F6 – zápis (Magnetické pole Země)

zpět

Magnetické pole Země

 

Kolem Země se nachází magnetické pole.

Je to vlastně obrovský (kulový) magnet.

 

  • magnetické póly Země nesplývají se zeměpisnými póly (jsou v jejich blízkosti)
  • spojnice obou magnetických pólů Země svírá s osou otáčení Země cca 12°

 

KOMPASje přístroj k určování severního směru.

BUSOLAje kompas se směrovou růžicí a otáčivým kruhem rozděleným na 360°.

 

zpět