Informatika 9. ročník – pracovní listy, přípravy a procvičování

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů +   

Pracovní listy
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tematického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.

 

 

https://scratch.mit.edu/studios/5715013/

 

Přípravy na písemné práce 
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.
Souhrny učiva, vzorové příklad
 • Slouží k opakování učiva.
 • Jsou to souhrny učiva k danému tématu s podrobnými vysvětlivkami.
 • Vzorové příklady s vyznačeným postupem …. 

 

Doporučuji žákům si pracovní listy, souhrn teorie a přípravy na písemky nechávat!

 

 

 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [