Fyzika 6. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

 

 

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-30 (37) UČIVO –

  2023-01-26 (36) UČIVO –   …… Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-23 (35) UČIVO –   …… Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-19 (34) UČIVO –

  2023-01-16 (33) UČIVO –

  2023-01-12 (32) UČIVO –

  2023-01-09 (31) UČIVO –

  2023-01-05 (30) UČIVO –

  2023-01-02 Vánoční prázdniny

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-26 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-19 (29) UČIVO – Indukční čáry, magnetické pole Země

  2022-12-15 (28) UČIVO – Jak si vyrobit magnet + videa, DŮ: dokončit PL1

  2022-12-12 (27) UČIVO – magnetické pole

  2022-12-08 (26) UČIVO – využití magnetů

  2022-12-05 (25) UČIVO – opakování – gravitační síla, přitažlivé vlastnosti magnetů

  2022-12-01 (24) UČIVO – Magnety

  2022-11-28 (23) UČIVO – opakování učiva

  2022-11-24 (22) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-21 (21) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – SÍLA

  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-14 (20) UČIVO – Měření síly, Magnety – úvod

  2022-11-10 (19) UČIVO – atom – opakování, měření síly

  2022-11-07 (18) UČIVO – Gravitační síla

  2022-11-03 (17) UČIVO – Vzájemné působení těles, síla

  2022-10-31 (16) UČIVO – Procvičování – ionty

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-24 (15) UČIVO – Vznik iontů

  2022-10-20 (14) UČIVO – Vznik iontů

  2022-10-17 (13) UČIVO – Opakování – atom, molekula, prvek, sloučenina, vznik iontů – úvod

  2022-10-13 (12) UČIVO – Elektrování při vzájemném dotyku

  2022-10-10 (11) UČIVO – Atom a jeho stavba

  2022-10-06 (10) UČIVO – Atom x molekula, prvek x sloučenina

  2022-10-03 (9) UČIVO – Částicová stavba látek – l, g

  2022-09-29 (8) UČIVO – Částicová stavba látek – s, l

  2022-09-26 (7) UČIVO – Vzájemné silové působení částic

  2022-09-22 (6) UČIVO – Brownův pohyb, difúze

  2022-09-19 (5) UČIVO – Částicové složení látek

  2022-09-15 (4) UČIVO – Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2022-09-12 (3) UČIVO – Tělesa a látky

  2022-09-08 (2) UČIVO – opakování – tělesa a látky, vlastnosti (s), (l), (g)

  2022-09-05 (1) UČIVO – úvod do fyziky, co je fyzika, obory fyziky

  2022-09-02  DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2022-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2023-06-..)  


3/4 (2023-04-..)


2/4 (2023-01-..)


zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000007], [GIF_000004]