F6 – zápis (Měření hmotnosti pevných těles a kapalin)

zpět

Měření hmotnosti pevných těles a kapalin

 

Na rovnoramenných vahách měříme hmotnost tak, že porovnáme hmotnost tělesa s hmotností závaží, kterou známe.

 

Závaží – jsou tělesa zhotovená z různých kovů (např. mosazi). Na každém závaží je vyznačena jeho hmotnost.

 

zpět