTube, Krouzekfyziky, Publikováno 17. 10. 2009. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/U2nqC7Y4e_o

[vid. 27 – Ladička, 0:11] Důkaz, že ladička vydávající zvuk se chvěje [online]. In: YouTube, VIDEOPOKUSY, Publikováno 14. 12. 2011. [cit. 2018-08-19]. Dostupné z: https://youtu.be/ayoQl7YMnl8

[vid. 28 – Kouzla nebo věda s magnety, 2:23] Kouzla s magnety [online]. In: YouTube, Pavel Broža, Publikováno 19. 3. 2016. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/0eBsa6UVnXE

[vid. 29 – Ladička, 1:19] Ladička (Tuning Fork) [online]. In: YouTube, Physics in Pictures, Publikováno 27. 5. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/Q5a8cduwv3c

[vid. 30 – Magnetické pole, 5:04] Magnetické pole [online]. In: YouTube, Hana Hůlová, Publikováno 2. 4. 2013. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/4OnSPyCwkpA

[vid. 31 – Magnetické pole Země, 1:36] Magnetické pole Země [online]. In: YouTube, CyrArt Cz, Publikováno 4. 8. 2011. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/sq3yzUQG5a8

[vid. 32 – Magnetické pole Země, 21:13] Magnetické pole Země (Tajemství – 7. díl) [online]. In: YouTube. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/HISiy-qpTL8

[vid. 33 – Rezonance, 0:07] První pokus hledání rezonance pomocí krokodýlku [online]. In: youTube, Robert Láníček, Publikováno 29. 1. 2016. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/8ZbE0hMySG8

[vid. 34 – Rezonance skleničky, 5:00] Rezonance skleničky (+návod) – Wine glass resonance (ENG subtitles+how to) [online]. In: YouTube, Lukáš Holeček, Publikováno 13. 9. 2016. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/BjLOAdp3scg

[vid. 35 – Píšťalka, 2:45] !!!!!! Supersilná píšťalka z brčka JEDNODUCHÉ!!! [online]. In: YouTube, Zippak TipsCZ, Publikováno 25. 10. 2013. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/7vuz4EOVNUo

[vid. 36 – Ultrazvuk, 6:34] ultrazvuk 17.tt… kluk či holka? [online]. In: YouTube, terezboh, Publikováno 24. 8. 2011. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/Ca0CZx1t4h0

[vid. 37 – Vaření v dusíku, 4:24] Pokusy nás baví 12 – Vaření v dusíku (HD) [online]. In: YouTube, Český rozhlas, Publikováno 23. 5. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/z2ni_afZkEU

[vid. 38 – Vlhkost vzduchu, 4:00] Vlhkost vzduchu [online]. In: YouTube, Hana Hůlová, Publikováno 23. 1. 2014. . [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/qqhyHoabp3k

[vid. 39 – Výroba surového železa, 3:59] Výroba surového železa – animách [online]. In: YouTube, Marek Podolinský, Publikováno 14. 4. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/U3faQfmOPzA

[vid. 40 – Získávání sluneční energie 1, 6:35] Ziskávání sluneční energie – 1. část [online]. In: YouTube, magazín Třípól, Publikováno 30. 3. 2010. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/HThH_Y1R6T0

[vid. 41 – Získávání sluneční energie 2, 8:28] Ziskávání sluneční energie – 2. část [online]. In: YouTube, magazín Třípól, Publikováno 30. 3. 2010. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/brp83vFvkdY

[vid. 42 – Aluminotermie, 1:00] Aluminotermie [online]. In: YouTube, prirodovedci, Publikováno 4. 11. 2016. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/Sa9qL3MQKRU

[vid. 43 – Bubliny, víry, tornádo, 2:11] Pokusy nás baví 9 – Bubliny, víry, tornádo (HD) [online]. In: YouTube, Český rozhlas, Publikováno 10. 5. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/GcA9O1bAa7U

[vid. 44 – Fotosyntéza, 8:52] NEZkreslená věda II: 1. Co je to fotosyntéza? [online]. In: YouTube, Otevřená věda, Publikováno 13. 10. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/zxhgNmaCVAM

[vid. 45 – Čočky, 4:33] Čočky a vidění okem [online]. In: YouTube, ZŠ Mánesova Otrokovice, Publikováno 28. 2. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/S7bQ9K4gxsc

[vid. 46 – Difuze, 1:48] Difuze [online]. In: YouTube, Jan Podhorský, Publikováno 25. 2. 2013. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/M5BhBNusVu0

[vid. 47 – Dusík a vroucí voda, 2:51] Pokusy nás baví 11 – Dusík a vroucí voda (HD) [online]. In: YouTube, Český rozhlas, Publikováno 22. 5. 2015. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/77fJJxSKzvA

[vid. 48 – Exotermická reakce, 1:01] jdS – Žhavý popel [online]. In: YouTube, jdScience, Publikováno 14. 9. 2013. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/wd_r8IPcyNw

[vid. 49 – Endotermická reakce, 1:38] … [online]. In: YouTube,… [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=cESHUY8QSXY

[vid. 50 – Hluk a sluch, 8:04] Hluk a sluch [online]. In: YouTube, itinnitus.cz, Publikováno 15. 8. 2013. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/zuiqd1a2A5g

[vid. 51 – První pomoc při tepenném krvácení, 4:10] První pomoc 5. / při tepenném krvácení  [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/DieoJyVU_9Q

[vid. 52 – První pomoc při astmatickém záchvatu, 3:54] První pomoc 13. / při astmatickém záchvatu [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/KBysoSHk-AI

[vid. 53 – První pomoc při ošetření ran, 3:34] První pomoc 7. / při ošetření ran  [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/CxRt2gciDIg

[vid. 54 – První pomoc při otevřené zlomenině horní končetiny a bezvědomí, 5:04] První pomoc 2. / při otevřené zlomenině horní končetiny a bezvědomí [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/WeumU8dPC24

[vid. 55 – První pomoc – resuscitace s automatickým externím defibrilátorem, 6:19] První pomoc 4. / resuscitace s automatickým externím defibrilátorem [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/6ip0EPg1ANg

[vid. 56 – První pomoc při hypoglykémii, 4:50] První pomoc 11. / při hypoglykémii [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/75mwOFxih38

[vid. 57 – První pomoc při epileptickém záchvatu, 3:38] První pomoc 12. / při epileptickém záchvatu [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/rD2EHdZ-ZMg

[vid. 58 – První pomoc – resuscitace, 5:05] První pomoc 3. / resuscitace [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/szuZcQHZpTI

[vid. 59 – První pomoc při poranění prstů, 3:38] První pomoc 8. / při poranění prstů [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/uIv10Rb0iKA

[vid. 60 – První pomoc při vdechnutí cizího tělesa, 3:32] První pomoc 9. / při vdechnutí cizího tělesa [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/XtHFWtfpf0Y

[vid. 61 – První pomoc při zavřené zlomenině horní končetiny, 3:15] První pomoc 10. / při zavřené zlomenině horní končetiny [online]. In: CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION, Publikováno 20. 2. 2014, ze Střední zdravotnické školy Svitavy. [cit. 2017-08-20]. Dostupné z: https://youtu.be/nnVWikMrGhc

[vid. 62 – všeobecná výstraha, 1:59] siréna – všeobecná výstraha / Siren – general warning [online]. In: YouTube, Jan Galásek, Publikováno 20. 1. 2011. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: https://youtu.be/-J_IY9RHDqQ

[VID_000063] separační metody, 10:01Laboratorní cvičení – Chemie: 4. Separační metody v chemii [online]. In: YouTube, Otevřená věda, Publikováno 27. 7. 2015, Autorky metodiky: Mgr. Monika Klusáčková, Ing. Kateřina Nováková, Mgr. Magda Zlámalová. [cit. 2018-08-30]. Dostupné z: https://youtu.be/iUGHN0Lk9hM

[vid. 64 – Elektricky proud z tužky, 0:35]  Pokus: Elektrický proud z tužky  [online]. In: YOUTUBE, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Publikováno 9. 1. 2018. [cit. 2018-09-12]. Dostupné z: https://youtu.be/iUGHN0Lk9hM

[vid. 65 – Vzlínavost vody, 0:35]  Pokus: Vzlínavost vody  [online]. In: YOUTUBE, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Publikováno 5. 3. 2018. [cit. 2018-09-12]. Dostupné z: https://youtu.be/aH59D3XRylo

[vid. 66 – Gyroskop, 0:21]  Pokus: gyroskop  [online]. In: YOUTUBE, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Publikováno 4. 7. 2017. [cit. 2018-09-12]. Dostupné z: https://youtu.be/b-DO36AvzJQ

[vid. 67 – Jak se tvoří zvuk, 7:43] Pokusy nás baví 4 – Jak se tvoří zvuk (HD) [online]. In: YOUTUBE, Pokusy nás baví 4, Český rozhlas, Publikováno 30.4.2015, Pokusy nás baví – pořad Českého rozhlasu Rádia Junior natočený ve spolupráci s Science Centrem iQLandia Liberec. I s fyzikou a chemií může být zábava. Pokusy doslova na tělo předvádí neohrožení Petr Desenský a Pavel Saal. Role pokusného savce se zhostila moderátorka pořadu a autorka rozhlasové verze Šárka Fenyková.. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://youtu.be/CpX7RS4tldo

[vid. 68 – Šíření zvuku, 2:03] Pokus na šíření zvuku [online]. In: YOUTUBE, Petr Urban, Publikováno 7.2.2017, Pokus na šíření zvuku pro 8. ročník základní školy. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: https://youtu.be/jIUDgo0ys8c

[vid. 69 – Zvuk ve vakuu] Bell in a Bell Jar [online]. In: YOUTUBE, Bell in a Bell Jar, QuantumBoffin, Publikováno 1.2.2010, A bell can be heard ringing within a bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump and the air is slowly removed. Once a vacuum has been achieved the pumped is turned off and air is allowed to slowly re-enter the bell jar. [cit. 2018-09-30]. Dostupné z: https://youtu.be/ce7AMJdq0Gw

[vid. 70 – Oxidace a redukce 1, 11:39] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-09-02]. Dostupné z:

[vid. 71 – Oxidace  a redukce 2, 10:22] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-09-02]. Dostupné z:

[vid. 72 – Řada reaktivity kovu, 8:13] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-09-02]. Dostupné z:

[vid. 73 – Galvanické články, 2:28] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-09-02]. Dostupné z:

[vid. 74 – Elektrolýza – Akumulátory, 14:59, 18:28] ……  [online]. In:  ….. . [cit. 2018-09-02]. Dostupné z:

[vid. 75 – Reakce hořčíku s kyselinou sírovou, 0:30] Reakce hořčíku s kyselinou sírovou [online]. In: YOUTUBE, Jana Branecka, publikováno 30.3.2010, Reakce hořčíku s kyselinou sírovou – chemický pokus. [cit. 2018-10-01]. Dostupné z: https://youtu.be/zLHJVDxD1I4

[vid. 76 – Reakce glycerolu s manganistanem draselným, 1:43] Reakce glycerolu s manganistanem draselným [online]. In: YOUTUBE, Dufkova, publikováno 19.2.2014, Chemický pokus – silně exotermická reakce glycerolu s manganistanem draselným. [cit. 2018-10-01]. Dostupné z: https://youtu.be/xpIH7i8dc78

[vid. 77 – Ježek z papíru] HEDGEHOGS [online]. In: YOUTUBE, Krokotak, Publikováno 27.9.2018, http://krokotak.com/2018/09/hedgehogs-2/. [cit. 2018-10-01]. Dostupné z: https://youtu.be/5qZlZZ4lIW0

[vid. 78 – Lapač snů] Lapač snů /diy dream catcher [online]. In: YouTube, Rízina Kudrnatá, Publikováno 22.7. 2016 [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: https://youtu.be/CSniN993SMM

[VID_000079] krystalizace modré skalice, 2:13chemický pokus, krystalizace [online]. In:  YOUTUBE, PetersLAB – chemický pokus, krystalizace (nádherné krystaly modré skalice), Publikováno 12. 2. 2018. [cit. 2018-10-01]. Dostupné z: https://youtu.be/hMeavxLGUtE

[VID_000080 – Paxi – Sluneční soustava, 5:18] Sluneční soustava [online]. In: YOUTUBE, European Space Agency, ESA, Publikováno 9. 6. 2016 [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: https://youtu.be/BuCHbTphqtU

[VID_000081 – Sluneční soustava, 5:30] Sluneční soustava [online]. In: YOUTUBE,
VUTChempoint, Publikováno 7. 9. 2012 [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: https://youtu.be/W3UDeF3qotY

[VID_000082 – Obnažený vesmír, Slunce. 43:57] Obnařžený vesmír Slunce [online]. In: YOUTUBE, wajec , Publikováno 25. 2. 2015 [cit. 2018-03-03]. Dostupné z: https://youtu.be/BASmqRM0weg

[VID_000083 – Měření teploty, 4:25] Fýfáci 2 – Měření teploty [online]. In: YOUTUBE,
Radim Štefan, Publikováno 23. 2. 2013 [cit. 2018-10-01]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=6OZfUuTsjBs

[VID_000084 – Rande s fyzikou – Tlak v tekutinách] ……  [online]. In: ČESKÁ TELEVIZE, Rande s fyzikou [cit. 2020-03-28]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150012-tlak-v-tekutinach-a-archimeduv-zakon/

 

 


[ost. 1 – Barevné značení tlakových lahví, pdf] BarevneZnaceniTlakLahvi200779_16200.pdf [online]. In: Linde Gas a.s. [cit. 2017-08-21]. Dostupné z: http://www.linde-gas.cz/internet.lg.lg.cze/cs/images/BarevneZnaceniTlakLahvi200779_16200.pdf?v=1.0

[ost. 2 – Ohrožení příručka, pdf] Ohrozeni_prirucka.pdf  [online]. In: Ministerstvo vnitra ČR, Efektivní veřejná zpráva, Pro případ ohrožení – Příručka pro obyvatele. [cit. 2018-08-07]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/ohrozeni-prirucka-pdf.aspx

[ost. 3 – Improvizovaná osobní ochrana, pdf] improvizovane-ochranne-prostredky.pdf.pdf  [online]. In: Uherské Hradiště, Improvizované ochranné prostředky, http://www.mesto-uh.cz/improvizovane-ochranne-prostredky. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: http://www.mesto-uh.cz/modules/makepdf/make.php?id=1598

[ost. 4 – fyzikální a chemický děj, pdf] Mladý chemik ČR-řešení 1. kolo 2017-2018.pdf, otázka č. 4 [online]. In: www.mladychemik.cz. [cit. 2018-09-05]. Dostupné z: www.mladychemik.cz

[ost. 5 – tělesa a látky, pdf] 01_01_01_Tělesa a látky.pdf [online]. In: http://www.tahacky.cz/, fyzika na ZŠ, Fyzika 6. ročník, Tělesa a látky. [cit. 2018-09-02]. Dostupné z: http://www.tahacky.cz/fyzika/fyzika06/01_01_01_T%C4%9Blesa%20a%20l%C3%A1tky.pdf

 

 


[obr.m .1 – atom sodíku] vytvořeno 2017-09-08, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obr.m. 2 – atom boru] vytvořeno 2017-09-08, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obr.m. 3 – atom kyslíku] vytvořeno 2017-09-08, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obr.m. 4 – obrázek na tričku – srnka] vytvořeno 2018-10-03 (zdroj pro šablonu: [Fawn Love Die Cut Vinyl Decal PV880] [online]. In: http://piratevinyldecals.com/product/fawn-love-die-cut-vinyl-decal-pv880/. [cit. 2018-10-02]. Dostupné z: https://piratevinyldecals.com/wps/wp-content/uploads/2014/09/Fawn-Love-Die-Cut-Vinyl-Decal-PV880.png)

[obr.m. 5 – zdroje energie] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obr.m. 6 – přitažlivost iontů] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obr.m. 7 – složení atomu] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obr.m. 8 – provedení magnetů] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obr.m. 9 – popis magnetu ] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 10 – indukční čáry] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 11 – tání ] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 12 – zápis fyikálních veličin] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 13 – tabulka fyzikálních veličin] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 14 – ] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 15 – ] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 16 – ] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 17 – převody jednotek čas] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obr.m. 18 – převody jednotek – ČAS] vytvořeno 2019-02-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 19 – schéma kyslíkaté deriváty] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 20 – schéma hydroxyderiváty] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 21 – schéma karbonylové sloučeniny ] vytvořeno 2018-11-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 22 – přitažlivost a odpudivost nábojů] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 23 – siločáry kladného elektrického pole] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 24 – siločáry záporného elektrického pole] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 25 – siločáry stejných el. nabojů] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 26 – siločáry různých el. nabojů] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 27 – zjednodušený model atomu] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 28 – atom helia] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 29 – atom uhlíku] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 30 – atom vodíku] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 31 – iont odtržení] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 32 – iont přijetí] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 33 – vznik kationtu lithia] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 34 – vznik aniontu fluoru] vytvořeno 2019-03-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 35 – lapač snů] vytvořeno 2019-03-14, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 36 – lapač snů] vytvořeno 2019-03-14, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 37 – lapač snů] vytvořeno 2019-03-14, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 38 – lapač snů] vytvořeno 2019-03-14, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 39 – lapač snů] vytvořeno 2019-03-14, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 40 – teplotní závislost] vytvořeno 2019-03-14, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 41 – magnetka] vytvořeno 2019-04-06, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 42 – tyčový magnet] vytvořeno 2019-04-06, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 43 – přitažlivá a odpudivá síla magnetů] vytvořeno 2019-04-06, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 44 – vztlaková síla] vytvořeno 2019-04-06, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 45 – jednotky objemu 1] vytvořeno 2019-04-27, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

 [obrm. 46 – jednotky objemu 2] vytvořeno 2019-04-27, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

 [obrm. 47 – pokus – zvětšení objemu plynu] vytvořeno 2019-04-27, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 48 – pokus – zvětšení objemu kapaliny] vytvořeno 2019-04-27, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 49 – chemické složení organizmů] vytvořeno 2019-04-27, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.  původně [obr. 1 – chemické složení organizmů]

[obrm. 50 – lom světla] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 51 – skladaní barev] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 52 – spojka] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 53 – rozptylka] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 54 – spojky a rozptylky] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 55 – ] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 56 – ] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 57 – ] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 58 – ] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 59 – ] vytvořeno 2019-06-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 60 – AZ kvíz] vytvořeno 2019-06-01, Petr Fojt

[OBRM_000061] roztokvytvořeno 2018-08-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 62 – hmotnost roztoku vzorec] vytvořeno 2019-07-22, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 63 – hmotní zlomek vzorec] vytvořeno 2019-07-22, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[obrm. 64 – plynová bomba – kyslík] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 65 – plynová bomba – dusík] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 66 – kyslík] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 67 – kyslík P_N] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 68 – izotopy vodíku] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 69 – atom] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 70 – obal atomu] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 71 – jádro atomu] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 72 – schéma atomu] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 73 – zápis atomu] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 74 – popis prvku PSP] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 75 – popis prvku PSP základní] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 76 – H2 vazba] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 77 – Cl2 vazba] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 78 – O2 vazba] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 79 – N2 vazba] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. – 80] vytvořeno 2019-08-22, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D (použité obrázky z PIXABAY – paleta (https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/12/19/20/palette-1512871_1280.png), korále( https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/00/beads-149220_1280.png), lapč snů (https://cdn.pixabay.com/photo/2016/12/11/00/10/dream-catcher-1898468_960_720.png), tričko (https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/14/15/09/shirt-34238_960_720.png), nitě (https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/11/17/00/thread-28941_1280.png), nůžky (https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/29/21/41/school-1555907_960_720.png))

[obrm. – 81 – pevná kladka] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. – 82 – volná kladka] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. – 83 – kladkostoj] vytvořeno 2019-07-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. – 84 – zvednutí] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D(použité obrázyk z PIXABAY – ruka (https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/20/hand-149680_1280.png)

[obrm. – 85 – zvednutí pevná kladka] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D (použité obrázyk z PIXABAY – ruka (https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/20/hand-149680_1280.png)

[obrm. – 86 – zvednutí kladkostoj] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D(použité obrázyk z PIXABAY – ruka (https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/15/20/hand-149680_1280.png)

[obrm. 87 – popis síly] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 88A – zralé ovoce 1A – kresba, pastelka] vytvořeno 2019-09-07, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 88B – zralé ovoce 1B – kresba, pastelka, šablony] vytvořeno 2019-09-07, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 88C – zralé ovoce 1C – kresba, pastelka, návrh] vytvořeno 2019-09-07, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 89 – zralé ovoce 2 – koláž, parevné papíry] vytvořeno 2019-09-07, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 90 – zralé ovoce 3 – koláž, perokresba] vytvořeno 2019-09-07, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 91 – skladani sil stejného směru] vytvořeno 2019-09-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 92 – skladani sil různého směru] vytvořeno 2019-09-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 93 – skladani sil různoběžného směru] vytvořeno 2019-09-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 94 – rovnovaha sil] vytvořeno 2019-09-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 95 – vlastnosti s – l – g] vytvořeno 2019-09-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 96 – atom sodíku] vytvořeno 2019-09-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 97 – vznik kationtu lithia] vytvořeno 2019-09-13, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 98 – latkove ovoce ABC] vytvořeno 2019-09-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 99 – latkove ovoce A jablko] vytvořeno 2019-09-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 100 – latkove ovoce B hruška] vytvořeno 2019-09-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 101 – latkove ovoce C švestka] vytvořeno 2019-09-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 102 – deštníky a déšť 1] vytvořeno 2019-09-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 103 – deštníky a déšť 2] vytvořeno 2019-09-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 104 – herbář – přední strana] vytvořeno 2019-09-17, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 105 – herbář – zadní strana] vytvořeno 2019-09-17, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 106 – deštníky A,B,C] vytvořeno 2019-09-22, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 107 – deštník šablona] vytvořeno 2019-09-22, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 108 – ježek postup 1] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 109 – ježek skládaný 1] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 110 – ježek skládaný 2] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 111 – jablko] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 112 – ježek 1A] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 113 – ježek 1B] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 114 – duhová spirála 1A] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 115 – duhová spirála 1B] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 116 – duhová spirála 1C] vytvořeno 2019-09-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. – 117 – graf  prodloužní pružiny na počtu závaží] vytvořeno 2019-09-27, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. – 118 – tabulka prodloužní pružiny na počtu závaží] vytvořeno 2019-09-27, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 119 – tabulka fyzikální veličiny] vytvořeno 2019-09-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 120 – zkumavky ředění] vytvořeno 2019-09-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 121 – ježek 2A] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 122 – ježek 2B] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 123 – ježek 2C] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 124 – ježek 2D] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 125 – ježek 2E] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 126 – ježek 2F] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 127 – ježek 2 meziprodukt] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 128 – ježek 2 šablona] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 129 – ježek 4] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 130 – ježek 4 šablona] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 131 – ježek 5] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 132 – ježek 5 šablona] vytvořeno 2019-09-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 133 – pavoučí síť a pavouk 1] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 134 – pavoučí síť a pavouk 2] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 135 – pavoučí síť a pavouk 3] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 136 – pavoučí síť a pavouk 4] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 137 – ježek 4 srdce] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 138 – ježek 4 proužky] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 139 – tričko 1A] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 140 – tričko 1B] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 141 – zralé ovoce 1E – kresba, pastelka] vytvořeno 2019-09-07, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 142 – přímočarý pohyb] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D (použité obrázky z PIXABAY – https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/47/woman-160342_960_720.png)

[obrm. 143 – křivočarý pohyb] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D (použité obrázky z PIXABAY – https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/13/12/47/woman-160342_960_720.png)

[obrm. 144 – posuvný pohyb] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 145 – otáčivý pohyb] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 146 – rovnoměrný pohyb] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 147 – nerovnoměrný pohyb 1] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 148 – nerovnoměrný pohyb 2] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 148 – jízdní řád] vytvořeno 2019-10-03, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D (použité obrázky z https://www.idsjmk.cz/)

[obrm. 149 – papíroví draci 1] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 150 – papíroví draci 1 pozadí] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 151 – papíroví draci 1] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 152 – papíroví draci 1 obličeje] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 153 – papíroví draci 1 šablony] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 154 – papíroví draci 2] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 155 – papíroví draci 2 pozadí] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 156 – papíroví draci 2] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 157 – papíroví draci 2 obličeje] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 158 – papíroví draci 2 šablony] vytvořeno 2019-10-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 159 – dýně 1] vytvořeno 2019-10-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 160 – dýně 1 šablona] vytvořeno 2019-10-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D  ještě nenakresleno

[obrm. 161 – ježek 6] vytvořeno 2019-11-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 162 – ježek 6 šablona] vytvořeno 2019-11-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 163 – dýně 2] vytvořeno 2019-11-01, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 164 – listy 1A] vytvořeno 2019-11-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 165 – listy 1A polotovar] vytvořeno 2019-11-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 166 – listy 1A šablona] vytvořeno 2019-11-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 167 – listy 1B] vytvořeno 2019-11-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 168 – listy 1B polotovar] vytvořeno 2019-11-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 169 – listy 1B šablona] vytvořeno 2019-11-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 170 – baňka] vytvořeno 2019-11-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 171 – baňka papír] vytvořeno 2019-11-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 172 – baňka šablona] vytvořeno 2019-11-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 173 – stromek 1] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 174 – stromek 1 – šablona] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 175 – stromek 1- šablona] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 176 – origami – hvězda] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 177 – listy 3] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 178 – listy 3] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 179 – listy 3] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 180 – listy 3 – vylisované] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 181 – listy 3 – vylisované] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 182 – magické voskovky] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 183 – baňka 2] vytvořeno 2019-10-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 184 – baňka 2] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 185 – baňka 2] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 186 – baňka 2] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 187 – baňka 2] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 188 – baňka 2] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 189 – baňka 2] vytvořeno 2019-11-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 190 – quilling 1] vytvořeno 2019-12-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 191 – quilling 2] vytvořeno 2019-12-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 192 – quilling 3] vytvořeno 2019-12-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 193 – houpačka 1] vytvořeno 2020-01-09, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 194 – houpačka 2] vytvořeno 2020-01-09, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 195 – paka 1] vytvořeno 2020-01-09, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 196 – znázornění síly] vytvořeno 2020-01-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

 [obrm. 197 – adventní kalendář 1A] vytvořeno 2020-01-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 198 – adventní kalendář 1B] vytvořeno 2020-01-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 199 – adventní kalendář 1C] vytvořeno 2020-01-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 200 – adventní kalendář 1D] vytvořeno 2020-01-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 201 – adventní kalendář 1E] vytvořeno 2020-01-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 202  – věneček 1] vytvořeno 2020-02-06, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 203 – věneček 2] vytvořeno 2020-02-06, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 204 – věneček  3] vytvořeno 2020-02-06, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 205 – perokresba hvězda] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 206 – perokresba stromek] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 207 – perokresba baňka] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 208 – perokresba zvonek] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 209 – quilling vločka] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 210 – quilling sova] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 211-218 – quilling vajíčko ukázky] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 219-225 – quilling vajíčko postup] vytvořeno 2020-02-10, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 226-228 – strom 3] vytvořeno 2020-02-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 229 – třecí síla] vytvořeno 2020-02-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 230 – pevná kladka] vytvořeno 2020-02-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 231 – volná kladka] vytvořeno 2020-02-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 232 – kladkostroj] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[obrm. 233 – hydraulické zařízení] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000234-236 – vztlaková síla] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000237 – spojené nádoby] vytvořeno 2020-02-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000238  – teflon] vytvořeno 2020-03-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000239  – fenol] vytvořeno 2020-03-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000240  – kyslíkaté deriváty] vytvořeno 2020-03-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000241  – hydroxyderiváty] vytvořeno 2020-03-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000242  – methanol] vytvořeno 2020-03-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000243  – ethanol] vytvořeno 2020-03-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000244  – kyselina octová] vytvořeno 2020-03-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000245 – ethanal] vytvořeno 2020-03-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000246 – methanal] vytvořeno 2020-03-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000247 – propanon] vytvořeno 2020-03-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000248 – propanon] vytvořeno 2020-03-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000249 – propanon] vytvořeno 2020-03-15, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000250 – karbonylové sloučeniny] vytvořeno 2020-03-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000251 – značka cívky] vytvořeno 2020-03-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000252 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000253 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000254 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000255 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000256 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000257 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000258 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000259 – teploměry] vytvořeno 2020-03-25, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000260  – vajíčka] vytvořeno 2020-03-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000261  – vajíčka] vytvořeno 2020-03-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000262  – vajíčka] vytvořeno 2020-03-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000263  – stejnosměrný proud graf] vytvořeno 2020-04-12, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000264  – střídavý proud graf] vytvořeno 2020-04-12, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000265  – oxid hlinitý] vytvořeno 2020-04-12, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000266  – oxid sírový] vytvořeno 2020-04-12, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000267  – graf zavislost teploty na čase] vytvořeno 2020-04-12, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000268  – vajíčka] vytvořeno 2020-03-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000269  – vajíčka] vytvořeno 2020-03-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000270  – vajíčka] vytvořeno 2020-03-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000271  – vajíčka] vytvořeno 2020-03-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000272 – sacharid] vytvořeno 2020-04-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000273 – objem 1] vytvořeno 2020-04-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000274 – objem 2] vytvořeno 2020-04-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000275  – zančka transformátoru] vytvořeno 2020-04-26, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000276  – transformátor] vytvořeno 2020-04-26, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D, prezentace ?????

[OBRM_000277  – rozvodná elektrická síť] vytvořeno 2020-04-26, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000278  – předpony jednotek SI] vytvořeno 2020-05-02, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000279  – předpony jednotek SI] vytvořeno 2020-05-02, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000280 – hustota] vytvořeno 2020-05-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000281 – značka termistoru] vytvořeno 2020-05-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000282 – značka fotorezistoru] vytvořeno 2020-05-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000283] síran draselný, tvorba vzorce, vytvořeno 2020-05-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000284] trojúhelník – hustota, vytvořeno 2020-05-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000285] makromolekulární látky, dělení vytvořeno 2020-05-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000286] změny skupenství látek, vytvořeno 2020-05-30, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[OBRM_000287 – důležitá telefonní čísla] vytvořeno 2021-01-29, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D, využity obrázky In: PIXABAY: https://pixabay.com/cs/vectors/hasi%C4%8Di-sekera-znak-po%C5%BE%C3%A1r-klobouk-151710/ [cit. 2021-01-29]. Dostupné z https: https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/12/17/01/firefighters-151710_1280.png, https://pixabay.com/cs/vectors/pouta-man%C5%BEety-zat%C4%8Den%C3%AD-z%C3%A1kon-308899/ [cit. 2021-01-29]. Dostupné z https: https://cdn.pixabay.com/photo/2014/04/03/00/37/handcuffs-308899_1280.png, https://pixabay.com/cs/vectors/pohon-auto-silnice-pomoc-informace-44378/ [cit. 2021-01-29]. Dostupné z https: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/28/20/16/drive-44378_960_720.png, https://pixabay.com/cs/vectors/sanitka-zdravotn%C3%ADk-%C4%8Derven%C3%A1-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-24405/ [cit. 2021-01-29]. Dostupné z https: https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/02/12/50/ambulance-24405_1280.png

[OBRM_000288] chromatogram GCChromatogram silice kmínu (složky karvon a limonen), změřeno na HP4890D, autor: Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

 

 


 

 

[vz. 1-12 – zralé ovoce 3] Výtvory žáků – VV6-01 – Zralé ovoce 3 (koláž, perokresba) [cit. 2019-09-15]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 13-25 – co jsme zažili o prázdninách ] Výtvory žáků – VV4-01 – Co jsme zažili o prázdninách  (kresba pastelkami, fixy nebo voskovkami, volná tvorba)  [cit. 2019-09-15]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 26-40 – ovoce 1] Výtvory žáků – VV4-02 – Zralé ovoce 1 (šablony, malování, pastelky)  [cit. 2019-09-15]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 41-55 – zralé ovoce 2] Výtvory žáků – ČaSP5-01 – Zralé ovoce (šablony, stříhání, lepení) [cit. 2019-09-15]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 57-85 – deštníky a déšť] Výtvory žáků – VV4-03 – Deštníky a déšť (šablony, stříhání, malování, temperové barvy, černé pero)  [cit. 2019-09-18]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 86- 110  – látkové ovoce] Výtvory žáků – ČaSP5-02 – Látkové ovoce (barevné látky, kombinace barev, šablony, stříhání, lepení)  [cit. 2019-09-19]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 111-117  – herbář] Výtvory žáků – VV6-02 – Herbář  barevné látky, kombinace barev, šablony, stříhání, lepení  [cit. 2019-09-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 118-129  – herbář] Výtvory žáků – ČaSP8-01 – Herbář – barevné látky, kombinace barev, šablony, stříhání, lepení  [cit. 2019-09-19]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 130  – látkové ovoce] Výtvory žáků – ČaSP5-02 – Látkové ovoce – barevné látky, kombinace barev, šablony, stříhání, lepení  [cit. 2019-09-19]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 131  – herbář] Výtvory žáků – VV6-02 – Herbář – barevné látky, kombinace barev, šablony, stříhání, lepení  [cit. 2019-09-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 132-141 – ježek] Výtvory žáků – VV4-04 – Ježek(šablony, vodové barvy, černé pero) [cit. 2019-09-29]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 142-146  – volná tvorba] Výtvory žáků – ČaSP5 – Volná tvorba (pro ty co mají práci rychle hotovou)  [cit. 2019-09-29]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 147-159  – ježek 2] Výtvory žáků – ČaSP5-03 – Ježek 2 – šablony, vodové barvy, přírodní materiál  [cit. 2019-09-29]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 160-175  – deštník] Výtvory žáků – VV6-03 – Deštník – šablony, stříhání, malování, perokresba, pastelky, progressa [cit. 2019-09-29]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 176-185  – pavoučí síť a pavouk] Výtvory žáků – VV4-05 – Pavoučí síť a pavouk (šablony, černé pero, pastelky, fixy) [cit. 2019-10-22]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 186-203  – papíroví draci 2] Výtvory žáků – VV4-06 – Papíroví draci 2 (šablony, stříhání, pastelky, vodové barvy) [cit. 2019-10-22]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 204-206  – ježek 6] Výtvory žáků – ČaSP5-04 – Ježek 6 – šablony, vlna, černé pero [cit. 2019-11-01]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 207-217  – papíroví draci] Výtvory žáků – VV6-07 – Papíroví draci – šablony, stříhání, malování, perokresba, temperové barvy [cit. 2019-11-04]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 218-225  – škola] Výtvory žáků – VV6-04 – Škola – fotografie, kresba tužkou [cit. 2019-11-04]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 226 – stromy] Výtvory žáků – VV6-06 – Stromy – šablony, temperové barvy [cit. 2019-11-04]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 227-241 – dýně 2] Výtvory žáků – VV4-07 – Dýně 2 – totem – pastelky [cit. 2019-10-22]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 242-257   – dýně – totem] Výtvory žáků – VV6-08 – Dýně totem – pastelky, křídy [cit. 2019-11-11]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 258-269  listy 1] Výtvory žáků – VV4-07 – Listy 1 – temperové barvy [cit. 2019-11-12]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 270   – deštník] Výtvory žáků – VV6-05 – Pod deštníkem – vodové barvy, stříhání [cit. 2019-11-18]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 271-284  – dýně] Výtvory žáků – ČaSP5-05 – Dýně – mozaika, práce s papírem [cit. 2019-11-18]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 285-288  – baňka 1] Výtvory žáků – ČaSP8-03 – Vánoční přání 3 – Baňka 1, příprava polotovarů [cit. 2019-11-30]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 289-297  – vánoční vazba] Výtvory žáků – ČaSP8-03 – Vánoční vazba [cit. 2019-11-30]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 298-308   – origami] Výtvory žáků – VV6-11 – Origami a sklání [cit. 2019-11-30]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 309-314  – listy 2] Výtvory žáků – VV6-10 – Listy 2 [cit. 2019-11-30]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 315-336 – baňka 2] Výtvory žáků – ČaSP5-05 – Vánoční přání 2 – Baňka 2 [cit. 2019-11-18]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 327-335 – listy 1] Výtvory žáků – VV6-10 – Listy 1 [cit. 2019-11-30]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 336-344  strom 1 abstraktní] Výtvory žáků – VV4-09 – Strom 1 – abstraktní[cit. 2019-11-12]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 345-358  Vánoční přání 1 – strom 2] Výtvory žáků – VV4-10 – Vánoční přání 1 – strom 2 – papír, stříhání [cit. 2019-11-30]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 359-364   – listy 1] Výtvory žáků – ČaSP5-06 – Listy 1 [cit. 2019-11-30]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 365 – strom 1 abstraktní] Výtvory žáků – VV4-09 – Strom 1 – abstraktní[cit. 2019-11-12]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 366-373 – listy 3] Výtvory žáků – VV6-11 – Listy 3 [cit. 2019-12-02]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 374-387  – vánoční vazby] Výtvory žáků – VV6-12 – Vánoční vazby [cit. 2019-12-02]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 388-411 – Vánoční přání  5] Výtvory žáků – VV4-11 –  Vánoční přání 5  [cit. 2019-12-03]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 412-425 – Quilling] Výtvory žáků – VV6-14 – Quilling [cit. 2019-12-16]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 426-442 – Adventní kalendář] Výtvory žáků – VV4-12 –  Adventní kalendář 1+2  [cit. 2020-01-17]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelnio

 [vz. 443- 453 – Klauni] Výtvory žáků – VV4-17 –  Klauni  [cit. 2020-01-28]. Práce žáků 4. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 454-466 – vánoční přání] Výtvory žáků – VV6-13 – Vánoční přání [cit. 2020-02-10]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 467-470 – Co kdyby] Výtvory žáků – VV6-16 – Co kdyby [cit. 2020-02-10]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 471-477 – zimní krajina 1] Výtvory žáků – VV6-17 – Zimní krajina 1 [cit. 2020-02-10]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 478-490 – strom 3] Výtvory žáků – ČaSP5-09 – Strom 3 [cit. 2020-02-15]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 491-497 – strom 6] Výtvory žáků – ČaSP5-10 – Strom 6 [cit. 2020-02-15]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[vz. 498-523 – quilling] Výtvory žáků – ČaSP5-12-13 – Quilling [cit. 2020-02-15]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000524-525] ] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-18]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000526-527] Výtvory žáků – ČaSP8-08 – práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000528] Výtvory žáků – VV6-23 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000529] Výtvory žáků – ČaSP5-17 –práce doma [cit. 2020-03-20]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000530] ] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000531] Výtvory žáků – ČaSP5-17 –práce doma [cit. 2020-03-20]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000532-533] ] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000534-535] Výtvory žáků – ČaSP8-08 – práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000536-538] ] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000539-541] Výtvory žáků – VV6-23 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000542] ] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000543-546] Výtvory žáků – ČaSP5-17 –práce doma [cit. 2020-03-20]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000547] ] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000548-549] Výtvory žáků – ČaSP5-17 –práce doma [cit. 2020-03-20]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000550] ] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000551-552] Výtvory žáků – VV6-23 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_0000553] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000554] Výtvory žáků – VV6-24 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000555-557] Výtvory žáků – VV4-23 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000558] Výtvory žáků – VV6-24 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000559-563] Výtvory žáků – ČaSP8-10 – práce doma, velikonoční vazba, vajíčka [cit. 2020-04-07]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000564] Výtvory žáků – VV6-23 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000565] Výtvory žáků – ČaSP8-10 – práce doma, velikonoční vazba, vajíčka [cit. 2020-04-07]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000566-569] Výtvory žáků – VV4-24 práce doma [cit. 2020-03-21]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000570] Výtvory žáků – VV6-23 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000571-573] Výtvory žáků – VV6-24 –  práce doma [cit. 2020-03-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000574-576] Výtvory žáků – VV4-VT práce doma [cit. 2020-04-14]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000577] Výtvory žáků – VV4-25 práce doma [cit. 2020-04-14]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000578-580] Výtvory žáků – VV4-24 práce doma [cit. 2020-04-14]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000581-585] Výtvory žáků – ČaSP5-18 –práce doma [cit. 2020-03-20]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000586] Výtvory žáků – VV4-25 práce doma [cit. 2020-04-14]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000587] Výtvory žáků – VV4-VT práce doma [cit. 2020-04-14]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000588-589-590-591-592-598] Výtvory žáků – ČaSP5-17,18 – práce doma [cit. 2020-04-19]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000592-598] Výtvory žáků – ČaSP5-19 –práce doma [cit. 2020-04-19]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000599-600-601, 606] Výtvory žáků – VV4-24 práce doma [cit. 2020-04-14]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000602-603-604-605] Výtvory žáků – VV4-25 práce doma [cit. 2020-04-14]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000607-608-609] Výtvory žáků – VV6-24 –  práce doma [cit. 2020-04-19]. Práce žáků 6. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000610-611-612] Výtvory žáků – ČaSP8-10 – práce doma, velikonoční vazba, vajíčka [cit. 2020-04-07]. Práce žáků 8. třídy, ZŠ Mohelno

[VZ_000613] Výtvory žáků – ČaSP5-19 –práce doma [cit. 2020-04-19]. Práce žáků 5. třídy, ZŠ Mohelno

 

 


 

[rce. 1 – redoxní reakce] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 2 – iontová rovnice] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 3 – iontová rovnice oxidace] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 4 – iontová rovnice redukce] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 5 – vykon F.v] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 6 – vykon W_t] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 7 – učinnost] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 8 – prace F.s] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 9 – práce P.t] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 10 – oxidační činodlo] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 11 – redukční činidlo] vytvořeno 2019-08-24, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 15 –M=F.a] vytvořeno 2020-01-09, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 16 –F1.a1=F2.a2] vytvořeno 2020-01-09, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 17 – M1=M2] vytvořeno 2020-01-09, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000018 – p = F_S] vytvořeno 2020-02-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 19 – F1.r=F2.r] vytvořeno 2020-02-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 20 – F2=F1_2] vytvořeno 2020-02-19, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[rce. 21 – F1_S1=F2_S2] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000022 – F=S.h.ϱ.g] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000023 – ph=h.ϱ.g] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000024 – Fvz=Fg–F] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000025 – Fvz = V . ϱk . g] vytvořeno 2020-02-20, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000026 – ϱ > ϱk] vytvořeno 2020-02-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000027 – ϱ < ϱk] vytvořeno 2020-02-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000028 – Fg > Fvz] vytvořeno 2020-02-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000029 – Fg < Fvz] vytvořeno 2020-02-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000030 – Fg = Fvz] vytvořeno 2020-02-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000031 – ϱ=ϱk] vytvořeno 2020-02-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000032] ϱ = m/V [vyt. 2020-03-06] Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000033 – W  = U . I . t] vytvořeno 2020-03-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000034 – P  = U . I] vytvořeno 2020-03-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000035 – n  = P_Po] vytvořeno 2020-03-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000036 – W  = Po . t] vytvořeno 2020-03-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000037 – Po  = U . I] vytvořeno 2020-03-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000038 – F = pa . S] vytvořeno 2020-03-21, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000039 – Fvz = V . ρv . g ] vytvořeno 2020-03-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000040 – ρtělesa < ρvzduchu  (Fvz> Fg)] vytvořeno 2020-03-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000041 – ρ tělesa > ρ vzduchu  (F> Fvz)] vytvořeno 2020-03-28, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000042 – M = F . a] vytvořeno 2020-05-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000043 – F1 . a1 = F2 . a2] vytvořeno 2020-05-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000044 – M1 = M2] vytvořeno 2020-05-16, Ing. Jitka Fojtová, Ph.D

[RCE_000045] w(A) = m(A)/m [vyt. 2020-05-17] Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[RCE_000046] m = m(A) + m(B) [vyt. 2020-05-17] Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[RCE_000047] V = m / ρ [vyt. 2020-05-24] Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[RCE_000048] m = ρ . V [vyt. 2020-05-24] Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[RCE_000049] F = S . h . ρ . g [vyt. 2020-05-25] Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

[RCE_000050] Ek = W = F .s [vyt. 2020-09-07] Ing. Jitka Fojtová, Ph.D.

 

 

zpět