F7 – Co už víme o síle

zpět

Co už víme o síle

 

Síla (značka F) je odvozená fyzikální veličina. Popisuje vzájemné působení těles.

Za základní jednotku síly byl zvolen Newton (značka N). Rozměr v základních jednotkách soustavy SI je kg·m·s−2

Newton je definován následovně: Síla 1 newton je taková síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s−2. Jednotka je pojmenována po významném fyzikovi Isaacu Newtonovi.

Říkáme tedy prst natahuje pružinu silou …. pružina tlačí na prst silou ….

 

Máme různé druhy sil např.:
  • magnetickou (magnet x ocelová kulička – magnet přitahuje kuličku magnetickou silou a současně kulička přitahuje silou magnet)
  • gravitační (kámen x zem – kámen padá k Zemi, Zem ho přitahuje gravitační silou)
  • elektrickou (papír x plastová deska – papír přitahuje desku elektrickou silou a současně desky přitahují elektrickou silou papír)

 

Silové působení nemusí být při přímém dotyku těles, ale i na dálku.

Tělesa na sebe mohou působit při dotyku nebo na dálku např. elektrickou, magnetickou nebo gravitační silou.

 

Působení síly můžeme:

 

  • těleso uvést do pohybu, zrychlit, zpomalit, zastavit nebo změnit směr pohybu  – změna pohybu
  • měnit tvar těles, deformace (pružná tělesa se natáhnou, tvárná tělesa mění svůj tvar, plyny lze stlačit, tělesa se mohou přetrhnout, rozlomit, rozbít) – změna tvaru 

K uvedení tělesa ze stavu klidu do pohybu je zapotřebí změnit velikost nebo směr rychlosti tělesa. Taková změna je vždy podmíněna působením jiných těles.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-246-5