F6 – zápis (Látky jsou složeny z částic, které se pohybují)

zpět

Látky jsou složeny z částic, které se pohybují

 

 

Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů.

Částice látek se neustále neuspořádaně pohybují.

O tomto pohybu částic nepřímo svědčí Brownův pohyb a difúze.

 

Brownův pohybneustálý neuspořádaný pohyb částic v tekutinách.

Difúzesamovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.

 

Částice látek na sebe působí přitažlivými silami (udržují je pohromadě)

Tyto síly působí jen když jsou částice velice blízko sebe. (dva kousky plastelíny jde spojit)

Mezi sebou se přitahují nejen částice téže látky, ale i částice různých látek. (křída – tabule)

 

 

zpět