F6 – zápis (Magnetické pole)

zpět

Magnetické pole

 

V okolí magnetu je magnetické pole.

Projevuje se silovým působením na jiné magnety nebo na předměty z feromagnetických látek.

Účinky magnetického pole slábnou se vzdáleností od magnetu.

 

Indukční čáry magnetického pole

Jsou myšlené čáry, kterými znázorňujeme silové působení magnetické pole.

 

  • Čáry můžeme znázornit pomocí řetězců z pilin.
  • V magnetickém poli se každá pilina stane dočasným magnetem.
  • V okolí pólů magnetu jsou řetězce z pilin nejhustější.

 

 

zpět