F7 – Lom světla

zpět

Lom světla

 

Jak se chová paprsek na rozhraní dvou prostředí?

 

Pokus (lom paprsku ke kolmici):

Do středu desky s úhloměrnou stupnicí připevníme skleněný půlválec, tak aby jeho střed byl ve středu desky (rozhraní vzduch – sklo). Necháme dopadat paprsek do středu půlválce pod úhlem α.

 

 

POZORUJEME že, při vstupu do skla se paprsek zlomí a postupuje v jiném směru. tento jev se nazývá lom světla. Úhel β, který lomený paprsek svírá s kolmicí dopadu, je úhel lomu světla. Pokud vstupuje paprsek ze vzduchu do skla, nastává na rozhraní lom světla ke kolmici.

 

Pokus (lom paprsku od kolmice):

Do středu desky s úhloměrnou stupnicí připevníme skleněný půlválec, tak aby jeho střed byl ve středu desky (rozhraní sklo vzduch). Necháme dopadat paprsek na válcovou plochu ve směru poloměru.

 

 

POZORUJEME že, paprsek prochází sklem v původním směru až na rozhraní sklo – vzduch. Svůj směr mění až po výstupu ze skla. Pokud vstupuje paprsek ze skla do vzduchu, nastává na rozhraní lom světla od kolmice.

 

Na rozhraní dvou optických prostředí nastává lom:

  • lom ke kolmici (β < α) světlo přechází z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího (vzduchu – sklo)
  • lom od kolmice (β > α) světlo přechází z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího (sklo – vzduch)

 

Lom světla:

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/7-rocnik/5-2-odraz-a-lom-svetla