Osobnostní a sociální výchova 8. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

 

NEPROBRANÉ UČIVO  

PROBRANÉ UČIVO

 Co nás čeká v 6. ročníku

  Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky