F7 – Atmosféra Země. Atmosférický tlak

zpět

Atmosféra Země

 

Ze zeměpisu víme, že Země je obklopena vzduchovým obalem, který se nazývá atmosféra Země.

Tloušťka je několik set kilometrů.

V atmosférickém vzduchu je 21% kyslíku, 78% dusíku a 1% jiných plynných látek (např. oxid uhličitý, argon). Ve vzduchu je např. i vodní pára, mikroorganismy, prach.

Atmosféru rozdělujeme dle teploty na:
 • troposféru (0 – 20 km)
 • stratosféru (20 – 50 km)
 • mezosféru (50 – 85 km)
 • termosféru (85 – 690 km)
 • exosféru (od 690 km)

 

 

Atmosférický tlak

 

 • vzniká v důsledku působení gravitační síly na atmosférické vrstvy
 • horní vrstvy atmosféry působí tlakovou silou na ty spodní
 • značíme jej pa

 

na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo síla tlaková kterou vypočteme ze vztahu:

F = pa. S

 

 • atmosférický tlak se liší od tlaku hydrostatického v kapalinách
 • kapaliny jsou téměř nestlačitelné (jejich hustota se s hloubkou nemění)
 • plyny jsou stlačitelné (atmosférický tlak má při povrchu Země větší hustotu než ve výše položených vrstvách
 • nelze ho vypočítat, ale můžeme jej změřit např. pomocí hydrostatického tlaku sloupce rtuti
 • k měření atmosférického tlaku používáme například rtuťový tlakoměr, aneroid a barometr

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/vertikalni-cleneni-atmosfery-zeme