F6 – zápis (Elektrování těles. Vznik iontů)

zpět

Elektrování těles. Vznik iontů

 

 

VZNIK IONTŮ

 

Při elektrování, buď atom přijímá, nebo odevzdává elektrony – vznikají ionty.

 

Kladný iont – kationt – vznikne odtržením elektronů z obalu atomu.

Např. z atomů kovů (Na+, Li+, Zn2+, Al3+).

Záporný iont – aniont – vznikne přijetím elektronů do obalu atomu.

Např. z atomů nekovů (Cl, F, O2-).

 

 

 

Rovnice vzniku iontů Na+, Al3+, Cl, O2- …..

 

Na0 – 1e → Na+     kladný kationt

Al0 – 3e → Al3+     kladný kationt

Cl0 + 1e → Cl        záporný aniont

O0 + 2e → O2-        záporný aniont

 

zpět