Fyzika 6. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

  2022-05-30 (66) UČIVO –

  2022-05-25 (66) UČIVO –

  2022-05-23 (65) UČIVO –

  2022-05-18 (64) UČIVO –

  2022-05-16 (63) UČIVO –

  2022-05-11 (62) UČIVO –

  2022-05-09 (61) UČIVO –

  2022-05-04 (60) UČIVO –

  2022-05-02 (59) UČIVO –

  2022-04-27 (58) UČIVO – opakování a procvičování – teplota

  2022-04-25 (57) UČIVO – laboratorní protokol – závislost teploty na čase, DÚ: krásně přepsat a dokončit laboratorní protokol


3/4 (2021-04-20)


  2022-04-20 (56) UČIVO – opakování – odečet teploty z teploměru

  2022-04-18  Velikonoční pondělí

  2022-04-13 (55) UČIVO – Měření objemu kapaliny

  2022-04-11 (54) UČIVO – Objem, převody jednotek objemu

  2022-04-06 Klima třídy – screening

  2022-04-04 (53) UČIVO – Měření teploty

  2022-03-30 (52) UČIVO – opakování čas, procvičování teplota

  2022-03-28 (51) UČIVO – teplota, procvičování

  2022-03-23 (50) UČIVO – teplota a její veličiny

  2022-03-21 (49) UČIVO – změna objemu při zahřátí (kapaliny, plyny)

  2022-03-16 (48) UČIVO – opakování hmotnost

  2022-03-14(47) UČIVO – opakování čas, měření teploty, Změna objemu pevných těles, kapalin a plynů při zahřívání nebo ochlazování

  2022-03-09 (46) UČIVO – hmotnost, čas

  2022-03-07 (45) UČIVO – čas

  2022-03-02 (44) UČIVO – hmotnost procvičování

  2022-02-28 (43) UČIVO – měření hmotnosti pevných těles a kapalin

  2022-02-23 (42) UČIVO – převody jednotek procvičování

  2022-02-21 (41) UČIVO – Převody jednotek

  2022-02-16 Jarní prázdniny

  2022-02-14 Jarní prázdniny

  2022-02-09 (40) UČIVO – procvičování převody jednotek

  2022-02-07 (39) dis. UČIVO – procvičování – převody jednotek délky, měření hmotnosti

  2022-02-02 (38) UČIVO – měření hmotnosti

  2022-01-31 Pololetní vysvědčení – délka


2/4 (2021-01-26)


  2022-01-26 (37) UČIVO – měření délky, DÚ: PL – délka / cv. 2

  2022-01-25 (36) vým. UČIVO – měření délky, DÚ: nakreslit obrázky, učebnice str. 68-69 / obr. 2.5 + 2.6

  2022-01-19 (35) UČIVO – jednotky délky

  2022-01-17 (34) UČIVO – měření fyzikálních veličin, PL – magnety

  2022-01-12 (33) UČIVO – opakování magnety, měření fyzikálních veličin, písemka (magnety)

  2022-01-10 (32) UČIVO – magnetické pole Země, DÚ: nakreslit obrázek 1.65 / učebnice str. 60

  2022-01-05 (31) UČIVO – opakování magnety – PL1, doplnit PL-magnety 1 / cv. 4

  2022-01-03 (30) UČIVO – indukční čáry magnetického pole, DÚ: nakreslit obrázek učebnice str. 58 / obr. 1.63b


ROK 2022


  2021-12-29 Vánoční prázdniny

  2021-12-27 Vánoční prázdniny

  2021-12-22 Vánoční besídka

  2021-12-20 (29) suplování UČIVO – písemka (atom 1)

  • video 1: https://www.youtube.com/watch?v=nSj-FDZMn9U video (cca 10 min)
  • video 2: https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98 video (cca 9 min)

  2021-12-15 (28) UČIVO – opakování atom, písemka (atom 1)

  2021-12-13 (27) UČIVO – magnety

  2021-12-08 (26) UČIVO – opakování atom, Magnety,

  2021-12-06 (25) UČIVO – procvičování atom, PL2 / cv. 1 + 2 dokončit

  2021-12-01 (24) UČIVO – atom

  2021-11-30 (23) záměna UČIVO – ionty, DÚ: ATOM-PL1 / cv. 1 + 2

  2021-11-24 (22) UČIVO – elektrování při dotyku

  2021-11-22 (21) UČIVO – elektrování při dotyku, TEST: částicové složení látek


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-17  Den boje za svobodu a demokracii

  2021-11-15 (20) UČIVO – atom

  2021-11-10 (19) UČIVO – atom

  2021-11-08 (18) UČIVO – opakování částicové složení látek, DÚ: dokončit PL částicové složení látek

  2021-11-03 (17) UČIVO – atom, molekula, prvek, sloučenina, Test: vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek (opakování)

  2021-11-01 (16) UČIVO – atomy a molekuly, LABORATORNÍ PROTOKOL

  2021-10-27 Podzimní prázdniny

  2021-10-25 (15) LABORATORNÍ PRÁCE (krystalizace)

  2021-10-20 (14) UČIVO – částicová stavba látek

Na příští hodinu přinést (zavařovací sklenici nebo skleničku – menší, sůl cca 250 g, barva na vajíčka, 1/2 skořápky vajíčka), nepovinné – bavlnka, korálky, knoflík, chlupatý drátek, špejle)

  2021-10-18 (13) UČIVO – PÍSEMKA (síla), částicová stavba látek

pro zajímavost a jako námět k pokusu (krystalizace):

  2021-10-13 (12) UČIVO – částicové složení látek

  2021-10-11 (11) UČIVO – PL (síla), částicové složení látek

  2021-10-06 (10) UČIVO – měření síly

  2021-10-04 (9) UČIVO – 10MIN (látky a tělesa), měření síly, DÚ: nakreslit obrázek siloměru str. 26 / obr. 1.24

  2021-09-29 (8) UČIVO – 10MIN (vlastnosti (s), (l), (g), gravitační síla

  2021-09-27 (7) UČIVO – opakování – vlastnosti s, l, g, gravitační síla, DÚ: PL látky a tělesa (cv. 3)

  2021-09-22 (6) UČIVO – vzájemné působení těles, síla, gravitační síla, gravitační pole, DÚ: Nakresli obrázek jak bys využil olovnice při stavbě zdi (určení svislého směru), Nápověda: Nakresli buď dobře postavenou zeď nebo nakřivo postavenou zeď. Jak pomocí olovnice dokážeš, že je zeď správně postavená nebo není?

  2021-09-20 (5) UČIVO – vlastnosti (s), (l), (g) pokračování, vzájemné působení těles, síla

  2021-09-15 (4) UČIVO – 10 MIN (definice fyziky, obory fyziky, fyzikové), vlastnosti (s), (l), (g) pokračování

  2021-09-13 (3) UČIVO – tělesa a látky, vlastnosti (s), (l), (g)

  2021-09-08 (2) UČIVO – obory fyziky, největší představitelé fyziky, Nobelova cena

  2021-09-06 (1) UČIVO – Co nás čeká v 6. ročníku, bezpečnostní řád, ÚVOD OD NOVÉHO PŘEDMĚTU – Co je to fyzika (definice), proč se učíme fyziku a co vlastně zkoumá, jak fyzika měnila a mění svět, obory fyziky, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 8.9.2020)

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000007], [GIF_000004]