F6 – zápis (Gravitační síla. Gravitační pole)

zpět

Gravitační síla. Gravitační pole

 

Okolo Země je gravitační pole.

Na každé těleso (v gravitačním poli) působí svisle dolů gravitační síla.

 

značka Fg, jednotka [N]

 

Čím je hmotnost tělesa větší, tím větší gravitační silou na něj Země působí.

Gravitační síla se zmenšuje se vzdáleností od Země.

 

Na těleso o hmotnosti 1 kg působí gravitační síla 10 N.

 

Gravitační sílu, kterou je k Zemi přitahováno těleso vypočítáme podle vzorce:       

               

 

Fg [N] – gravitační síla, m [kg] – hmotnost tělesa, g = 10 N/kg

 

zpět