F7 – Posuvný a otáčivý pohyb

zpět

Posuvný a otáčivý pohyb

(dle způsobu pohybu)

 

Posuvný pohyb (odehrává se vzhledem k okolí) – je to pohyb, při kterém se všechny body tělesa pohybují po trajektoriích stejného tvaru a proběhnou stejné dráhy

 

 

Otáčivý pohyb (odehrává se vzhledem k vlastní ose) – trajektorie všech bodů jsou části kružnic, ale body různě vzdálené od nehybné osy proběhnou různé dráhy.

 

 

V některých případech může těleso vykonávat oba pohyby současně, jde o pohyb složený. (např. vrut vrtáku, Země kolem Slunce)

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6