F7 – Archimedův zákon

zpět

Archimedův zákon

 

Archimedes (278 – 212 př. n. l., řecký fyzik a matematik ze Syrakus) 

byl řecký filozof, fyzik, matematik, vynálezce a astronom.

 

 

ARCHIMEDŮV ZÁKON

Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla.
Velikost vztlakové síly Fvz se rovná velikosti gravitační síly Fg působící na kapalinu stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.

 

Platí:

V ….. objem ponořené části tělesa ….. [m3]
ρk ….. hustota kapaliny ….. [kg/m3]

g ….. gravitační zrychlení ….. [10 N/kg]

 

Vztah pro vztlakovou sílu platí obecně. Platí i v případě, že je těleso ponořeno jen částečně. Za objem se pak dosazuje jen objem ponořené části tělesa.

 

Pokus pro ověření:

1) mikrotenový sáček napustíme vodou a siloměrem změříme gravitační sílu Fg, kterou na sáček s vodou působí Země

2) mikrotenový sáček s vodou, ponoříme do nádoby s vodou

POZORUJEM, že čím je sáček více ponořený tím menší sílu ukazuje siloměr. Je-li sáček ponořen do vody celý, siloměr ukazuje nulu. Můžeme tedy říci, že vztlaková a gravitační síla jsou v rovnováze, Fvz = Fg.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://archimedes2.mpiwg-berlin.mpg.de/archimedes_templates/popup.htm