F7 – Co je fyzika ? Obory fyziky

zpět

Co je to fyzika ?

Název fyzika pochází ze řeckého slova φυσικός (physikos)=přírodní. 

Počátky fyziky lze hledat již ve starověku. Patřila převážně do filosofie.

Fyzika spolu s chemií a biologií patří mezi tzv. přírodní vědy.

Je to vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů.

 

Popisuje vlastnosti a projevy:

hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku atd.

Dělení fyziky dle metod na:
 • teoretickou fyziku (snaží vyvodit z matematických objevů a experimentálních výsledků obecnější platnost zákonů)
 • experimentální fyziku (cílem je potvrzení nebo vyvrácení existující teorie)
 • numerické simulace (umožňují udělat si představu o důsledcích přírodních zákonů za daných podmínek)
 • aplikovanou fyziku (vychází z potřeb praxe)
Obory fyziky:
 • mechanika
 • termika
 • molekulová a statická fyzika
 • elektromagnetismus
 • optika
 • atomová fyzika
 • jaderná fyzika
 • astrofyzika aj.
Nejvýznamnější představitelé fyziky:

Aristoteles, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Albert Einstein aj.

 

zpět


http://zaklady-fyzika.webnode.cz/news/cim-se-zabyva-fyzika-/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika