F6 – zápis (Výpočet hustoty látky – příklady)

zpět

Výpočet hustoty látky – příklady

 

Příklad 1 (VZOROVÝ VÝPOČET):

Hliníková lžička má objem 5,6 m3 a hmotnost 15,2 kg. Urči hustotu hliníku.

 

V (hliníku) = 5,6 m3

m (hliníku) = 15,2 kg

ρ (hliníku) = ?

———————————

ρ = m / V

ρ = 15,2 / 5,6

ρ = 2,7 kg/m3

 

Hustota hliníku je tedy 2,7  kg/m3.

 

Příklad 2:

Porcelánová mísa váží 1,2 kg. Její objem je 0,5 dm3 . Jaká je hustota porcelánu?

 

V (porcelánu) = 0,5 dm3 = 0,0005 m3

m (porcelánu) = 1,2 kg

ρ (porcelánu) = ?

———————————

ρ = m / V

ρ = 1,2 / 0,0005

ρ = 2400 kg/m3

 

Hustota porcelánu je tedy 2400  kg/m3.

 

Příklad 3:

Měřením bylo zjištěno, že 10 ml rtuti  má hmotnost 135 g. Vypočítej hustotu rtuti v jednotce kg/m3.

 

V (rtuti) = 10 ml = 10 cm3 = 0,000010 m3

m (rtuti) = 135 g = 0,135 kg

ρ (rtuti) = ? kg/m3

———————————

A) postup 1

ρ = m / V 

ρ = 0,135 / 0,00001

ρ = 13500 kg/m3

 

B) postup 2

ρ = m / V

ρ = 135 / 10

ρ = 13,5 g/cm3

ρ = 13500 kg/m3

 

Hustota rtuti je tedy 13500 kg/m3.

zpět