F7 – Klid a pohyb tělesa

zpět

Klid a pohyb tělesa

 

Těleso je v pohybumění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu.

Těleso je v klidu, nemění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu.

 

Rozhodnout, zda se těleso pohybuje, nebo je v klidu, můžeme jen tehdy, uvedeme-li, vzhledem k jakému tělesu se pohyb vztahuje. Těleso, vůči kterému klid nebo pohyb posuzujeme, označujeme ve fyzice vztažnou soustavou. 

 

Totéž těleso může být v pohybu vzhledem k jednomu tělesu  a současně v klidu vzhledem k jinému tělesu.

 

Příklady:

Řidič auta je v pohybu vzhledem k silnici, v klidu vzhledem k sedadlu.

Dům je v klidu vzhledem k Zemi a v pohybu, když se se Zemí pohybuje okolo Slunce.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6