F6 – zápis (Měření síly)

zpět

Měření síly

 

Sílu měříme pružinovým siloměrem. Skládá se z háčku, obalu, pružiny, stupnice a dalšího háčku.

Prodloužení pružiny (v siloměru) je přímo úměrné působící síle.

 

Jednotkou síly je 1 newton [N].

Jeden newton je roven přibližně síle, kterou Země přitahuje těleso o hmotnosti 100 g.

 

CO MUSÍME UDĚLAT PŘED MĚŘENÍM ?

  • zjistit v jakých jednotkách je stupnice
  • určit měřící rozsah (poslední  číslo na stupnici)
  • určit hodnotu nejmenšího dílku stupnice

 

 

zpět