F6 – zápis (Výpočet hustoty látky)

zpět

Výpočet hustoty látky

 

 

 

Příklady hustot materiálů:

  • vzduch ~ 1,29 kg/m3
  • voda ~ 1000 kg/m3
  • mořská voda ~ 1025 kg/m3

 

Výpočet hustoty látky

 

Hustotu látky, ze které je zhotoveno nějaké těleso, vypočítáme tak, že hmotnost tělesa dělíme jeho objemem.

 

  • m …. hmotnost tělesa ….. [kg]
  • ρ ….. hustota tělesa ….. [kg/m3]
  • V ….. objem tělesa ….. [m3]

 

zpět