F7 – Barva těles

zpět

Barva těles

 

Pokus (čiré a barevné sklo):

Vsuňme mezi hranol a stínítko desku z čistého skla. Poté vsuňme různě barevná skla.

POZORUJEME že, při průchodu světla přes desku z čirého skla se spektrum barev nemění. Po vložení zbarveného skla (např. zeleně) pozorujeme na stínítku jen část spektra (např. zelenou část spektra).

 

Čiré prostředí (např. čiré sklo) propouští všechna barevná světla.

Barevné průhledné prostředí (např. barevná skla) propouští jen některé barvy.

Barva neprůhledných těles závisí na barvě dopadajícího světla. Je dána tím, jakou barvu světla těleso odráží nebo rozptyluje a jakou pohlcuje. Barva tělesa závisí také na tom, přes jaké prostředí těleso pozorujeme.

 

Pokus (fotografie):

Vezmeme barevnou fotografii a podívejme se na ni přes bílé sklo. Poté se na fotografii podívejme přes barevný filtr.

POZORUJEME že, přes bílé sklo vidíme fotografii v normálních barvách. Při použití filtru se mění barevnost obrázku.

 

Jak vnímá naše oko barvu těles?

Bílé světlo vnímáme jak při složení všech spektrálních barev, tak při složení tří základních barev (červená – zelená – modrá). Pokus s káčou! :o)

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6