F7 – Odraz světla. Zákon odrazu světla

zpět

Odraz světla. Zákon odrazu světla

 

Dopadá-li světlo na těleso, část světla se od povrchu tělesa odráží, část se v tělese pohlcuje a část tělesem prochází.

 

Plochy, které dobře odrážejí světlo se nazývají – zrcadla. Přírodním zrcadlem může být např. hladina rybníku.

 

Známe zrcadla:

rovinná (nejjednodušší, např, vybroušené a vyleštěné kovové desky, skleněná – sklo se pokryje tenkou vrstvou kovu)

 

Pokus (odraz světla na rovinném rozhraní):

Ve středu bílého kotouče s úhloměrnou stupnicí upevníme kolmo na rovinu kotouče zrcadlo. na zrcadlo necháme dopadat světelný paprsek.

 

POZORUJEME že, paprsek se odráží ve stejném úhlu jako dopadá.

 

Kolmice dopadu – kolmice sestrojená kolmo v bodě dopadu paprsku na rovinu zrcadla.

Rovina dopadu – rovina ve které leží dopadající paprsek a kolmice dopadu.

Úhel dopadu α – dopadající paprsek svírá s kolmicí dopadu úhel dopadu

Úhel odrazu α´ – odražený paprsek svírá s kolmicí dopadu úhel odrazu

 

Zákon odrazu:

Velikost úhlu odrazu α´ se rovná velikosti úhlu dopadu α. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

α´ = α

 

V rovnoběžném světelném svazku mají všechny paprsky stejný úhel dopadu (vznikne opět rovnoběžný světelný svazek).

 

Odraz světla je základem důležitých zařízení pro bezpečnou jízdu (odrazek)!

Proč je ale odrazka z mnoha malých pravoúhlých lesklých koutů?

 

Pokus (odrazka):

Postavme odraženému svazku paprsků do cesty další zrcátko. Jaký uhel musí svírat zrcátka aby se svazek paprsků odrážel zpátky tj. do stejného směru kam dopadl?

 

POZORUJEME že, šikmo dopadající svazek se odráží do úplně jiného směru. Aby se svazek paprsků odrážel zpátky musí být zrcátka pod úhlem 90°C. Pozor (obr.3) záleží také na úhlu, pod jakým svazek dopadne  na zrcátko.

 

 

 Co je to rozptyl světla?

 

Rozptyl světla – nastává když povrch (např. papír) není přesně rovinný, světlo se odráží do všech směrů. Rozptyluje se tak např. světlo dopadající na matné sklo.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6