F6 – zápis (Měření objemu pevného tělesa)

zpět

Měření objemu pevného tělesa

 

Postup při měření objemu pevného tělesa odměrným válcem

 

  • určíme objem nalité kapaliny např. V1 = 150 ml
  • kámen zavěsíme na nit a ponoříme do kapaliny
  • určíme objem kapaliny s tělesem např. V2 = 176 ml
  • objem kamene určíme jako rozdíl objemů V1 a V2
  • výsledná odchylka měření je součtem obou odchylek

 

zpět