F6 – zápis (Atomy a molekuly)

zpět

Atomy a molekuly

 

Všechny látky jsou složeny z atomů a molekul.

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice.

Molekuly – vznikají sloučením dvou nebo více atomů.

Prvkyjsou složené z atomů jednoho druhu (uhlík – C, železo – Fe, kyslík – O2 …)

Sloučeniny – jsou složené z molekul vzniklých sloučením různých atomů  (voda – H2O, oxid uhličitý – CO2…)

 

Příklady:

 

Kyslík (O2)

  • je to molekula – obsahuje dva identické atomy
  • je to prvek – jeho molekula je složena z atomů stejného prvku

 

Amoniak (NH3)

  • je to molekula – obsahuje jeden atom dusíku a tři atomy vodíku
  • je to sloučenina – jeho molekula je složena z atomů různých prvků

 

zpět