F7 – Přímočaré šíření světla

zpět

Přímočaré šíření světla

 

Jak se šíří světlo v stejnorodém prostředí?

 

Pokud světlo prochází čistým vzduchem, nevidíme je. Světelné paprsky můžeme vidět, jen když se procházející světlo odráží např. na částečkách prachu (pokud svítí slunce do místnosti kde je hodně prachu, v lese při mlžném oparu).

 

Pokus:

Před kruhovou clonu umístíme žárovku a za ni postavíme stínítko.

POZORUJEME že, na stínítku vidíme světelný kruh jako stopu dopadajícího světla. Světelný kruh se zvětšuje oddalujeme-li stínítko od clony.

Je-li v místnosti kouř nebo mlha, POZORUJEME kužel světla vycházejícího od žárovky a světelný svazek za clonou. Pokud otvor clony zmenšíme zmenší se i světelná stopa a světelný svazek se zúží na velmi úzký světelný svazek který nazýváme světelný paprsek.

 

Ve stejnorodém optickém prostředí se světlo šíří přímočaře.

 

Pokus:

Postavíme za sebou dvě clony s velmi malými otvory. Na prvním obrázku otvory ve clonách nejsou v přímce, na druhém obrázku jsou v přímce.

POZORUJEME že, na stínítko se světlo z bodového zdroje rozšíří jen tehdy, pokud oba otvory leží na téže přímce.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6