Fyzika 7. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

V současné době zadávám úkoly, písemky atd. přes EduPage 

stránky mohou mít oproti EduPage výrazné zpoždění

přesto je můžete pro výuku použít (najdete zde prezentace, zápisy, učivo …) 

 

  2023-12-28 (31) UČIVO –

  2023-12-26 (30) UČIVO –

  2023-12-21 (29) UČIVO –

  2023-12-19 (28) UČIVO –

  2023-12-14 (27) UČIVO –

  2023-12-12 (26) UČIVO –

  2023-12-07 (25) UČIVO –

  2023-12-05 (24) UČIVO –

 

  2023-11-30 (23) UČIVO –

  2023-11-28 (22) UČIVO –

  2023-11-23 (21) UČIVO –

  2023-11-21 (20) UČIVO –

  2023-11-16 (19) UČIVO –

  2023-11-14 (18) UČIVO –

  2023-11-09 (17) UČIVO – opakování skládání sil

  2023-11-07 (16) UČIVO – opakování – těžiště tělesa, Newtonovy pohybové zákony

  2023-11-02 (15) UČIVO – opakování – skládání sil

 

  2023-10-31 (14) UČIVO – opakování učiva – rychlost, převody jednotek

  2023-10-26 Podzimní prázdniny

  2023-10-24 (13) UČIVO – těžiště tělesa, rovnovážná poloha

  2023-10-19 (12) UČIVO – Skládání sil

  2023-10-17 (11) UČIVO – znázornění síly, skládání sil

  2023-10-12 (10) UČIVO – Rychlost nerovnoměrného pohybu

  2023-10-10 (9) UČIVO – Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

  2023-10-05 (8) UČIVO – Dráha rovnoměrného pohybu

  2023-10-03 (7) UČIVO – Rychlost rovnoměrného pohybu

  2023-09-28 Den české státnosti

  2023-09-26 (6) UČIVO – Klid a pohyb tělesa, procvičování převodů jednotek, suplování

  2023-09-21 (5) UČIVO – test (vlastnosti (s), (l), (g)), OPAKOVÁNÍ – gravitační síla, magnety, suplování

  2023-09-19 (4) UČIVO – OPAKOVÁNÍ – atom, elektrování, vznik iontů

  2023-09-14 (3) UČIVO – OPAKOVÁNÍ – částicové složení látek, Brownů pohyb a difúze

  2023-09-12 (2) UČIVO –  OPAKOVÁNÍ – vlastnosti (s), (l), (g), částicová stavba látek, žáci Badinová, Dlouhý, Outulná byli poučeni o BOZ a PO v hodinách fyziky

  2023-09-07 (1) UČIVO – ÚVOD, bezpečnostní řád, co nás čeká v 7. ročníku, OPAKOVÁNÍ – co je fyzika, tělesa a látky, žáci byli poučeni o BOZ a PO v hodinách fyziky

  2023-09-04   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024


0/4 (2023-09-04)


  2023-09-04   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

  2023-10-26 *  2023-10-27  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2023-12-23 *  2024-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2024-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2024-02-02  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2024-02-26 *  2022-03-03  JARNÍ PRÁZDNINY

  2024-03-28  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2024-06-28   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKUzpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000007], [GIF_000004]