F7 – Kladky

zpět

Kladky

 

Pevná kladka – je těleso otáčivé kolem pevné, zpravidla vodorovné osy. Je to kotouč na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lano. Tuto kladku používáme, když chceme změnit směr síly.

 

 

Pevná kladka je v rovnovážné poloze, když na obou koncích lana působí stejné síly.

 

V čem je výhodnější používání pevné kladky? Musíme přece působit stejně velkou silou jako bez použití kladky! (viz. obrázek). Je pro nás pohodlnější působit směrem dolů. Můžeme přitom využít i vlastní tíhu.

 

 

 

Volná kladka – je kladka zavěšená na lano (viz obr.), lano je napínáno poloviční silou.

 

 

 

Volná kladka je v rovnovážné poloze, když na volný konec lana působíme silou poloviční velikosti, než je gravitační síla působící na zvedaný náklad.

 

Nevýhodou je, že sice táhneme menší silou, ale směrem nahoru.

 

 

 

 

Kladkostroj – zařízení využívající kombinace pevné a volné kladky.

 

 

 

V praxi se používají kladkostroje složené z několika pevných a volných kladek, což umožňuje zvedat náklady ještě menší silou.

 

 

 

 

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6