F7 – Gravitační síla a hmotnost tělesa

zpět

Gravitační síla a hmotnost tělesa

 

Pokus pro ověření:

Pomocí siloměru změříme hmotnost čokolády o hmotnosti 100 g, dvou  čokolád o celkové hmotnosti hmotnosti 200 g, sáčku mouky o hmotnosti 1 kg a dvou sáčků mouky od celkové hmotnosti 2 kg.

POZORUJEME že, čokoládu o hmotnosti 100 g přitahuje Země silou o velikosti 1 N, dvě čokolády silou 2 N, mouku silou 10 N, dvě mouky silou 20 N.

 

 

Gravitační síla, kterou přitahuje Země těleso (značíme Fg), je tolikrát větší, kolikrát větší je hmotnost tělesa. Nebo-li velikost síly Fg je přímo úměrná hmotnosti tělesa m.

 

 

 

Tuto definici vyslovil nám už známý anglický fyzik Isaac Newton.

 

 

 

 

Každé těleso o hmotnosti 1 kg je na povrchu Země přitahováno gravitační silou 10 N. Tuto skutečnost ve fyzice vyjadřuje veličina g (gravitační zrychlení)

 

Velikost gravitační síly vypočítáme podle vzorce:

Fg ….. gravitační síla …..[N]

m …. hmotnost tělesa ….. [kg]

g ….. gravitační zrychlení ….. 10 N/kg

 

Příklad: Vypočtěte jakou silou je přitahováno k Zemi těleso o hmotnosti 6 kg.

m = 6 kg

g = 10 N/kg

Fg = ?

——————–

F= m . g = 6 . 10 = 60 N

Těleso je tedy přitahováno silou 60 N.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

obrázek (This a copy of a painting by Sir Godfrey Kneller (1689).): Autor: Podle Godfrey Kneller – http://www.newton.cam.ac.uk/art/portrait.html, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37337