F6 – zápis (Měření fyzikálních veličin – úvod)

zpět

Měření fyzikálních veličin – úvod

 

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

 

Fyzikální veličiny popisují vlastnosti které se dají měřit. Dávají nám přesné informace o daných tělesech.

Každá má svou: značku, jednotku a měřidlo, kterým se určuje její velikost.

 

Při měření porovnáváme – měřenou fyzikální veličinu s dohodnutou jednotkou této veličiny.

Výsledek – je vyjádřen číselnou hodnotou a veličinou.

 

Jak zapíšeme ve fyzice např. délku prkna?

Délka prkna je 1,5 m.

 

 

zpět