Fyzika 6. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

NEPROBRANÉ UČIVO  

PROBRANÉ UČIVO

 Co nás čeká v 6. ročníku

  Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

 Úvod k novému předmětu

  Co je fyzika ? Obory fyziky

VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES

Stavba látek

  Tělesa a látky

  Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

 Vzájemné působení těles. Síla

 Gravitační síla. Gravitační pole

 Měření síly

  Látky jsou složeny z částic, které se pohybují

  Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

 Atomy a molekuly

 Vlastnosti atomů a molekul

 

Elektrické vlastnosti látek

 Elektrování při vzájemném dotyku

 Elektrické pole

 Model atomu

 Elektrování těles. Vznik iontů

Magnetické vlastnosti látek

 Magnety (dělění, využití, vlastnosti, magnetování)

 Magnetické pole

 Magnetické pole Země

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

 Porovnávání a měření

Délka

 Jednotky délky, délková měřidla

 Měření délky s různou přesností. Opakované měření délky

Hmotnost

 Jednotky hmotnosti. Výpočet hmotnosti

 Měření hmotnosti pevných těles a kapalin

Čas

 Jednotky času

 Měření času

Teplota

Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřátí nebo ochlazování

 Jednotky teploty. Teploměry

 Měření teploty

 Změna teploty v průběhu času

Objem

 Jednotky objemu. Měření objemu kapalin

 Měření objemu pevného tělesa

Hustota

 Hustota látky. Výpočet hustoty látky

OPAKOVÁNÍ

 Závěrečné opakování

 Praktické využití fyziky

 Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

***** KONEC *****

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]