F6 – zápis (Výpočet hmotnosti a objemu látky – příklady)

zpět

Výpočet hmotnosti a objemu látky – příklady

 

Příklad 4:

Betonový panel má objem 1,6 m3. Jaká je hmotnost betonového panelu? Hustota betonu je 2100 kg/m3.

 

V = 1,6 m3

ρ = 2100 kg/m3

m = ?

———————————

m = ρ  . V

m = 2100 . 1,6

m = 3 360 kg = 3,36 t

 

Betonový panel má hmotnost přibližně 3,36 t.

 

Příklad 5:

V nádrži s topným olejem je 42 m3 oleje. Jakou má olej hmotnost? Hustota oleje je 930 kg/m3.

 

V = 42 m3

ρ = 930 kg/m3

m = ?

———————————

m = ρ  . V

m = 930 . 42

m = 39 060 kg = 39,06 t

 

Hmotnost topného oleje v nádrži je 39,06 t.

 

Příklad 6:

Urči objem lidského těla o hmotnosti 55 kg. Průměrná hustota lidského těla je 1 100 kg/m3.

 

ρ = 1 100 kg/m3

m = 55 kg

V = ?

———————————

V = m / ρ

V = 55 / 1 100

V = 0,05 m3

 

Objem lidského těla o hmotnosti 55 kg je 0,05 m3.

 

Příklad 7:

Vypočítej objem železné krychle o hmotnosti 1572 kg. Hustota železa je 7 860 kg/m3.

 

ρ = 7 860 kg/m3

m = 1572 kg

V = ?

———————————

V = m / ρ  

V = 1 572 / 7 860

V = 0,2 m3

 

Objem železné krychle je 0,2 m3.

zpět