Fyzika 7. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

(na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

 

 

BUDEME PSÁT: 

5MIN (budou se psát často a bez ohlášení, aktuální učivo, převody jednotek)

písemky při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

(na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

 

 

  2021-11-24   UČIVO – (22)

  2021-11-22   UČIVO – (21)


1/4 (2021-11-22)


  2021-11-17  Den boje za svobodu a demokracii

  2021-11-15   UČIVO – (20)

  2021-11-10   UČIVO – (19)

  2021-11-08   UČIVO – (18) – opakování pohyb, skládání sil, Písemná práce: klid a pohyb tělesa, rychlost (teorie)

  2021-11-03   UČIVO – (17) – PÍSEMKA (magnety), skládání sil

  2021-11-01   UČIVO – (16) – účinky síly, DÚ: pomůcky na příští hodinu: pravítko 2x, kružítko

  2021-10-27   Podzimní prázdniny

  2021-10-25   UČIVO – (15) – síla, skládání sil

  2021-10-20   UČIVO – (14) – předpony jednotek SI, DÚ: dokončit PL předpony SI

  2021-10-18   UČIVO – (13) – 10MIN (převody jednotek objemu), průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

  2021-10-13   UČIVO – (12) – rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

  2021-10-11   UČIVO – (11) – 10MIN (opakování učiva), dělení pohybu, rychlost rovnoměrného pohybu

  2021-10-06   UČIVO – (10) – klid a pohyb tělesa

  2021-10-04   UČIVO – (9) – 5 MIN (opakování učiva), magnety

  2021-09-29   UČIVO – (8) – síla, gravitační síla

  2021-09-27   UČIVO – (7) – PÍSEMKA (vlastnosti (s),(l),(g)), atom, molekula, prvek, sloučenina

  2021-09-22   UČIVO – (6) – Atomy a molekuly, elektrování, vznik iontů

  2021-09-20   UČIVO – (5) – 10MIN – převody jednotek hmotnosti, vzájemné silové působení v pevných, kapalných a plynných látkách

  2021-09-15   UČIVO – (4) – 10MIN – převody jednotek, délky, čím se mohou lišit různá tělesa, vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

  2021-09-13   UČIVO – (3) – tělesa a látky, převody jednotek hmotnosti

  2021-09-08   UČIVO – (2) – Co je fyzika, obory fyziky, nejvýznamnější představitelé fyziky, Nobelova cena, opakování – převody jednotek délky, DÚ: kdo nestihl ve škole, dokončit všechny sloupce převodů jednotek

  2021-09-06   UČIVO – (1) – Co nás čeká v 7. ročníku, bezpečnostní řád, OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU – DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 8.9.2021)

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [GIF_000007], [GIF_000004]