Osobnostní a sociální výchova 8. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Vektorová grafika zdarma z Děti

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Osobnostní a sociální výchovy.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-27 (17) UČIVO – …… Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-20 (16) UČIVO –

  2023-01-13 (15) UČIVO –

  2023-01-06 (14) UČIVO –

  2022-12-30 Vánoční prázdniny

  2022-12-23 Vánoční prázdniny

  2022-12-16 (13) UČIVO – Můj kamarád

  2022-12-09 (12) UČIVO – Zdobení vánoční stromku

  2022-12-02 (11) UČIVO – vztahy v prostředí komunity, vztahy ve třídě

  2022-11-25 (10) UČIVO – sebehodnocení ke čtvrtletí, rozvoj schopností poznávání

  2022-11-18 Projektový den – Zdravý životní styl

  2022-11-11 (9) UČIVO – rozvoj schopností poznávání


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-04 (8) UČIVO – Komunikace v rodině, kamarádství

  2022-10-28 Den vzniku Československa

  2022-10-21 (7) UČIVO – Moje osobnost

  2022-10-14 (6) UČIVO – Spolupráce, neverbální komunikace

  2022-10-07 (5) UČIVO – Seberegulace a sebeorganizace

  2022-09-30 (4) UČIVO – moje osobnost – vizitka

  2022-09-23 (3) UČIVO – sebepoznání a sebepojetí – moje osobnost

  2022-09-16 (2) UČIVO – Klima třídy, klady a zápory

  2022-09-09 (1) UČIVO – Vztahy ve třídě, pravidla třídy

  2022-09-02  DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2021-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2023-06-..)  


3/4 (2023-04-..)


2/4 (2023-01-..)


zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000007], [GIF_000004]