Fyzika 6. ročník – pracovní listy

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů   

Pracovní listy (PL)
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.

 

Doporučuji žákům si pracovní listy a přípravy na písemky nechávat!

 

 • Co nás čeká v 6. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

Úvod k novému předmětu

 • Co je fyzika ? Obory fyziky

VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES

Stavba látek

Elektrické vlastnosti látek

Magnetické vlastnosti látek

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

 • Porovnávání a měření

Délka

Hmotnost

Čas

Teplota

Objem

Hustota

 • Hustota látky. Výpočet hustoty látky

OPAKOVÁNÍ

 • Závěrečné opakování
 • Praktické využití fyziky
 • Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: