Matematika 6. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

 

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Matematiky.

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-01-31 (92) UČIVO –


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-30 (91) UČIVO –

 

  2023-01-27 (92) UČIVO –…… Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-26 (89) UČIVO –…… Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-25 (88) UČIVO –…… Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-24 (87) UČIVO –…… Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-23 (86) UČIVO – …… Lyžařský výcvikový kurz

 

  2023-01-20 (85) UČIVO –

  2023-01-19 (84) UČIVO –

  2023-01-18 (83) UČIVO –

  2023-01-17 (82) UČIVO –

  2023-01-16 (81) UČIVO –

 

  2023-01-13 (80) UČIVO –

  2023-01-12 (79) UČIVO –

  2023-01-11 (78) UČIVO –

  2023-01-10 (77) UČIVO –

  2023-01-09 (76) UČIVO –

 

  2023-01-06 (75) UČIVO –

  2023-01-05 (74) UČIVO –

  2023-01-04 (73) UČIVO –

  2023-01-03 (72) UČIVO –

  2023-01-02 Vánoční prázdniny

 

  2022-12-30 Vánoční prázdniny

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-28 Vánoční prázdniny

  2022-12-27 Vánoční prázdniny

  2022-12-26 Vánoční prázdniny

 

  2022-12-23 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-21 (71) UČIVO – Dělení desetinného čísla číslem desetinným

  2022-12-20 (70) UČIVO – Dělení desetinných čísel číslem přirozeným

  2022-12-19 (69) UČIVO – Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

 

  2022-12-16 (68) UČIVO – násobení desetinných čísel

  2022-12-15 (67) UČIVO – Procvičování násobení deset. čísel

  2022-12-14 (66) UČIVO – Procvičování násobení deset. čísel + Florbalový turnaj II. stupně

  2022-12-13 (65) UČIVO – kontrolní písemná práce – desetinná čísla

  2022-12-12 (64) UČIVO – Dělení desetinného čísla číslem přirozeným

 

  2022-12-09 (63) UČIVO – Jednotky obsahu, opakování sčítání, odčítání a násobení čísel

  2022-12-08 (62) UČIVO – převody jednotek hmotnosti, procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

  2022-12-07 (61) UČIVO – násobení desetinného čísla desetinným číslem, převody jednotek délky

  2022-12-06 (60) UČIVO – násobení desetinného čísla desetinným číslem

  2022-12-05 (59) UČIVO – Násobení desetinného čísla přirozeným číslem

 

  2022-12-02 (58) UČIVO – násobení a dělení desetinného čísla, číslem 10, 100, 1000 …., procvičování sčítání a odčítání desetinných čísel

  2022-12-01 (57) UČIVO – odčítání desetinných čísel

  2022-11-30 (56) UČIVO – sčítání desetinných čísel

  2022-11-29 (55) UČIVO – Sčítání desetinných čísel

  2022-11-28 (54) UČIVO – ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE

 

  2022-11-25 (53) UČIVO – procvičování na písemnou práci

  2022-11-24 (52) UČIVO – početní dělení úhlů, násobení a dělení úhlů – graficky

  2022-11-23 (51) UČIVO – početní násobení úhlů, procvičování na písemnou práci

  2022-11-22 (50) UČIVO – početní odčítání úhlů

  2022-11-21 (49) UČIVO – Početní sčítání úhlů


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-18 Projektový den – zdravý životní styl

  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-16 (48) UČIVO – Grafické odčítání úhlů, osa úhlu

  2022-11-15 (47) UČIVO – Sčítání úhlů

  2022-11-14 (46) UČIVO – konvexní a nekonvexní úhel, přenášení úhlů

 

  2022-11-11 (45) UČIVO – Dělení úhlů podle velikosti

  2022-11-10 (44) UČIVO – suplování – příklady ze sbírky (1 sloupečky) str. 45/272, 46/273, 47/281, 282, 283, 284, 285, 49/291, 50/292 co stihnete

  2022-11-09 (43) UČIVO – Úhly – úvod

  2022-11-08 (42) UČIVO – desetinná čísla – opakování

  2022-11-07 (41) UČIVO – opakování – zlomky, zaokrouhlování desetinných čísel

 

  2022-11-04 (40) UČIVO – zaokrouhlování desetinných čísel

  2022-11-03 (39) UČIVO – porovnávání desetinných čísel

  2022-11-02 (38) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

  2022-11-01 (37) UČIVO – čtení a zápis desetinných čísel

  2022-10-31 (36) UČIVO – Desetinná čísla

 

  2022-10-28 Podzimní prázdniny

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-26 Podzimní prázdniny

  2022-10-25 Výstava – Tutanchamon

  2022-10-24 (35) UČIVO – Opakování – zlomky

 

  2022-10-21 (34) UČIVO – Krácení a rozšiřování zlomků

  2022-10-20 (33) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-19 (32) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-18 (31) UČIVO – spojené hodiny (suplování) Matematický klokan

  2022-10-17 (30) UČIVO – Vstupní písemná práce

 

  2022-10-14 (29) UČIVO – Zlomky

  2022-10-13 (28) UČIVO – Opakování – zlomky

  2022-10-12 (27) UČIVO – Opakování na písemnou práci, převody jednotek hmotnosti

  2022-10-11 (26) UČIVO – Opakování na písemnou práci

  2022-10-10 (25) UČIVO – Opakování na písemnou práci

 

  2022-10-07 (24) UČIVO – Opakování na písemnou práci

  2022-10-06 (23) UČIVO – Opakování – obvod a obsah, převody jednotek

  2022-10-05 (22) UČIVO – Opakování – geometrie – obdélník, obvod a obsah

  2022-10-04 (21) UČIVO – Opakování – geometrie, čtverec, jednotky délky

  2022-10-03 (20) UČIVO – Opakování – převody jednotek času, geometrie – prostor a jeho zobrazení 

 

  2022-09-30 (19) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek – samostatná práce – sbírka 18/98, 19/102, 19/107, 8/28 …. (suplování)

  2022-09-29 (18) UČIVO – Opakování – geometrie – prostor a jeho zobrazení

  2022-09-28 Den české státnosti

  2022-09-27 (17) UČIVO – Opakování – slovní úlohy, převody jednotek

  2022-09-26 (16) UČIVO – Opakování – převody jednotek hmotnosti, slovní úlohy

 

  2022-09-23 (15) UČIVO – Opakování – přirozená čísla

  2022-09-22 (14) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, převody jednotek délky

  2022-09-21 (13) UČIVO – Opakování – slovní úlohy

  2022-09-20 (12) UČIVO – … (suplování)

  2022-09-19 (11) UČIVO – Opakování – závorky

 

  2022-09-16 (10) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel, závorky

  2022-09-15 (9) UČIVO – Opakování – násobení přirozených čísel

  2022-09-14 (8) UČIVO – Opakování – sčítaní a odčítání přirozených čísel

  2022-09-13 (7) UČIVO – samostatná práce sbírka str. 5 / cv. 2 (1 sloupec), 6/10 (1 sloupec), 11/44, 12/45 (1 sloupec), 13/58, 13/59, 13/60 (do sešitu) (suplování)

  2022-09-12 (6) UČIVO – Opakování – porovnávání, zaokrouhlování

 

  2022-09-09 (5) UČIVO – Početní operace s celými čísly

  2022-09-08 (4) UČIVO – Opakování – rovnosti a nerovnosti mezi přirozenými čísly

  2022-09-07 (3) UČIVO – Opakování – přirozená čísla, číselná osa

  2022-09-06 (2) UČIVO – opakování přirozených čísel (supl.)

  2022-09-05 (1) UČIVO – opakování přirozených čísel (supl.)

 

  2022-09-02  HODINA S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2023-06-..)  


3/4 (2023-04-..)


2/4 (2023-01-..)


zpět