F6 – zápis (Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných)

zpět

Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

 

 

Pevné látky:

  • krystalickémají pravidelně uspořádané částice (led, sůl, sníh, kovy).
  • amorfnínemají pevně uspořádané částice (asfalt, sklo,vosk).

 

V některých pevných látkách jsou částice pravidelně uspořádány (vznik krystalů).

Vzájemné silové působení částic omezuje jejich pohyb na kmitání kolem pevných poloh.

Silové působení mezi částicemi brání změně tvaru pevných těles.

 

V kapalinách nejsou částice pravidelně uspořádány a mohou se vzájemně snadněji přemísťovat než v pevných  látkách.

Proto snadno mění svůj tvar, jsou tekuté a v klidu vytvářejí v gravitačním poli Země vodorovnou hladinu.

Protože jsou částice kapaliny blízko sebe, jsou kapaliny prakticky nestlačitelné.

 

V plynech se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně.

Vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami.

Proto jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné.

Po určité době vyplní nejen celou nádobu, ale např. i místnost.

 

 

zpět