F6 – zápis (Elektrické pole)

zpět

Elektrické pole

 

 

Okolo zelektrovaného tělesa je elektrické pole.

V elektrickém poli působí na tělesa přitažlivá nebo odpudivá elektrická síla.

 

 

zpět