F6 – zápis (Výpočet hmotnosti a objemu látky)

zpět

Výpočet hmotnosti a objemu látky

 

Výpočet hmotnosti tělesa

 

Hmotnost stejnorodého tělesa určíme, když násobíme hustotu látky, ze které je těleso, objemem tohoto tělesa.

 

     

 

Výpočet objemu tělesa

 

Objem stejnorodého tělesa určíme, když dělíme hmotnost látky, ze které je těleso, hustotou tohoto tělesa.

 

 

zpět