F7 – Popis pohybu

zpět

Popis pohybu

 

Představte si vlak, který jede např. z Brna do Prahy. Pomocí mapy můžeme zakreslit, kterými místy projížděl. Z jízdního řádu můžeme určit jakou vzdálenost ujel a kdy projížděl různými místy své trasy.

Spojnice míst kterými vlak projížděl můžeme vyznačit jako čáru podobnou křivce – říkáme jí trajektorie.

 

Čáru kterou při pohybu těleso opisuje, nazýváme trajektorie pohybu tělesa.

Délka trajektorie, kterou pohybující se těleso opíše za určitou dobu, se nazývá dráha tělesa.

 

Dráha ( značka s) je fyzikální veličina. Měříme ji v jednotkách délky metrech (značka m).

 

Pohyb tělesa charakterizují tři fyzikální veličiny: dráha, čas a rychlost

 

Druhy pohybů těles dělíme dle:

1) způsobu pohybu

  • posuvný; odehrává se vzhledem k okolí
  • otáčivý; odehrává se vzhledem k vlastní ose

V některých případech může těleso vykonávat oba pohyby současně, jde o pohyb složený. (např. vrut vrtáku, Země kolem Slunce)

2) tvaru trajektorie

  • přímočarý; trajektorie pohybu je ve tvaru přímky
  • křivočarý; trajektorie pohybu je ve tvaru křivky

3) rychlosti pohybu tělesa

  • rovnoměrný; těleso urazí za stejné doby stejné dráhy, pohybuje se konstantní (stálou) rychlostí
  • nerovnoměrný; těleso urazí za stejné doby různé dráhy, pohybuje se různou rychlostí

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/7-rocnik/1-pohyb-telesa