Fyzika 6. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • Úvod k novému předmětu
 • VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES
 • Tělesa a látky
 • Atomy a molekuly
 • Vlastnosti atomů a molekul (Brownův pohyb, difúze)

říjen

 • Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
 • Vzájemné působení těles, síla
 • Gravitační síla. Gravitační pole

listopad

 • Model atomu
 • Elektrování těles
 • Elektrické pole
 • Vznik iontů

prosinec

 • Magnety
 • Magnetické pole
 • Magnetické pole Země

leden

 • MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN
 • Porovnávání a měření
 • Délka (jednotky délky, délková měřidla, měření s různou přesností)

 2. POLOLETÍ

únor

 • Hmotnost (jednotky hmotnosti, výpočet hmotnosti, měření hmotnosti pevných těles a kapalin)

březen

 • Čas (jednotky času, měření času)

duben

 • Teplota (jednotky teploty, měření teploty, teploměry)

květen

 • Objem (jednotky objemu, měření objemu kapalin, měření objemu pevného tělesa)

červen

 • Hustota (hustota látky, výpočet hustoty, měřidla)
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

zpět