Videa

zpět

 

Videa (chemie)

Alchymie za Rudolfa II – 5:50 (vid. 5)

Ochranné pomůcky – 2:20 (vid. 1)

Zásady bezpečnosti práce v laboratoři – 6:38 (vid. 2)

Teplota tání – 1:17 (vid. 6)

Teplota varu – 2:52 (vid. 7)

Tajné písmo – 2:10 (vid. 11)

Hoření hořčíku – 0:24 (vid. 12)

Měření hustoty a teploty – 0:40 (vid. 8)

Proč se solí silnice – 3:01 (vid. 9)

Faraonův had – 3:03 (vid. 10)

Oddělování složek směsí – 10:33 (vid. 13)

Chromatografie – 1:36 (vid. 16)

Destilace – 2:08 (vid. 15)

Prohlédněte si jak se voda čistí – 6:08 (vid. 14)

Vaření v dusíku – 4:24 (vid. 37)

Výroba surového železa – 3:59 (vid. 39)

Získávání sluneční energie 1 – 6:35 (vid. 40)

Získávání sluneční energie 2 – 8:28 (vid. 41)

Aluminotermie – 1:00 (vid. 42)

Difuze – 1:48 (vid. 46)

Dusík a vroucí voda – 2:51 (vid. 47)

Exotermická reakce – 1:01 (vid. 48)

Endotermická reakce – 1:38 (vid. 49)

Separační metody – 10:01 (vid. 63)

 

 

Videa (fyzika)

Částicové složení látek – 2:25 (vid. 17)

Brownův pohyb – 3:09 (vid. 18)

Mikroskopem pozorovaný Brownův pohyb – 0:37 (vid. 19)

Mísení barev – 0:58 (vid. 20)

Jaderná elektrárna, 10:01 (vid. 21)

Atom, 9:01 (vid. 22)

4D Ultrazvuk – 0:47 (vid. 24)

Co umí zvuk 1. část – 9:19 (vid. 25)

Co umí zvuk 2. část – 7:03 (vid. 26)

Důkaz, že ladička vydávající zvuk se chvěje – 0:12 (vid. 27)

Kouzla s magnety – 2:23 (vid. 28)

Ladička – 1:19 (vid. 29)

Magnetické pole – 5:04 (vid. 30)

Magnetické pole Země – 1:36 (vid. 31)

Magnetické pole Země (Tajemství – 7. díl) – 21:13 (vid. 32)

První pokus hledání rezonance pomocí krokodýlku – 0:07 (vid. 33)

Rezonance skleničky – 5:00 (vid. 34)

Super silná píšťalka z brčka – 2:45 (vid. 35)

Ultrazvuk (17 týden – kluk či holka) – 6:34 (vid. 36)

Vlhkost vzduchu – 4:00 (vid. 38)

Bubliny, víry, tornádo – 2:11 (vid. 43)

Čočky a vidění okem – 4:33 (vid. 45)

Hluk a sluch – 8:04 (vid 50)

 

Rande s fyzikou (Česká televize)

Rande s fyzikou 1 – Gravitace a lety do vesmíru – 12:34

Rande s fyzikou 2 – Tlak v tekutinách – 13:06

Rande s fyzikou 3 – Jednoduché stroje – 13:01

Rande s fyzikou 4 – Proudění kapalin a plynů – 12:59

Rande s fyzikou 5 – Mechanický tlak – 12:55

Rande s fyzikou 6 – Práce, výkon, energie – 12:56

Rande s fyzikou 7 – Hybnost, impulz síly – 13:05

Rande s fyzikou 8 – Tření a valivý odpor – 13:04

Rande s fyzikou 9 – Tíha a beztížný stav – 13:03

Rande s fyzikou 10 – Působení sil – 12:55

Rande s fyzikou 11 – Newtonovy zákony – 13:00

Rande s fyzikou 12 – Zrychlení a volný pád – 12:56

Rande s fyzikou 13 – Pohyb a rychlost – 12:30

 

.iQLANDIA

Telepatický potápěč Karteziánek – 2:02

 

Videa (matematika)

 

První pomoc

První pomoc 1. / při opaření – 3:37 (vid. 4)

První pomoc 2. / při otevřené zlomenině horní končetiny a bezvědomí – 5:04 (vid. 54)

První pomoc 3. / resuscitace – 5:05 (vid. 58)

První pomoc 4. / resuscitace s automatickým externím defibrilátorem – 6:19 (vid. 55)

První pomoc 5. / při tepenném krvácení  – 4:10 (vid. 51)

První pomoc 6. / při poleptání – 4:15 (vid. 3)

První pomoc 7. / při ošetření ran – 3:34 (vid. 53)

První pomoc 8. / při poranění prstů – 3:38 (vid. 59)

První pomoc 9. / při vdechnutí cizího tělesa – 3:32 (vid. 60)

První pomoc 10. / při zavřené zlomenině horní končetiny – 3:15 (vid. 61)

První pomoc 11. / při hypoglykémii – 4:50 (vid. 56)

První pomoc 12. / při epileptickém záchvatu – 3:38 (vid. 57)

První pomoc 13. / při astmatickém záchvatu – 3:54 (vid. 52)

 

Ochrana člověka (mimořádné události aj.)

Siréna – všeobecná výstraha – 1:59 (vid. 62)

 

Videa (další)

Co je lék – 11:39 (vid. 23)

Co je to fotosyntéza – 8:52 (vid. 44)

 

Výtvarná videa

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz