Fyzika 6. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-04-27  (59) UČIVO –


3/4 (2023-04-24)


  2023-04-24  (58) UČIVO –

  2023-04-20  (57) UČIVO –

  2023-04-17  (56) UČIVO –

  2023-04-13  (55) UČIVO –

  2023-04-10  (54) UČIVO –

  2023-04-06  (53) UČIVO –

  2023-04-03  (52) UČIVO –

  2023-03-30 (51) UČIVO –

  2023-03-27 (50) UČIVO –

  2023-03-23 (49) UČIVO –

  2023-03-20 (48) UČIVO –

  2023-03-16 (47) UČIVO – opakování – jednotky délky, čas – úvod

  2023-03-13 bruslení

  2023-03-09 (46) UČIVO – měření hmotnosti kapalin a pevných látek, čas – úvod

  2023-03-06 (45) UČIVO – měření hmotnosti pevných těles a kapalin, opakování – délka

  2023-03-02 (44) UČIVO – měření hmotnosti

  2023-02-27 (43) UČIVO – opakování – délka, měření hmotnosti – úvod

  2023-02-23 Jarní prázdniny

  2023-02-20 Jarní prázdniny

  2023-02-16 (42) UČIVO – opakování – převody jednotek

  2023-02-13 (41) UČIVO – PL jednotky délky – procvičování

  2023-02-09 (40) UČIVO – délka a její měření – procvičování

  2023-02-06 (39) UČIVO – měření délky postup, nejmenší a největší věci (DK)

  2023-02-02 (38) UČIVO – aritmetický průměr měření


2/4 (2023-01-30)


  2023-01-30 (37) UČIVO – délka – měřidla, přesnost měření, odchylka měření

  2023-01-26 (36) UČIVO – procvičování – převody jednotek, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-23 (35) UČIVO – procvičování – převody jednotek délky, Lyžařský výcvikový kurz

  2023-01-19 (34) UČIVO – Isaac Newton – práce s textem

  2023-01-16 (33) UČIVO – fyzikální veličiny, měření délky

  2023-01-12 (32) UČIVO – Měření fyzikálních veličin – úvod

  2023-01-09 (31) UČIVO – opakování – magnety, Isaac Newton

  2023-01-05 (30) UČIVO – Opakování na písemnou práci – magnety

  2023-01-02 Vánoční prázdniny

  2022-12-29 Vánoční prázdniny

  2022-12-26 Vánoční prázdniny

  2022-12-22 Den třídního učitele

  2022-12-19 (29) UČIVO – Indukční čáry, magnetické pole Země

  2022-12-15 (28) UČIVO – Jak si vyrobit magnet + videa, DŮ: dokončit PL1

  2022-12-12 (27) UČIVO – magnetické pole

  2022-12-08 (26) UČIVO – využití magnetů

  2022-12-05 (25) UČIVO – opakování – gravitační síla, přitažlivé vlastnosti magnetů

  2022-12-01 (24) UČIVO – Magnety

  2022-11-28 (23) UČIVO – opakování učiva

  2022-11-24 (22) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu


1/4 (2022-11-21)


  2022-11-21 (21) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – SÍLA

  2022-11-17 Den boje za svobodu a demokracii

  2022-11-14 (20) UČIVO – Měření síly, Magnety – úvod

  2022-11-10 (19) UČIVO – atom – opakování, měření síly

  2022-11-07 (18) UČIVO – Gravitační síla

  2022-11-03 (17) UČIVO – Vzájemné působení těles, síla

  2022-10-31 (16) UČIVO – Procvičování – ionty

  2022-10-27 Podzimní prázdniny

  2022-10-24 (15) UČIVO – Vznik iontů

  2022-10-20 (14) UČIVO – Vznik iontů

  2022-10-17 (13) UČIVO – Opakování – atom, molekula, prvek, sloučenina, vznik iontů – úvod

  2022-10-13 (12) UČIVO – Elektrování při vzájemném dotyku

  2022-10-10 (11) UČIVO – Atom a jeho stavba

  2022-10-06 (10) UČIVO – Atom x molekula, prvek x sloučenina

  2022-10-03 (9) UČIVO – Částicová stavba látek – l, g

  2022-09-29 (8) UČIVO – Částicová stavba látek – s, l

  2022-09-26 (7) UČIVO – Vzájemné silové působení částic

  2022-09-22 (6) UČIVO – Brownův pohyb, difúze

  2022-09-19 (5) UČIVO – Částicové složení látek

  2022-09-15 (4) UČIVO – Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2022-09-12 (3) UČIVO – Tělesa a látky

  2022-09-08 (2) UČIVO – opakování – tělesa a látky, vlastnosti (s), (l), (g)

  2022-09-05 (1) UČIVO – úvod do fyziky, co je fyzika, obory fyziky

  2022-09-02  DEN S TŘÍDNÍM UČITELEM

  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023


0/4 (2022-09-01)


  2022-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023

  2022-10-26 *  2021-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2022-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2023-02-03  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2023-02-20 *  2022-02-26  JARNÍ PRÁZDNINY

  2023-04-06  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2023-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2023-06-..)  


3/4 (2023-04-..)


2/4 (2023-01-..)


zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000007], [GIF_000004]