Fyzika 7. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

  2022-04-27 (45) UČIVO –

  2022-04-25 (45) UČIVO –


3/4 (2021-04-20)


  2022-04-20 (45) UČIVO –

  2022-04-18  Velikonoční pondělí

  2022-04-13 Čistá vysočina

  2022-04-11 (45) UČIVO – Vztlaková síla

  2022-04-06 (45) UČIVO – Tlak plynu v uzavřené nádobě

  2022-04-04 (45) UČIVO – Změny atmosférického tlaku

  2022-03-30 (45) UČIVO – Atmosférický tlak a jeho měření

  2022-03-28 (45) UČIVO – Archimedův zákon, Atmosféra Země

  2022-03-23 (45) UČIVO – Archimedův zákon, potápění, plování, vznášení

  2022-03-21 (45) UČIVO – Archimedův zákon

  2022-03-16 (45) UČIVO – Archimedův zákon

  2022-03-14 (45) UČIVO – vztlaková síla

  2022-03-09 (45) UČIVO – vztlaková síla

  2022-03-07 (45) UČIVO – opakování Pascalův zákon

  2022-03-02 (45) UČIVO – opakování – převody jednotek

  2022-02-28 (44) UČIVO – opakování tlak, hydrostatický tlak

  2022-02-23 (43) UČIVO – Bruslení – převody jednotek procvičování

  2022-02-21 (42) UČIVO – Účinky gravitační síly Země na kapalinu

  2022-02-16 Jarní prázdniny

  2022-02-14 Jarní prázdniny

  2022-02-09 (41) UČIVO – Účinky gravitační síly Země na kapalinu

  2022-02-07 (40) dis. UČIVO – Mechanické vlastnosti kapalin a plynů, Pascalův zákon

  2022-02-02 (39) UČIVO – tření, třecí síla

  2022-01-31 Pololetní vysvědčení


2/4 (2021-01-26)


  2022-01-26 (37) UČIVO – tlak – opakování, DÚ: PL – tlak / cv. 3 + 4

  2022-01-24 (36) supl. UČIVO – deformační účinky, tlaková síla

  2022-01-19 (35) UČIVO – deformační účinky síly

  2022-01-17 (34) supl UČIVO – kladky, převody jednotek, DÚ: Převody jednotek 4.- dokončit doma, přinést ve středu

  2022-01-12 (33) UČIVO – páka, užití páky

  2022-01-10 (32) UČIVO – otáčivé účinky síly

  2022-01-05 (31) UČIVO – opakování skládání sil, písemka (skládání sil)

  2022-01-03 (30) UČIVO – Newtonovy pohybové zákony, DÚ: příprava na písemnou práci – PL-síla


ROK 2022


  2021-12-29 Vánoční prázdniny

  2021-12-27 Vánoční prázdniny

  2021-12-22 Vánoční besídka

  2021-12-20 (29) suplování UČIVO – POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBOVÉ ZÁKONY, zápis – NPZ, procvičování – PL – PŘEVODY JEDNOTEK 03.pdf

  2021-12-15 (28) UČIVO – procvičování síla

  2021-12-13 (27) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu, síla, DÚ: dokončit laboratorní protokol, PL (síla) cv.4

  2021-12-08 (26) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – MĚŘENÍ RYCHLOSTI

  2021-12-06 (25) UČIVO – opakování rychlost, písemka (rychlost – výpočty), DÚ: Donést autíčko na dálkové ovládání (4-6 ks / třídu)

  2021-12-01 (24) UČIVO – rychlost

  2021-11-29 (23) UČIVO – rovnovážná poloha těles

  2021-11-24 (22) UČIVO – těžiště tělesa


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-22 (21) UČIVO – rychlost, výpočty

  2021-11-17  Den boje za svobodu a demokracii

  2021-11-15 (20) UČIVO – rychlost – výpočty

  2021-11-10 (19) UČIVO – opakování učiva, těžiště tělesa

  2021-11-08 (18) UČIVO – opakování pohyb, skládání sil, Písemná práce: klid a pohyb tělesa, rychlost (teorie), nakreslit tabulku učebnice str. 47

  2021-11-03 (17) UČIVO – PÍSEMKA (magnety), skládání sil

  2021-11-01 (16) UČIVO – účinky síly, DÚ: pomůcky na příští hodinu: pravítko 2x, kružítko

  2021-10-27  Podzimní prázdniny

  2021-10-25 (15) UČIVO – SÍLA, SKLÁDÁNÍ SIL, síla, skládání sil – úvod

  2021-10-20 (14) UČIVO – předpony jednotek SI, DÚ: dokončit PL předpony SI

  2021-10-18 (13) UČIVO – 10MIN (převody jednotek objemu), průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

  2021-10-13 (12) UČIVO – rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

  2021-10-11 (11) UČIVO – 10MIN (opakování učiva), dělení pohybu, rychlost rovnoměrného pohybu

  2021-10-06 (10) UČIVO – POHYB A SÍLA, POHYB TĚLESA, klid a pohyb tělesa

  2021-10-04 (9) UČIVO – 5 MIN (opakování učiva), magnety

  2021-09-29 (8) UČIVO – síla, gravitační síla

  2021-09-27 (7) UČIVO – PÍSEMKA (vlastnosti (s),(l),(g)), atom, molekula, prvek, sloučenina

  2021-09-22 (6) UČIVO – Atomy a molekuly, elektrování, vznik iontů

  2021-09-20 (5) UČIVO – 10MIN – převody jednotek hmotnosti, vzájemné silové působení v pevných, kapalných a plynných látkách

  2021-09-15 (4) UČIVO – 10MIN – převody jednotek, délky, čím se mohou lišit různá tělesa, vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2021-09-13 (3) UČIVO – tělesa a látky, převody jednotek hmotnosti

  2021-09-08 (2) UČIVO – Co je fyzika, obory fyziky, nejvýznamnější představitelé fyziky, Nobelova cena, opakování – převody jednotek délky, DÚ: kdo nestihl ve škole, dokončit všechny sloupce převodů jednotek

  2021-09-06   (1) UČIVO – Co nás čeká v 7. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU – DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 8.9.2021)

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000007], [GIF_000004]